Rok Žitko, 7. 6. 2024

Mednarodno leto kvantne znanosti in tehnologije

Generalna skupščina Združenih narodov je danes proglasila leto 2025 za Mednarodno leto kvantne znanosti in tehnologije (angl. International Year of Quantum Science and Technology, IYQ2025). Razglasitev Mednarodnega leta kvantne znanosti in tehnologije je priznanje pomena kvantne mehanike za razumevanje sveta ter potenciala za razvoj inovativnih tehnologij, ki izkoriščajo nenavadne pojave, kot sta superpozicija stanj in kvantna prepletenost. V letu 2025 bodo številna znanstvena društva, univerze in raziskovalne ustanove organizirale vrsto dogodkov, s katerimi bomo proslavili stoletnico rojstva sodobne kvantne teorije.
Več informacij o IYQ2025 je na strani https://quantum2025.org/