Merila za uvrstitev na mednarodna tekmovanja iz fizike

Opisana merila veljajo za uvrstitev na navedena tekmovanja v tekočem šolskem letu.

Merila za uvrstitev v olimpijski ekipi

Mednarodnih tekmovanj iz fizike se udeleži do osem tekmovalcev, ki imajo največji seštevek točk z državnega tekmovanja (vse dosežene točke v skupini III, oziroma polovica doseženih točk v skupini II) in izbirnega tekmovanja. Končni seštevek točk se zaokroži navzgor na celo število točk. V primeru slabega uspeha na izbirnem tekmovanju lahko državna tekmovalna komisija uvrsti v olimpijski ekipi manj kot osem tekmovalcev.

V primeru, da so vsi uvrščeni tekmovalci istega spola, se namesto zadnjega tako uvrščenega tekmovalca mednarodnih tekmovanj udeleži tekmovalec nasprotnega spola ob dodatnem pogoju, da je razlika doseženih točk med njima največ dve točki.

V ekipi za Mednarodno fizikalno olimpijado (MFO) in Evropsko fizikalno olimpijado (EFO) se prej izbrani tekmovalci razporedijo po naslednjih pravilih:

  1. Dva najvišje uvrščena tekmovalca se udeležita obeh olimpijad.
  2. Vsak naslednje uvrščeni tekmovalec po vrsti izbere, ali bo v ekipi za MFO ali za EFO.
  3. Če se iz kakršnega koli razloga kateri od prvih dveh uvrščenih tekmovalcev ne udeleži obeh olimpijad, se pravica do udeležbe na obeh olimpijadah prenese na naslednjega uvrščenega.
  4. V celotnem postopku izbiranja olimpijskih ekip ima v primeru enakega števila točk večjo težo doseženo število točk na izbirnem tekmovanju. Če sta tekmovalca izenačena tudi po tem kriteriju, o uvrstitvi v ekipo odloča žreb.
  5. Če je tekmovalec, uvrščen v olimpijsko ekipo za fiziko, uvrščen v več olimpijskih ekip, se vodje ekip skupaj s tekmovalcem odločijo, v katero oziroma katere ekipe bo uvrščen.