Primož Potočnik, 17. 4. 2024

Ustanovili smo štipendijski sklad

Poziv za imenovanje članov upravnega odbora sklada

Društvo DMFA Slovenije je na včerajšnji seji upravnega odbora ustanovilo Štipendijski sklad DMFA s katerim nameravamo v prihodnjih letih finančno podpreti študente matematike in fizike, ki se izobražujejo na slovenskih visokošolskih inštitucijah. Zagonska sredstva za vzpostavitev sklada smo pridobili v okviru sponzorske pogodbe z Zavarovalno skupino Sava, za v prihodnje pa upamo, da bomo k podpori pritegnili še druga podjetja in inštitucije. Prve štipendije bomo podelili v akademskem letu 2024/25.

V skladu z ustanovnim aktom štipendijskega sklada s to objavo pozivamo slovenske visokošolske inštitucije, ki izvajajo študijske programe matematike ali fizike, da predlagajo člane za upravni odbor štipendijskega sklada. Upravni odbor sklada, ki ga bosta sestavljala dva člana iz vrst DMFA, dva predstavnika visokošolskih inštitucij in po en predstavnik vsakega od članov sklada (inštitucij, ki bodo letno prispevale vsaj 5.000 EUR).

Predloge v obliki dopisa, podpisanega s strani zakonitega zastopnika izobraževalne inštitucije (dekana, direktorja, ipd) posredujte na elektronski naslov tajnik@dmfa.si. Rok za posredovanje predlogov je 30. april 2024. Izmed prispelih predlogov bo upravni odbor DMFA na svoji redni seji v maju izbral dva kandidata.