Arhiv tekmovalnih nalog

Tekmovalne naloge z rešitvami so na tej strani na voljo so v enaki obliki, kot so bile dane na tekmovanju. Naloge so na voljo v tiskani obliki v društvenih publikacijah. Na naših spletnih straneh je možno v elektronski obliki kupiti tudi nekatera druga tekmovalna gradiva. Ker so se tekmovanja v toku let spreminjala (spremembe stopenj, spremembe tekmovalnih skupin) ali celo združevala oz. razdruževala, boste želena gradiva morda našli pri katerem od sorodnih tekmovanj.