Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2023 / 2024

Splošne informacije

Tekmovanje srednješolcev iz fizike poteka v treh tekmovalnih skupinah I, II, III, razdeljenih po snovi. Tekmovanje poteka v več stopnjah: regijsko tekmovanje, državno tekmovanje, izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi in dve mednarodni fizikalni olimpijadi. Tisti, ki boste želeli tekmovati v kateri koli skupini, se boste na tekmovanje prijavili pri svojem učitelju na šoli. Termini izvedbe posameznih stopenj tekmovanja so v tabeli spodaj. Vodje tekmovanj na šolah in tekmovalce prosimo, da so na posamezne termine zelo pozorni, ker program za prijavo samostojno odpira in zapira možnosti, tako da predčasne in zamudne prijave niso mogoče.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Regijsko tekmovanje sreda, 13. marec 2024 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 13. april 2024 ob 10.00
Izbirno tekmovanje petek, 26. april 2024 ob 11.00

Pred prijavo na regijsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na prijavljenega tekmovalca na regijsko tekmovanje. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 13. 3. 2024 s pričetkom med 14.00 in 14.30 hkrati potekalo po posameznih regijah v srednjih šolah, objavljenih v spodnji tabeli. Prijave na regijsko tekmovanje se pričnejo 14. 2. 2024, morebitni prevod v italijanščino je potrebno ob prijavi označiti pred 26. 2. 2024 ob 15:00. Sodelujoči učitelji fizike, člani regijske tekmovalne komisije, se morajo javiti organizatorju tekmovanja na šoli gostiteljici najkasneje pol ure pred začetkom tekmovanja.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska in koroška regija Gimnazija Celje - Center Mihael Gojkošek
2 Dolenjska, zasavska in posavska regija ŠC Krško-Sevnica, Sr. šola Krško Tjaša Seničar
3 Gorenjska regija ŠC Kranj, Sr. tehniška šola Aleksandra Frelih
4 Ljubljanska regija 0 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Grega Celcar
5 Ljubljanska regija 1 Gimnazija Vič, Ljubljana Timotej Maroševič
6 Mariborska in pomurska regija Prva gimnazija Maribor Aljoša Kancler
7 Obalna regija Gimnazija Koper Nina Jereb
8 Severno-primorska regija Gimnazija Nova Gorica Miran Tratnik

Tekmovalci iz posameznih srednjih šol bodo tekmovali na tisti šoli, ki gosti regijsko tekmovanje v regiji, v katero sodi srednja šola, ki jo tekmovalec obiskuje. Tekmovanje bodo nadzorovali učitelji fizike s srednjih šol, ki bodo imele tekmovalce na tekmovanju, in drugi zainteresirani učitelji fizike iz srednjih šol. Ti učitelji bodo po zaključku reševanja nalog tudi ocenjevali izdelke. Organizatorji regijskega tekmovanja in učitelji ocenjevalci bodo dobili potrdila DMFA Slovenije za organizacijo tekmovanja oziroma ocenjevanje izdelkov na tekmovanju (20.a člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Šifrirani rezultati tekmovanja (točke po posameznih nalogah in seštevek točk) bodo vodjem tekmovanja na posameznih šolah za tekmovalce svoje šole dosegljivi na InfoServerju na dan tekmovanja. Končne rezultate, udeležence državnega tekmovanja in prejemnike bronastih priznanj bo Komisija za popularizacijo objavila na InfoServerju po pritožnem roku, najkasneje pa 21. 3. 2024.

Ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja do prvega torka po tekmovanju do 14. ure preko svojega mentorja predsedniku regijske tekmovalne komisije. Pritožna komisija bo upoštevala vse ugovore, ki jih bo prejela do 18. 3. 2024. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 13. 4. 2024. Soorganizator državnega tekmovanja je Gimnazija Vič, Ljubljana. Predvideni začetek tekmovanja je ob 10.00, podroben urnik državnega tekmovanja bo vsem udeležencem viden na InfoServerju ob zaključku šolskega tekmovanja.

Prejemniki nagrad in zlatih priznanj ter udeleženci izbirnega tekmovanja za olimpijski ekipi bodo objavljeni na spletni strani, končni rezultati pa na InfoServerju, oboje po pritožnem roku, najkasneje pa 20. 4. 2024.

Ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja elektronsko s pomočjo gesla za individualni vpogled najkasneje do 17. 4. 2024 do 15.00. Vloženi ugovor mora potrditi vodja tekmovanja na šoli. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2024 bo 2. 6. 2024 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 18.00.

Izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi

Tekmovanje bo izvedeno v petek, 26. 4. 2024, na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Tekmovalec mora na tekmovanje prinesti potni list z veljavnostjo najmanj do 31. decembra 2024. Rezultati tekmovanja in člani obeh slovenskih olimpijskih ekip bodo razglašeni po koncu tekmovanja. Člani obeh ekip bodo izbrani v skladu z Merili izbora.

Evropska in Mednarodna olimpijada

V letu 2024 bo 8. evropska fizikalna olimpijada predvidoma potekala od 15. do 19. julija v Kutasiju v Gruziji. Mednarodna fizikalna olimpijada bo v svoji 54. izdaji predvidoma potekala od 21. do 29. julija v Iranu v mestu Isfahan, a se je zaradi varnosti žal ne bomo udeležili ne v živo ne oddaljeno, ker organizatorji oddaljene udeležbe ne ponujajo. V letošnjem šolskem letu bomo udeležbo na mednarodnih tekmovanjih iz fizike žal omogočili samo petim tekmovalcem.

Organizirane priprave na evropsko fizikalno olimpijado bodo predvidoma v juniju 2024 v skupnem obsegu tri ali štiri dni, odvisno od razpoložljivega časa izvajalcev priprav na Pedagoški fakulteti, Oddelek za fiziko in tehniko, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana in na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Točni datumi priprav bodo določeni ob koncu izbirnega tekmovanja 26. 4. 2024. Priprave so za udeležence olimpijade obvezne.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik