Vsebinski program tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike

Državno tekmovanje

Zapisane teme veljajo za vse letnike.

Algebra in analizaGeometrijaStatistikaLogika in kombinatorika
Številske množice
Linearna funkcija in enačba
Potence in koreni
Geometrija v ravnini (Pitagorov izrek, elementarni izreki v trikotniku,…)
Merjenje v geometriji
Osnove statistikeEnostavne logične naloge in naloge iz kombinatorike[Dodatno 3. letnik] Kvadratna funkcija in enačba ter kotne funkcije v pravokotnem trikotniku

Literatura

Prvo branje:

Pregled potrebne teorije in zbirka rešenih nalog:

  • M. Željko s sodelavci: Altius, Citius, Fortius, 2. dopolnjena izdaja

Zbirke rešenih nalog:

  • V. Batagelj, T. Pisanski: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, I. del
  • V. Batagelj, T. Pisanski: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, II. del
  • B. Lavrič: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, III. del
  • M. Željko: Rešene naloge iz matematike z državnih in izbirnih tekmovanj, IV. del
  • D. Felda, A. Tiegl, M. Željko: Rešene naloge iz matematike s šolskih in izbirnih tekmovanj
  • A. Jurišić: Rešene naloge z mednarodnih matematičnih olimpiad, I.del
  • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 1996-2001
  • O. Arnuš, D. Hvastija: Dodatni pouk matematike za srednje šole: zbirka nalog in metodičnih pristopov za učitelje