Komisija za tekmovanje

V skladu s 4. členom Pravilnika o tekmovanju dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike je Upravni odbor DMFA Slovenije potrdil Komisijo za tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike za šol. leto 2021 / 2022 v sestavi:

Ime in priimekPredsednikTajnik
Anja Jesenek GrašičP
Damijan Visočnik T
Marjetka Herodež
Albin Klanjšček
Vesna Kramberger
Biserka Ledinšek
Jože Pavlovič
Marija Rogelj