Občni zbor DMFA Slovenije - sprejeta letna poročila in izvoljen nov upravni odbor

Spoštovani člani in članice DMFA Slovenije.

Hvala vsem, ki ste se udeležili 78. Občnega zbora, ki je potekal v četrtek 14. 3. 2024. Udeležba je bila odlična in nad pričakovanji, prisotni pa ste zgledno in konstruktivno sodelovali. Na občnem zboru smo pregledali poročilo o delu društva v letu 2023 (Bilten23-DMFA-02), potrdili finančno poročilo za leto 2023 in sprejeli finančni načrt za leto 2024. Izvolili smo tudi novo predsednico društva, fizičarko doc. dr. Mojco Vilfan, zaposleno na IJS in na Oddelku za fiziko UL FMF, ter člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča DMFA Slovenije za mandatno obdobje od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2026. Še vedno pa iščemo sodelavce, ki bi se angažirali pri popularizaciji astronomije ali delu tajnika, pa tudi svežih moči, ki bi sodelovali pri načrtovanju in izvedbi seminarjev, konferenc, poletnih šol in lastnih idej, povezanih z našimi strokami. Če lahko našemu delu pomagate še na kak drug način, denimo pri vzpostavljanju stikov z morebitnimi sponzorji aktivnosti ali partnerji, nam lahko pišete na naslov tajnik@dmfa.si.

dmfa-OZ-2024

Med pobudami članov smo potrdili predlog, da v letu 2026 sodelujemo pri obeležitvi 130-letnice rojstva pozabljenega slovenskega matematika Iva Laha in da Slovenski odbor za matematiko do naslednjega Občnega zbora pripravi podlago za podeljevanje nove nagrade mlajšim raziskovalcem za raziskovalno delo na področju matematike. Tekmovanje iz Razvedrilne matematike bomo poskusili (ponovno) vključiti v sistem sofinanciranja, vendar o tem ne moremo neposredno odločati, saj razpisne pogoje in končno izbiro določajo pristojne državne institucije (MVI).  Če se bo našla sveža energija in zagnani sodelavci, bomo jeseni pripravili tudi Slavnostno akademijo ob 75-letnici DMFA Slovenije in morda organizirali še kakšno konferenco, seminar ali poletno šolo, pred tem pa nas čaka precej naporen zaključek cikla državnih tekmovanj.

V mesecu, ko ob prihodu pomladi obeležujemo tudi številne znanstvene dogodke in uspehe, želimo vsem uspešno delo in zaključek šolskega/študijskega leta.

 

Voljeni organi DMFA Slovenije za mandarno obdobje 1.9.2024 do 31.8.2026:

Upravni odbor:

 • Predsednica društva: Mojca Vilfan
 • Podpredsednik: Ciril Dominko
 • Tajnik: /
 • Odbor za matematiko: Jasna Prezelj
 • Odbor za fiziko: Nejc Košnik
 • Odbor za astronomijo: Jure Japelj
 • Odbor za ženske: Ganna Kudryavtseva 
 • Popularizacija matematike v OŠ: Aljoša Brlogar
 • Popularizacija matematike v SŠ: Vesna Parkelj
 • Popularizacija fizike v OŠ: Saša Dolenc
 • Popularizacija fizike v SŠ: Jurij Bajc
 • Popularizacija astronomije: /
 • Mednarodni matematični kenguru: Gregor Dolinar
 • Informacijska tehnologija: Matjaž Željko
 • Pedagoška in založniška dejavnost: Aleš Mohorič
 • Administrativne in upravne zadeve: Boštjan Kuzman
 • Študentska sekcija: Izak Jenko

Nadzorni odbor: Nežka Mramor Kosta, Dragan Mihailović, Primož Potočnik

Častno razsodišče: Nada Razpet, Peter Legiša, Maja Klavžar