2001...201620172018

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2017/2018

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 12167 4042 233 1012 1155 1480 265
Ma OŠ Šolsko
Državno         ; 23 23
Skupaj 23 23
Fi OŠ Šolsko               ; f ; f
Področno               ; f ; f 14 14
Državno               ;
Skupaj               ; f ; f 14 14
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko          
Državno           ; 5 5
Skupaj           5 5
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko           8 8
Državno           ; 14 14
Skupaj           14 14
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko            
Državno             ; 4 4
Skupaj             4 4
Fi SŠ Šolsko                
Regijsko             8 8
Državno             ; 1 1
Skupaj           9 9
Fi SŠ Č Čmrlj 1222                 1222 459 59 97 131 135 59
Skupaj 1222                 1222 459 59 97 131 135 59
PMa SŠ Šolsko            
Državno             ;
Skupaj            
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As Šolsko           87 87
Državno           ; 3 3
Skupaj s           o o o 88 88
RM Šolsko o450
s704
o686
s461
o865
s385
o974
s328
o1080 o1136 o1155 o1122 o1010 10356 3583 200 914 860 1182 200
Državno s63 s51 s49 s47 o79 o114 o78 o108 589 ; 166 244 112 270 6
Skupaj o450
s767
o686
s512
o865
s434
o974
s375
o1080 o1215 o1269 o1200 o1118 10945 3583 200 915 867 1188 206
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.