Izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo

Na izbirno tekmovanje za mednarodni tekmovanji v šolskem letu 2023/2024 se bo udeležilo med 16 in 20 tekmovalcev z državnega tekmovanja, ki so dosegli najboljši rezultat. Praviloma se izbirnega tekmovanja udeležijo tekmovalci iz III. skupine. Če ima vsaj eden od udeležencev iz III. skupine manj kot polovico vseh možnih točk, lahko tekmovalna komisija na izbirno tekmovanje povabi tudi nekaj najviše uvrščenih tekmovalcev na državnem tekmovanju iz II. skupine.

Izbirno tekmovanje za obe olimpijski ekipo bo v petek, 26. 4. 2024 ob 10.00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana. Ob 9.45 je zbor na parkirišču med zgradbama Oddelka za fiziko in Oddelka za matematiko. Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na izbirnem tekmovanju so teoretične naloge iz snovi, ki je v programu tekmovanja skupine III. Na tekmovanju je mogoče doseči največ 30 točk. Eksperimentalne naloge na tekmovanju ni.

Na izbirnem tekmovanju ni dovoljena uporaba dodatne literature. Dovoljeno je pisalo, geometrijsko orodje in neprogramabilno žepno računalo.

Točkam z izbirnega tekmovanja se tekmovalcem iz III. skupine prištejejo točke z državnega tekmovanjam, medtem ko se tekmovalcem iz II. skupine prišteje polovica točk z državnega tekmovanja.

V ekipi za mednarodno (MFO) in evropsko (EFO) fizikalno olimpijado se tekmovalci uvrstijo v skladu z Merili za uvrstitev na mednarodna tekmovanja iz fizike.

V primeru enakega seštevka točk ima prednost pri izboru za obe olimpijski ekipi tisti, ki je dosegel več točk na izbirnem tekmovanju. Če so tekmovalci izenačeni tudi glede tega kriterija, ima prednost pri izboru tekmovalec/tekmovalka, ki je nasprotnega spola od preostalih sedmih članov ekip, če so ti vsi istega spola. Če so tekmovalci izenačeni tudi glede tega kriterija, se člana olimpijske ekipe določi z žrebom.

Po koncu reševanja nalog bo za tekmovalce organizirano kosilo na Fakulteti za Elektrotehniko, potem bo prosto do razglasitve rezultatov, ki bo med 14.00 in 14.30. Po razglasitvi rezultatov dobijo izbrani tekmovalci za olimpijski ekipi še nekaj navodil.

V Ljubljani, 17. 12. 2023

Jurij Bajc