Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja v šolskem letu 2022 / 2023

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022 / 2023 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 16. marec 2023 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 22. april 2023 ob 9.30
Celoletne priprave na MMO
1. test MMO sobota, 17. december 2022 ob 9.00
2. test MMO četrtek, 16. februar 2023 ob 14.00
3. test MMO petek, 5. maj 2023 ob 14.00

Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Na informacijskem strežniku so že vidni termini prejema tekmovalnih nalog in drugih aktivnosti v zvezi s tekmovanjem. Predsednik šolske tekmovalne komisije naj bo zlasti v času pred samo izvedbo šolskega tekmovanja pozoren na obvestila in navodila, ki jih bo državna tekmovalna komisija posredovala preko informacijskega strežnika ali elektronske pošte.

Šolska tekmovalna komisija uporabi informacijski strežnik za vrednotenje izdelkov šolskega tekmovanja, s katerim se vključujemo v tekmovanje Mednarodni matematični kenguru (oglejte si pravila), in za pošiljanje poročila o tekmovanju. Pri tem mora v okviru predpisanih terminov predvideti potreben čas za reševanje morebitnih pritožb.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali angleški jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika. Učitelji mentorji izbranih tekmovalcev morajo nato preko informacijskega strežnika takoj sporočiti podatke, ki jih državna tekmovalna komisija in šole gostiteljice potrebujejo za optimalno organizacijo in izvedbo državnega tekmovanja.

Vsaka šola, ki ima na državno raven tekmovanja uvrščene tekmovalce, mora predlagati vsaj enega nadzornega učitelja (učitelja matematike ali drugega strokovnega sodelavca v dogovoru z državno tekmovalno komisijo). Nadzorni učitelji se zberejo pri organizatorju državnega tekmovanja vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja, da skupaj odprejo zapečatene naloge.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska regija ŠC Celje, Gimnazija Lava Tatjana Štorman
2 Dolenjska regija ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija Janja Blaško
3 Gorenjska regija Gimnazija Kranj Metoda Šmigoc
4 Ljubljanska regija - jug Gimnazija Želimlje Urška Ogrinc
5 Ljubljanska regija - sever
6 Mariborska regija TŠC Maribor, Sr. strojna šola Maja Gradišnik Breznik
7 Pomurska regija Gimnazija Murska Sobota Tadeja Pucko
8 Primorska regija Gimnazija Nova Gorica Lorna Atanasovski

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 27. 4. 2023 do 14.00. V skladu s 47. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 27. 4. 2023 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Priznanja

Vsa priznanja, ki jih bodo dijaki osvojili na katerikoli ravni tekmovanja, bodo odposlana na šolo po zaključku vseh ravni matematičnega tekmovanja srednješolcev. Priložena bodo tudi potrdila učiteljem mentorjem, in sicer za mentorstva dijakom in sodelovanje v tekmovalnih komisijah. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2022 bo 18. 6. 2022 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 17.00.

Mednarodna matematična tekmovanja

Dijaki, ki se vključujejo v matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, imajo možnost sodelovanja na mednarodnih matematičnih tekmovanjih, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanje (oglejte si stran o mednarodnih tekmovanjih).

Informacije in napotki

Veliko informacij in napotkov najdete na spletnih straneh DMFA Slovenije, posebej na tistih, ki so namenjena matematičnemu tekmovanju srednješolcev Slovenije ali kratko tekmovanju kategorije A. Srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskega programa in ki se ne nameravajo udeležiti mednarodnih tekmovanj, lahko tekmujejo v okviru matematičnega tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol (tekmovanje kategorije B) oziroma matematičnega tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol (tekmovanje kategorije C).

Posebej vas opozarjamo, da dosledno upoštevate datume oziroma roke, v okviru katerih je potrebno izvesti določeno aktivnost in ki so že vidni na informacijskem strežniku.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov mass@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2022 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta