2001...202220232024

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2023/2024

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 820 332
332

68 93 1187 1189 68
Ma OŠ K Šolsko    
Regijsko               28 28
Državno               ; 15 15
Skupaj     34 34
Ma OŠ Šolsko              
Regijsko               31 31
Državno               ; 15 15
Skupaj               37 37
Fi OŠ Šolsko               ; f ; f
Regijsko               ; f ; f 14 14
Državno               ;
Skupaj               ; f ; f 14 14
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 7 7
Skupaj           7 7
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ; 4 4
Skupaj           4 4
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ; 4 4
Skupaj             4 4
Fi SŠ Regijsko             10 10
Državno             ;
Skupaj           10 10
Fi SŠ Č Čmrlj 820                 820 332 68 93 125 127 68
Skupaj 820                 820 332 68 93 125 127 68
PMa SŠ Šolsko              
Državno               ;
Skupaj              
Ek SŠ Šolsko            
Državno             ;
Skupaj            
Go SŠ Šolsko                
Državno                 ;
Skupaj                
Ra SŠ Šolsko              
Državno               ;
Skupaj              
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As SŠ Šolsko               58 58
Državno               ; 4 4
Skupaj s s               61 61
As OŠ Šolsko               271 271
Državno               ; 1 1
Skupaj               o o 271 271
As OŠ U Šolsko               165 165
Državno               ;
Skupaj           o o     165 165
RM Šolsko o
s
o
s
o
s
o
s
o o o o o 451 451
Državno s s s s   o o o o ; 6 6
Skupaj o
s
o
s
o
s
o
s
o o o o o 455 455
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.