2001...202120222023

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2022/2023

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 15752 5409
5409

386 1483 2054 2417 678
Ma OŠ K Šolsko    
Regijsko               32 32
Državno               ; 15 15
Skupaj     38 38
Ma OŠ Šolsko              
Regijsko               28 28
Državno               ; 15 15
Skupaj               34 34
Fi OŠ Šolsko               ; f ; f 7 7
Regijsko               ; f ; f 17 17
Državno               ;
Skupaj               ; f ; f 23 23
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 10 10
Skupaj           11 11
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ; 6 6
Skupaj           6 6
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko             7 7
Državno             ; 14 14
Skupaj             14 14
Fi SŠ Regijsko             15 15
Državno             ; 1 1
Skupaj           16 16
Fi SŠ Č Čmrlj 934                 934 365 65 97 129 140 65
Skupaj 934                 934 365 65 97 129 140 65
PMa SŠ Šolsko              
Državno               ;
Skupaj              
EK SŠ Šolsko              
Državno               ; 1 1
Skupaj               1 1
Go SŠ Šolsko                 1 1
Državno                 ; 4 4
Skupaj                 4 4
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As SŠ Šolsko 236 141               377 131 44 56 86 88 44
Državno               ; 7 7
Skupaj s236 s141               377 131 44 56 88 90 44
As OŠ Šolsko               838 739 1577 592 187 201 375 379 187
Državno               ; 16 16
Skupaj               o838 o739 1577 592 187 201 381 385 187
As OŠ U Šolsko           240 331     571 231 101 103 216 216 101
Državno               ; 12 12
Skupaj           o240 o331     571 231 101 103 221 221 101
RM Šolsko o800
s710
o1100
s542
o1061
s428
o1080
s344
o1227 o1302 o1347 o1222 o1130 12293 4090 281 1209 1086 1433 281
Državno s s s s   o o o o ; 35 35
Skupaj o800
s710
o1100
s542
o1061
s428
o1080
s344
o1227 o1302 o1347 o1222 o1130 12293 4090 281 1209 1088 1434 281
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.