Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2022 / 2023

Splošne informacije

Tekmovanje srednješolcev iz fizike poteka v treh tekmovalnih skupinah I, II, III, razdeljenih po snovi. Tekmovanje poteka v več stopnjah: regijsko tekmovanje, državno tekmovanje, izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi in dve mednarodni fizikalni olimpijadi. Tisti, ki boste želeli tekmovati v kateri koli skupini, se boste na tekmovanje prijavili pri svojem učitelju na šoli. Termini izvedbe posameznih stopenj tekmovanja so v tabeli spodaj. Vodje tekmovanj na šolah in tekmovalce prosimo, da so na posamezne termine zelo pozorni, ker program za prijavo samostojno odpira in zapira možnosti, tako da predčasne in zamudne prijave niso mogoče.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022 / 2023 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Regijsko tekmovanje sreda, 15. marec 2023 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 15. april 2023 ob 10.00
Izbirno tekmovanje sreda, 26. april 2023 ob 10.00
Pričetki niso enaki za vse tekmovalne skupine.

Pred prijavo na regijsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na prijavljenega tekmovalca na regijsko tekmovanje. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 15. 3. 2023 s pričetkom med 14.00 in 14.30 hkrati potekalo po posameznih regijah v srednjih šolah, objavljenih v spodnji tabeli. Sodelujoči učitelji fizike, člani regijske tekmovalne komisije, se morajo javiti organizatorju tekmovanja na šoli gostiteljici najkasneje pol ure pred začetkom tekmovanja.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska in koroška regija ŠC Rogaška Slatina Zdenka Petelinšek
2 Dolenjska, zasavska in posavska regija Gimnazija Novo mesto Blaž Zabret
3 Gorenjska regija Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj Nejc Davidović
4 Ljubljanska regija 0 Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Marjana Benedik
5 Ljubljanska regija 1 Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana Neja Benedetič
6 Mariborska in pomurska regija II. gimnazija Maribor Matjaž Črček
7 Obalna regija Sr. tehniška šola Koper Matjaž Ivančič
8 Severno-primorska regija ŠC Postojna, Srednja šola Jadran Aleksić Tscherkassky

Tekmovalci iz posameznih srednjih šol bodo tekmovali na tisti šoli, ki gosti regijsko tekmovanje v regiji, v katero sodi srednja šola, ki jo tekmovalec obiskuje. Tekmovanje bodo nadzorovali učitelji fizike s srednjih šol, ki bodo imele tekmovalce na tekmovanju, in drugi zainteresirani učitelji fizike iz srednjih šol. Ti učitelji bodo po zaključku reševanja nalog tudi ocenjevali izdelke. Organizatorji regijskega tekmovanja in učitelji ocenjevalci bodo dobili potrdila DMFA Slovenije za organizacijo tekmovanja oziroma ocenjevanje izdelkov na tekmovanju (20.a člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Na državno tekmovanje se bo iz posamezne regije uvrstilo toliko tekmovalcev, kot je navedeno v tabeli Število tekmovalcev iz posamezne regije. Udeležence državnega tekmovanja iz vsake regije bo določila komisija v posamezni regiji. Komisija mora določiti udeležence državnega tekmovanja najkasneje do 23. 3. 2023. Za interna pravila določanja udeležencev državnega tekmovanja se mora komisija dogovoriti pred ocenjevanjem izdelkov.

Šifrirani rezultati tekmovanja (točke po posameznih nalogah in seštevek točk) bodo vodjem tekmovanja na posameznih šolah za tekmovalce svoje šole dosegljivi na InfoServerju na dan tekmovanja. Končne rezultate, udeležence državnega tekmovanja in prejemnike bronastih priznanj bo Komisija za popularizacijo objavila na InfoServerju po pritožnem roku, najkasneje pa 23. 3. 2023.

Ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja do prvega torka po tekmovanju do 14. ure preko svojega mentorja predsedniku regijske tekmovalne komisije. Pritožna komisija bo upoštevala vse ugovore, ki jih bo prejela do 20. 3. 2023. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 15. 4. 2023. Soorganizator državnega tekmovanja je ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija. Predvideni začetek tekmovanja je ob 10.00, podroben urnik državnega tekmovanja bo vsem udeležencem viden na InfoServerju ob zaključku šolskega tekmovanja.

Prejemniki nagrad in zlatih priznanj ter udeleženci izbirnega tekmovanja za olimpijski ekipi bodo objavljeni na spletni strani, končni rezultati pa na InfoServerju, oboje po pritožnem roku, najkasneje pa 22. 4. 2023.

Pisni ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja na naslov:

DMFA Slovenije
Jurij Bajc
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Upoštevali bomo vse ugovore, ki bodo po pošti prispeli na sedež društva do 19. 4. 2023 do 15.00. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2023 bo 10. 6. 2023 v Ljubljajni s pričetkom ob 11.00.

Izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi

Tekmovanje bo izvedeno v sreda, 26. 4. 2023, na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Tekmovalec mora na tekmovanje prinesti osebni dokument z veljavnostjo najmanj do 31. decembra 2023. Rezultati tekmovanja in člani obeh slovenskih olimpijskih ekip bodo razglašeni po koncu tekmovanja. Člani obeh ekip bodo izbrani v skladu z Merili izbora.

Evropska in Mednarodna olimpijada

V letu 2023 bo 7. evropska fizikalna olimpijada potekala v Hanovru v Nemčiji od 16. do 20. junija. Mednarodna fizikalna olimpijada bo v svoji 53. izdaji potekala od 10. do 17. julija v Tokiu na Japonskem. Organizirane priprave na obe mednarodni fizikalni tekmovanji bodo predvidoma v prvi polovici junija 2023 v skupnem obsegu tri ali štiri dni, odvisno od razpoložljivega časa izvajalcev priprav na Pedagoški fakulteti, Oddelek za fiziko in tehniko, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana in na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Točni datumi priprav bodo določeni ob koncu izbirnega tekmovanja 26. 4. 2023. Priprave so za udeležence olimpijad obvezne.


Datum: 31. 7. 2022 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta