Arhiv novic

17. 1. 2021

O Josipu Plemlju

Vabimo na predavanje o življenju in dosežkih Josipa Plemlja, ki ga bo izvedel matematik Peter Šemrl 25. januarja 2021 ob 17. uri po Zoomu.

14. 1. 2021

Cikel poljudnih predavanj iz matematike I<3MAT

Fakulteta za matematiko in fiziko vabi na cikel poljudnih predavanj "I <3 MAT"!

Matematika je čudovita veda, ki uči razumeti in reševati probleme, obenem pa možganom nudi najboljši trening analitičnega mišljenja. Zato smo se na Oddelku za matematiko FMF v Ljubljani odločili, da organiziramo cikel poljudnih predavanj, namenjenih našim bodočim študentom, dijakom, mentorjem, staršem in vsem, ki želijo (p)ostati matematično fit.

Skupaj s profesorji FMF si bomo zastavljali vprašanja in reševali probleme iz vsakdanjega življenja ter raziskovali, kako nam matematika pri tem pomaga. Obljubljamo, da se boste na vsakem predavanju prepričali, da je z matematiko vse bolj zanimivo, smiselno, predvsem pa lažje.

Prvo predavanje iz letošnjega cikla predavanj "I <3 MAT"

Damjan Kobal: "Lepota in uporabnost geometrije"

bo v četrtek, 28. 1. 2020, ob 18.00 po Zoom-u:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/95094625870

Meeting ID: 950 9462 5870

Geslo: 909817

Vljudno vabljeni!

 

Ostali predavanji v sklopu letošnjega cikla "I<3 MAT" bosta

 • četrtek, 25. 3. 2021, ob 18.00, Primož Potočnik: "Kako iz labirinta", 
 • četrtek, 22. 4. 2021, ob 18.00, Aleš Vavpetič: "Eulerjev problem 36 častnikov"

Odvisno od epidemiološke slike bosta ti dve predavanji ali v predavalnici 2.02 na Jadranski 21 ali po Zoom-u. 

Informacije: lucijan.plevnik@fmf.uni-lj.si, miran.cerne@fmf.uni-lj.si

 

5. 1. 2021

Imena zvezd v Velikem vozu

Naloga in vprašanji za osnovne in srednje šole.

 

Zapomni si imena svetlih zvezd, ki tvorijo asterizem Veliki voz.

Ali je Veliki voz v naših krajih nadobzorniški asterizem?

Ali je ozvezdje Veliki medved v naših krajih nadobzorniško?

30. 12. 2020

73. Občni zbor DMFA Slovenije je potekal preko spleta

Letošnji, že 73. Občni zbor DMFA Slovenije je potekal 3. decembra 2020 od 17h dalje preko spletne aplikacije Zoom. Za novo predsednico DMFA Slovenije z dveletnim mandatom je bila izvoljena Nežka Mramor Kosta, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, ki pedagoško in raziskovalno delo opravlja na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Inštitutu za matematiko, fiziko in Mehaniko. Napovedala je, da bo nadaljevala delo društva na področju popularizacije strok, se zavzemala za intenzivnejše sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami ter s pedagogi na strokovnih področjih društva na vseh stopnjah izobraževanja.

IMG_1471
Nova predsednica DMFA Slovenije je Nežka Mramor Kosta

Na ostale funkcije so bili izvoljeni podpredsednica društva Marjeta Kramar Fijavž, tajnik društva Janez Krušič, predsednik Slovenskega odbora za matematiko Boštjan Kuzman, predsednik Slovenskega odbora za fiziko Martin Klanjšek, predsednica Slovenskega odbora za astronomijo Andreja Gomboc, tajniki stalnih komisij DMFA Slovenije Aljoša Brlogar (za popularizacijo matematike v osnovni šoli), Sandra Cigula (za popularizacijo matematike v srednji šoli), Barbara Rovšek (za popularizacijo fizike v osnovni šoli), Jurij Bajc (za popularizacijo fizike v srednji šoli), Andrej Guštin (za popularizacijo astronomije), Gregor Dolinar (za tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru), Aleš Mohorič (za pedagoško dejavnost), Matjaž Željko (za informacijsko tehnologijo), Ciril Dominko (za upravne in administrativne zadeve), ter predstavnik študentske sekcije Nejc Zajc in predstavnica Odbora za ženske Marjetka Conradi. Obenem so bili izvoljeni člani Nadzornega odbora Matej Brešar, Andrej Likar, Dragan Mihailović, ter člani častnega razsodišča Maja Klavžar, Anton Suhadolc in Zvonko Trontelj.

Srečanje se je sicer pričelo s predavanji dveh prejemnikov Zoisove nagrade za leto 2019. Denis Arčon (UL FMF in IJS) je predaval o raziskavah kvantnega magnetizma, Enes Pasalic (UP FAMNIT in IAM) pa o razvoju kriptografije in informacijske varnosti.

zoom
73. Občni zbor je potekal preko spleta

Po ugotovitvi sklepčnosti (75 prisotnih članov) ob drugem sklicu je delovno predsedstvo, ki mu je predsedoval Peter Legiša, pričelo uradni del občnega zbora. Z minuto molka smo se najprej poklonili v preteklem letu preminulim članom: Dragu Bajcu, Zori Gomilšček, Francu Hočevarju, Marjanu Jermanu, Mileni Kek, Marku Lesarju, Jožetu Petkovšku, Mariji Vencelj in Francu Žigmanu. V naslednji točki je bilo podeljenih 5 društvenih priznanj, ki so jih prejeli Alojz Grahor, Milena Košak, Janez Krušič, Marijana Robič in Jakob Jurij Snoj, za novega častnega člana so prisotni soglasno izvolili Vladimirja Batagelja. Tajnik društva Janez Krušič je poročal, da je bilo 20.11.2020 v DMFA Slovenije včlanjenih 888 članov (od tega 118 preko kolektivnega članstva oddelkov IJS), od tega 23 novih, zaradi izstopa ali neplačevanja članarine pa je članstvo prenehalo 26 posameznikom. Na poročila o delu društva v minulem letu ni bilo pripomb. Bilten s poročili je dostopen na spletni strani DMFA Slovenije. Zainteresirane člane je Nada Razpet povabila k sodelovanju na Seminarju za zgodovino matematike, ki poteka po spletu ob četrtkih zvečer. Posebej je bil predstavljen povzetek finančnega poročila za celotno leto 2019 in za leto 2020 do meseca novembra, kar je bilo sprejeto brez pripomb. Podrobnejša pojasnila lahko člani dobijo pri tajniku Društva.

Ob izteku mandata 2018-20 je občni zbor podelil razrešnico voljenim organom društva in se posebej zahvalil predsedniku Draganu Mihailoviću in dolgoletni podpredsednici Nadi Razpet za uspešno delo, predsednik pa se je članom zahvalil za zaupanje in opozoril na nekatere odprte probleme (stabilnejše financiranje, status Plemljeve vile). Sledile so spletne volitve novih organov društva. Predlagano kandidatno listo je soglasno podprlo vseh 58 prisotnih članov. Občni zbor se je zaključil v nenavadnem virtualnem, a prijetnem vzdušju.

 

17. 12. 2020

Sanktpeterburške astronomske olimpijade letos ne bomo organizirali

Zaradi sprememb v načinu tekmovanja Sanktpeterburške astronomske olimpijade (SAO) DMFA letos ne bo organizator tega tekmovanja za Slovenijo. Tekmovalci in tekmovalke pa se lahko individulano prijavljajo in tekmujejo na teji povezavi - SAO2020. Tekmovanje je odprto do 15. januarja 2021.

 

DMFA Slovenije ne bo organiziral zaključnega teoretičnega in praktičnega dela SAO 2020. To pomeni, da bodo morali prijavljeni tekmovalci/tekmovalke in njihovi mentorji sami poskrbeti za organizacijo zaključnega kroga.

DMFA Slovenije tudi ne bo izdajal potrdil za to tekmovanje.

SAO 2020 ne bo štela kot del izbirnega tekmovanja za ekipo B za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2021.

3. 12. 2020

Alojz Grahor, Milena Košak, Janez Krušič, Marjana Robič in Jakob Jurij Snoj prejemniki priznanj DMFA Slovenije 2020

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Na 73. Občnem zboru DMFA Slovenije je komisija za priznanja podelila 5 priznanj za uspešno pedagoško in strokovno delo z mladimi in sodelovanje z društvom. Prejeli so jih Alojz Grahor, profesor matematike na Škofijski gimnaziji v Vipavi, za vsestransko zgledno pedagoško in strokovno delo ter za uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnih nalogah, Milena Košak, učiteljica matematike in fizike na OŠ Šmihel, za kvalitetno poučevanje in mentorstvo osnovnošolcev ter uvajanje novosti v pouk fizike, Janez Krušič, dolgoletni tajnik DMFA Slovenije, za njegov izjemen osebni prispevek k uspešnemu delovanju društva, Marjana Robič, učiteljica matematike na II. OŠ Celje, za kvalitetno strokovno pedagoško delo in navduševanje osnovnošolcev za matematiko, in Jakob Jurij Snoj, študent Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, za predano in uspešno vodenje priprav srednješolcev za mednarodna tekmovanja iz matematike.

Iskrene čestitke vsem!

priznanja2020
Društvena priznanja 2020

 

Utemeljitve:

AG Portret
Alojz Grahor

Mag. Alojz Grahor, profesor matematike na Škofijski gimnaziji v Vipavi, je diplomiral leta 1981 iz pedagoške matematike, leta 2000 je dosegel naziv profesor matematike specialist in leta 2003 še magister znanosti, vse na Univerzi v Ljubljani. Že štiri desetletja svoje bogato matematično znanje z izjemnim pedagoškim čutom razdaja mladini, najprej na gimnaziji v Postojni, od leta 1999 pa v Vipavi, kjer v zadnjem obdobju sodeluje tudi pri vodenju šole in kot član državne predmetne komisije aktivno sooblikuje splošno maturo iz matematike.

Prof. Grahor zna mladim na nazoren način razložiti in približati še tako težak matematičen problem. Nenehno izpopolnjuje svoje pedagoško znanje, ki ga posodablja tudi z možnostmi novih tehnologij. Izziv mu je uporabo tehnologije vključiti v pouk kot pripomoček za resno delo in ne zgolj kot novodobno igralo. Že veliko pred množičnim poukom na daljavo je kot pomoč dijakom ustvarjal obsežne posnetke predavanj in interaktivne ponazoritve matematičnih konceptov. Učenci in učenke prof. Grahorja dosegajo visok nivo znanja tako pri rednem pouku kot na maturi, pa tudi lepe uspehe na različnih matematičnih tekmovanjih, tudi mednarodnih, kjer so se že izkazali kot udeleženci matematične in lingvistične olimpijade.

Posebej opazno je njegovo mentorstvo na državnih srečanjih mladih raziskovalcev. V zadnjih letih so matematične raziskovalne naloge dijakinj in dijakov ŠGV pod njegovim mentorstvom osvojile kar 10 zlatih priznanj in eno srebrno, avtorji dveh od teh nalog pa so sodelovali tudi na evropskem srečanju mladih znanstvenikov EUCYS. Kot mentor je prof. Grahor sodeloval še pri dveh osnovnošolskih nalogah, s katerima so učenci osvojili zlato priznanje. Raznovrstnost in inovativnost pri obravnavi raziskovalnih problemov kažejo odlično delo mentorja, ki zna učencem poiskati primerne teme in jih usmeriti k sistematičnemu raziskovalnemu delu, kar je v srednješolski matematiki precejšnja redkost.

Tudi sicer je prof. Grahor s svojim načinom dela, natančnostjo, človeško držo in spoštljivim pristopom vsestranski vzor, tako mladim – dijakom, študentom ali učiteljem ob začetku njihove karierne poti, kot tudi drugim sodelavcem v svojem okolju.

 

kosak2
Milena Košak

Ga. Milena Košak, predmetna učiteljica matematike in fizike na OŠ Šmihel, je leta 1982 diplomirala na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani in se zaposlila na OŠ Milka Šobar Nataša (danes OŠ Šmihel). Vsa leta poučuje fiziko in matematiko v višjih razredih osnovne šole, zadnja leta pa tudi izbirni predmet astronomija. Svoje strokovno področje venomer promovira z organizacijo naravoslovnih dni, tekmovanj, delavnic, astronomskih opazovanj, vikendov za nadarjene ali drugih dejavnosti.

Pri delu z nadarjenimi učenci jo je najbolj pritegnilo področje fizike, kjer so bili uspehi OŠ Šmihel opazni tudi v državnem merilu. Njeni učenci in učenke so sistematično širili in poglabljali znanje, se urili v eksperimentiranju in razvijali prostorsko predstavljivost. Navajala jih je na logično sklepanje ter raziskovalno delo, pa tudi na učenje iz lastnih napak, preko katerih vodi pot do elegantne rešitve. Njeni učenci in učenke so na državnih tekmovanjih v znanju v zadnjem obdobju dosegli 6 zlatih in 30 srebrnih priznanj pri matematiki, 12 zlatih in 60 srebrnih pri fiziki, 3 zlata in 2 srebrni pri astronomiji. Mnogi njeni učenci so ohranili veliko zanimanje za naravoslovje tudi v srednji šoli ter dosegali tekmovalne uspehe tudi tam.

Milena Košak učence ne samo poučuje, temveč jih s svojim zgledom pripravlja za življenje. Prizadeva si, da bi pridobili delovne navade ter postali samostojni in odgovorni. Pri tistih, ki težje dojemajo fizikalne in matematične vsebine, doseže, da sčasoma zaupajo vase in so ob sprotnem delu uspešni, ustvarjalni in vedoželjni. Vsem je pripravljena priskočiti na pomoč tudi v prostem času, za kar so ji hvaležni številni nekdanji učenci, pa tudi njihovih starši.

Bogato je tudi njeno organizacijsko in strokovno delo z odraslimi. Bila je mentorica mnogim študentom Pedagoške fakultete. Kot vodja šolskega aktiva matematike in naravoslovja je redno organizirala šolska tekmovanja, trikrat področno tekmovanje v znanju fizike in po enkrat regijsko in državno tekmovanje v znanju matematike. Od 1997 do 1999 je vodila področno študijsko skupino za fiziko pri ZRSŠ. Od 2001 do 2005 je bila članica predmetne komisije za eksterno preverjanje znanja iz fizike pri RIC, sodelovala je pri pripravi nalog za eksterno preverjanje znanja iz matematike. Kot multiplikator za področje IKT pri pouku fizike v letih 2005 in 2006 je z V. Udirjem organizirala in izvedla večdnevne delavnice za druge multiplikatorje in učitelje fizike. Novosti pri uporabi IKT še zdaj spremlja in jih vključuje v delo na šoli. Mlajšim kolegom je z odnosom do dela in z vztrajnostjo zgled, s svojim delom pa je trajno prispevala k popularizacije fizike in matematike med mladimi v novomeški regiji.

 

krusic2
Janez Krušič

Janez Krušič je dolgoletni tajnik DMFA Slovenije, ki svoje delo neprekinjeno opravlja že od leta 1996, že pred tem pa je delo tajnika nekaj let opravljal tudi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Njegovo delo je vestno, natančno in skrbno. S pravočasno pripravo gradiv skrbi za učinkovito delo Upravnega odbora na njegovih rednih sestankih. Članom tekmovalnih komisij in vodjem aktivnosti nudi zanesljivo oporo pri pripravi dokumentacijo za prijave na različne razpise, jim svetuje pri pripravi poročil in pogodb, opozarja na tekoče objave in časovne roke ter pomaga pri medsebojni komunikaciji. V sodelovanju z računovodstvom skrbi, da je materialno poslovanje društva tekoče in vzdržno. Ureja arhivsko dokumentacijo Društva in s tem poskrbi, da ostanejo dejavnosti društva zabeležene za prihodnje rodove.  Prav tako skrbi za dobro sodelovanje našega društva z drugimi ustanovami, posebej z društvom DMFA Založništvo. Z uvedbo Informacijskega strežnika DMFA Slovenije se je v zadnjem obdobju zelo povečal tudi obseg njegovega dela v zvezi s tekmovanji, saj se nanj obračajo tako šole kot starši tekmovalcev, ki želijo od njega različne informacije.

Janez Krušič je dragocen pomočnik pri organizaciji in izvedbi različnih društvenih aktivnosti, kot so seminarji, občni zbori ali obletnice in priložnostne svečanosti. Nanj se lahko glavni organizator vselej zanese in ga vpraša za nasvet. Kadar ne gre vse gladko, vpletene pomirja s svojo modrostjo in trezno presojo, pa tudi s prijetno in duhovito besedo.

Njegova zanesljivost je bila in je še vedno osnova za tekoče delo in številne uspešno izvedene projekte našega društva v zadnjih dvajset in več letih, od društvenih dogodkov in aktivnosti do uspehov mladih na mednarodnih tekmovanjih. Za njegovo delo smo mu člani Upravnega odbora iskreno hvaležni.

 

portret_robic
Marjana Robič

Ga. Marjana Robič, učiteljica matematike na II. OŠ Celje, je diplomirala leta 1983 v Ljubljani na takratni Pedagoški akademiji. Na tej šoli poučuje že 30 let. Je odlična učiteljica, ki učencem snov podaja sistematično in razumljivo, ves čas svojega službovanja pa uspešno skrbi tudi za promocijo matematike med mladimi.

Marjana Robič je svojemu poklicu predana. Redno spremlja tehnološke, didaktične in vsebinske novosti in jih vnaša v lastno poučevanje. Učencem je pripravljena pomagati v vsakem trenutku, tako tistim, ki potrebujejo dodatno razlago in imajo posebne potrebe, kot tistim, ki zmorejo več. Nadarjene uspešno spodbuja za poglobljeno učenje matematike. V okviru matematičnega krožka na svoji šoli jih redno in sistematično pripravlja na državna tekmovanja v znanju. Na državnih tekmovanjih v znanju matematike so njeni učenci v zadnjem obdobju prejeli 8,  v znanju razvedrilne matematike pa 5 zlatih priznanj, zelo uspešni pa so tudi na različnih tekmovanjih v znanju logike. Številni njeni učenci so na tovrstnih tekmovanjih kasneje zelo uspešni tudi kot srednješolci. Kot večkratna mentorica osnovnošolcem pri izdelavi raziskovalnih nalog na natečaju Mladi za Celje pa je učence spodbujala tudi k raziskovanju nematematičnih, zanje primernih tem. 

Kot vodja občinskega matematičnega aktiva v Celju je v začetnem obdobju devetletke uspešno delila izkušnje in nasvete ostalim učiteljem iz širše regije. Več let je bila vodja področne komisije za NPZ. V pedagoško delo je uspešno vpeljala več pripravnikov. Lastno bogato pedagoško prakso in strokovno znanje je uspešno uporabila za soavtorstvo priljubljenega kompleta učbenikov za matematiko Skrivnosti števil in oblik ter nekaterih drugih dopolnilnih gradiv za pouk osnovnošolske matematike, ki so zelo priljubljena in so doživela že več ponatisov.

Svoje bogate izkušnje s poučevanjem matematike še vedno uspešno deli z mlajšimi kolegi in ostalimi učitelji v aktivu, zato je med sodelavci na svoji šoli kot tudi v širšem celjskem okolju priljubljena in spoštovana.

 

snoj4
Jakob Jurij Snoj

Jakob Jurij Snoj je študent matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Kot vodja priprav srednješolcev na mednarodna matematična tekmovanja pri DMFA Slovenije od leta 2017/18 dalje ima veliko zaslug za izjemne uspehe na mednarodnih matematičnih tekmovanjih v zadnjih letih, ki so dosegli vrhunec s prvo zlato medaljo za Slovenijo na letošnji 61. mednarodni matematični olimpijadi.

Jakoba Jurija Snoja je matematika zanimala, odkar pomni. Tako v osnovni šoli kot v gimnaziji je sodeloval na matematičnih tekmovanjih, v letih 2015 in 2016 se je uvrstil v slovensko ekipo za Mednarodno matematično olimpijado, kjer je obakrat osvojil pohvalo. Še kot dijak je leta 2016 sodeloval pri pripravi slovenske ekipe na Srednjeevropsko matematično olimpijado, že v naslednjem šolskem letu pa je aktivno sodeloval pri celoletnih pripravah in bil tudi vodja slovenske ekipe na Srednjeevropski matematični olimpijadi 2017, kjer so naši tekmovalci osvojili ekipno drugo mesto z istim številom točk kot prvouvrščeni.

Jakob Jurij Snoj rad dela s tekmovalci in se jim z veseljem posveti na skupinskih pripravah, pogosto pa tudi vsakemu posebej. Vedno išče nove načine, kako bi priprave izboljšal in ostal v koraku s časom. Pozornost posveča  tudi psihološki pripravljenosti, ki je pomemben dejavnik pri uspehu. Še zlasti je pomembna motivacija tekmovalcev, pa tudi dobro in sproščeno vzdušje na samem tekmovanju. V zadnjih treh letih so slovenski tekmovalci na Mednarodni matematični olimpijadi dosegli zgodovinske uspehe, med drugim so osvojili štiri od skupno sedmih srebrnih medalj od začetkov sodelovanja Slovenije na olimpijadi pred več kot 25 leti ter prvo zlato medaljo za Slovenijo.

Jakob Jurij Snoj ustvarja tudi tekmovalne naloge, med drugim je avtor dveh nalog, ki sta bili leta 2019 zastavljeni na tekmovanju Romanian Master of Mathematics. Sodeluje tudi pri drugih mednarodnih tekmovanjih: leta 2020 je bil član komisije za izbor nalog in koordinator na Srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je bila izvedena virtualno, sodeloval pa je tudi izvedbi virtualnega tekmovanja Global Quarantine Mathematics Olympiad.

Ob podelitvi priznanja Jakobu Juriju Snoju bi se pri DMFA Slovenije radi zahvalili tudi vsem ostalim študentom, ki so v zadnjem desetletju sodelovali pri izvedbi priprav in po svojih močeh prispevali k slovenskim uspehom na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. 

 

nagrade
Simbolična nagrada za prejemnike priznanj 2020

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Priznanja so bila sprva namenjena predvsem uspešnim osnovnošolskim in srednješolskim pedagogom, sčasoma se je krog prejemnikov nekoliko razširil. Veljavni pravilnik (2018) predvideva podelitev priznanj posameznikom predvsem za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom. Razpis za priznanja je bil objavljen v reviji Obzornik za matematiko in fiziko. Pisne utemeljitve je pripravila Komisija za društvena priznanja na osnovi predlogov, ki so jih poslali člani DMFA.

Komisija se zahvaljuje vsem, ki so poslali predloge, in tudi v bodoče vabi širše članstvo k predlaganju kandidatov in kandidatk, ki s kvalitetnim pedagoškim in strokovnim delom izstopajo v svojem okolju. 

 

Komisija za društvena priznanja 2019-2020:
dr. Dragan Mihailović (predsednik), dr. Barbara Rovšek, dr. Boštjan Kuzman

 

3. 12. 2020

Prof. dr. Vladimir Batagelj novi častni član DMFA Slovenije

Člani DMFA Slovenije so na 73. občnem zboru 3. decembra 2020 soglasno potrdili predlog za novega častnega člana DMFA Slovenije. Prof. dr. Vladimirju Batagelju iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njegov trajen prispevek k razvoju in popularizaciji matematike v Sloveniji. 

vlado1
Prof. dr. Vladimir Batagelj

Prof. dr. Vladimir Batagelj je bil rojen leta 1948 v Idriji, leta 1986 pa je doktoriral iz matematike, natančneje iz področja teorije grafov pod mentorstvom T. Pisanskega na Univerzi v Ljubljani. Je zaslužni profesor za matematiko na Univerzi v Ljubljani, kjer je večino svoje akademske kariere na različnih fakultetah predaval predmete s področja diskretne in računalniške matematike, in redni profesor na Univerzi na Primorskem, kjer tudi po upokojitvi še vedno izjemno uspešno raziskovalno deluje.

Kot visokošolski učitelj na Univerzi v Ljubljani je profesor Batagelj opravil veliko pionirskega dela pri uvajanju predmetov s področja diskretne matematike v različne študijske programe, tako s področja matematike in naravoslovja, kot tudi družboslovja. Skupaj s S. Klavžarjem, I. Hafnerjem in drugimi soavtorji je napisal učbenike za diskretne strukure, logiko, kombinatoriko, statistiko ter računalništvo in aktivno uvajal sodobno tehnologijo v visokošolsko poučevanje. Kot mentor je na raznovrstnih področjih svojega dela vzgojil 9 doktorskih študentov in številne uspešne diplomante, tako pedagoških kot uporabnih matematičnih smeri. Slovenski visokošolski prostor je obogatil tudi z uspešnim sodelovanjem z novoustanovljeno Univerzo na Primorskem ter svojim obsežnim mednarodnim delovanjem in vpeljavo znanstvenih konferenc iz povsem novih raziskovalnih področji.

 

Profesor Batagelj je danes mednarodno najbolj poznan kot izjemno uspešen raziskovalec in eden od utemeljiteljev vizualizacije in analize velikih omrežij v družboslovju v svetovnem merilu. Na tem področju je skupaj s soavtorji objavil več znanstvenih monografij pri najuglednejših svetovnih založbah, njegova dela pa so bila prevedena celo v kitajščino in japonščino. Programsko opremo Pajek, ki sta jo razvila skupaj z A. Mrvarjem, danes uporabljajo raziskovalci po vsem svetu, prof. Batagelj pa je izjemno zaželjen član programskih odborov in vabljeni predavatelj najuglednejših mednarodnih konferenc iz tega področja. Kot zanimivost omenimo še, da je prof. Batagelj s sodelavci večkrat zmagal tudi na tradicionalnem tekmovanju v vizualizaciji grafov, ki je del mednarodne konference Graph Drawing. 

Knjige, objavljene v tujini
Nekaj v tujini objavljenih del prof. Batagelja

Delo prof. Batagelja je izjemnega pomena tudi za DMFA Slovenije in širšo matematično skupnost v Sloveniji. V svojih študentskih letih je bil Vladimir Batagelj med najbolj aktivnimi pri popularizaciji matematike med srednješolci in je soavtor prvih zbirk Rešenih nalog iz matematike z republiških tekmovanj, nekoliko kasneje pa tudi zbirke tekmovalnih nalog iz računalništva. Je avtor številnih poljudnih člankov za revijo Presek in njen dolgoletni urednik za področje računalništva. S temami o računalništvu, teoriji grafov in uporabi računalnika pri pouku matematike je sodeloval na številnih seminarjih DMFA za učitelje matematike, v šolah je uvajal in spodbujal uporabo programskega jezika Logo za najmlajše, sodeloval pa je tudi z Zavodom za šolstvo pri projektu Računalniško opismenjevanje. Njegov Sredin seminar za računalniško matematiko je bil več desetletij zapored stičišče ustvarjalnih idej takrat še mladega področja računalništva v Sloveniji. Kot soavtor obsežnega priročnika za uporabo sistema TeX za stavljenje matematičnih besedil skupaj z B. Gollijem je prof. Batagelj prenekateremu slovenskemu matematiku ali fiziku olajšal pisanje člankov, visokošolskih učbenikov in drugih del, ki so obogatila zakladnico strokovne literature v slovenskem jeziku.

vlado3
Bogat prispevek k razvoju stroke in popularizaciji novih vej matematike

Cele generacije slovenskih diplomantov in akademskih kolegov iz področja matematike, računalništva in družboslovne statistike poznajo Vlada Batagelja kot duhovitega in široko razgledanega sogovornika, ki je vedno pripravljen prisluhniti novim idejam in se o njih pogovoriti. Tudi na vsakoletnih občnih zborih DMFA Slovenije, ki se jih občasno še vedno udeleži, in se jih bo, upamo, udeleževal še vrsto let.

plaketaVlado
Lesena plaketa v obliki Moebiusovega traku (avtor F. Savnik)
1. 12. 2020

Opomnik: vabilo na 73. občni zbor DMFA Slovenije

Spoštovani člani in članice DMFA Slovenije. Vljudno vabljeni na 73. Občni zbor, ki bo potekal v obliki spletne konference Zoom v četrtek, 3. decembra ob 17h. Povezavo z geslom za dostop smo poslali na vse e-naslove v bazi članov. Če obvestila niste prejeli, pišite na naslov infoserver@dmfa.si.

27. 11. 2020

"Govorilne ure" iz astronomije bodo 4. decembra

Pogovorne ure bodo 4. decembra 2020 z začetkom ob 15.00 na ZOOM povezavi, ki jo bomo sporočili naknadno. Zahtevana bo tudi predprijava.

Spremljali nas boste lahko tudi na YouTube kanalu Zavoda Cosmolab.

Vaša vprašanja, povezana z astronomijo, pošljite na astro@dmfa.si, da bomo lahko pripravili primerne materiale.

23. 11. 2020

Začasna odpoved tekmovanja iz znanja astronomije

Članice in člani Komisije za astronomijo pri DMFA Slovenije smo se na podlagi 5. in 9. sklepa Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje odločili, da šolsko tekmovanje iz znanja astronomije, ki je bilo napovedano za 3. december 2020, in državno tekmovanje, ki je bilo napovedano za 9. januar 2021, začasno odpovemo in premaknemo na zaenkrat še nedoločen termin v tekočem šolskem letu, ko bodo učenke/učenci zadnje triade OŠ in srednješolke/srednješolci obiskovali pouk v šolah.

Nova termina šolskega in državnega tekmovanja v znanju astronomije bomo objavili 7 dni pred izvedbo šolskega tekmovanja, kar naj bi zadostovalo za oceno stabilnosti pouka v šoli in pripravo na tekmovanje.

Prijava tekmovalk in tekmovalcev na strežniku bo do nadaljnega odprta. Izjema so jezikovne izbire in izbire prilagoditve, ki morajo biti opravljene v dosedanjih terminih.

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 210. seji, ki je potekala 19. 11. 2020, opravil strokovno razpravo o izzivih in predlogih izvajanja kurikula v pogojih epidemije in soglasno sprejel 15 sklepov (tukaj), med katerimi sta tudi sklepa o ocenjevanju na daljavo in obremenjenosti šolajočih, ki ju lahko apliciramo tudi na tekmovanja iz znanja.

SKLEP 5: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport, da se v času izvajanja šole na daljavo praviloma ne ocenjuje znanja, pač pa izvaja izključno preverjanje znanja s kakovostno povratno informacijo, pri čemer se daje prednost ustnemu in rokopisnemu preverjanju ali drugim načinom preverjanja, ki so primerni za posamezen predmet, razen tam, kjer učitelji uporabljajo za posamezen šolski predmet načine in metode ocenjevanja, primerne za spremljanje znanja pridobljenega v času pouka na daljavo in v skladu z učnim načrtom.

SKLEP 9: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje priporoča vsem deležnikom vzgojno izobraževalnega procesa v času šolanja na daljavo takšno načrtovanje pedagoškega procesa, da ne bo prihajalo do preobremenjenosti učencev in dijakov.

Andrej Guštin, Tajnik komisije DMFA Slovenije za popularizacijo astronomije

23. 11. 2020

Primer naloge z zvezdno karto za OŠ in SŠ

Na podlagi slike (tukaj) odgovori na vprašanji.

Kdaj 1. januarja vzide zvezda Aldebaran?

Kdaj 15. februarja zaide zvezda Arktur?

18. 11. 2020

Prijava na predavanja DMFA

V ZOOM sejo, v kateri bomo v petek, 4. 12. 2020 (začetek ob 15.00 uri), v živo prenašali "pogovorne ure" iz astronomije, bomo spustili 30 poslušalcev. Ostali nas boste lahko spremljali z 20 sekundim zamikom na YouTube kanalu Zavoda Cosmolab.
Med poslušalce bomo vzeli prvih 30 prijavljenih. Vsi, ki se prijavljate, se prijavljate z imenom, priimkom in elektronskim naslovom, ki naj vsebuje očitno povezavo z vašim imenom in priimkom. Prijavljenim in sprejetim bomo poslali vabilo oz povezavo, preko katere se boste lahko pridružili seji.
 
 
 
12. 11. 2020

Astronomska predavanja za osnovne in srednje šole

 

RAZPORED PREDAVANJ

13. november 2020

15.00–15.45 Nebo ni meja, Andrej Guštin – uvod v astronomijo za vse.

16.00–16.45 Lunine mene in mrki, Barbara Rovšek – za osnovne in srednje šole.

17.00–19.00 Gravitacija in Keplerjevi zakoni, Andreja Gomboc – za srednje šole.

20. november 2020

15.00–15.45 Osončje, Andrej Guštin – za osnovne šole.

16.00–16.45 Letni časi, Barbara Rovšek – za osnovne šole.

17.00–19.00 Geometrijska optika, teleskopi in fotometrija, Dunja Fabjan – za srednje šole.

 

4. december 2020

Pogovorne ure z začetkom ob 15.00 na ZOOM povezavi, ki jo bomo sporočili naknadno. Zahtevana bo tudi predprijava.

Vaša vprašanja, povezana z astronomijo, pošljite na astro@dmfa.si, da bomo lahko pripravili primerne materiale.

 

Vsa predavanja lahko spremljate na ZOOM povezavi (potrebna je prijavaali na YouTube kanalu Zavoda Cosmolab.

Predavanja bodo posneta in si jih bo mogoče ogledati tudi kasneje na YouTube kanalu Zavoda Cosmolab.

11. 11. 2020

Vabilo na 73. Občni zbor DMFA Slovenije

Spoštovani člani in članice DMFA Slovenije. Letošnji, že 73. občni zbor z volitvami Upravnega odbora bo zaradi epidemije potekal 3. decembra 2020 preko spleta. Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju. Več informacij in dnevni red najdete na podstrani Občni zbor.

10. 11. 2020

Srednje šole

Zahtevnejše naloge iz Mednarodnih olimpijad iz astronomije in astrofizike (MOAA).

Klikni tukaj.

Objavljamo z dovoljenjem Upravnega odbora MOAA.

 

Naloge izbirnega postopka za slovensko ekipo za MOAA 2014.

Klikni tukaj.

 

Naloge prvega Astronomskega tekmovanja treh dežel

Klikni tukaj.

10. 11. 2020

7. in 8. razred OŠ

Poznavanje površja Lune

Pri spoznavanju tvorb na površju Lune vam bo prav prišel prispevek iz publikacije Glej jih zvezde! v letu 2021, ki nam ga je v izobraževalne namene odstopilo uredništvo revije Spika.

Za prispevek klikni tukaj.

Zapomnite si nekaj največjih kraterjev in morij na Luni! Zanje poiščite slovenska imena!

Več o publikaciji tukaj.

10. 11. 2020

Dodatno pojasnilo glede izvedbe šolskega tekmovanja iz znanja astronomije

Poudarjamo, da DMFA Slovenije ne uvaja spletnega tekmovanja. Mentorice in mentorji bodo kot vedno z našega strežnika prenesli tekmovalne pole v formatu pdf in jih potem uporabili pri izvedbi šolskega tekmovanja.

7. 11. 2020

Pomembno obvestilo o tekmovanju iz znanja astronomije!

Zaradi epidemije je prihodnost letošnjih tekmovanj v znanju negotova, vendar šolsko tekmovanje iz astronomije 3. decembra bo. Tekmovanje bo izvedeno na enak način, kot bo tedaj potekal pouk (v šoli ali na daljavo). Mentorice in mentorji naj v primeru izvedbe tekmovanja na daljavo uporabijo spletna orodja, ki jih sicer uporabljajo pri delu v šoli na daljavo, ki so jih skupaj z učenkami in učenci tudi najbolj vajene/vajeni. Način naj bo skladen s pravilnikom tekmovanja ter epidemiološkimi navodili MIZŠ in NIJZ glede izvajanja pouka v času izvedbe tekmovanja.

Komisija za astronomska tekmovanja pri DMFA Slovenije se je odločila, da v teh posebnih razmerah olajša delo mentoricam in mentorjem ter pomaga mladim astronomkam in astronomom, ki bi se radi udeležili našega tekmovanja. Pripravili smo podrobnejši pregled vsebin, ki bodo prišle v poštev za letošnje šolsko tekmovanje, več spletnih predavanj in primere rešenih astronomskih nalog. Na to spletno stran bomo v mesecu novembru dodajali lastne vsebine in povezave do pomembnejših drugih astronomskih virov, zato priporočamo, da nas redno spremljate.

Spletna predavanja bodo 13. in 20. novembra. Povezave do predavanj bodo objavljene naknadno.

 

Dobrodošla so tudi vaša vprašanja in izmenjava izkušenj glede tekmovanja iz znanja astronomije.

Pišete nam lahko na astro@dmfa.si.

 

Osnovne šole

7. razred

Zahtevanja znanja

 • Navidezno dnevno gibanje Sonca po nebu

Potrebno je razumevanje nastanka dneva in noči in trajanje glede na letni čas in zemljepisno lego, razumeti spreminjanje višine Sonca nad obzorjem in dolžino in smer sence navpične palice.

Povezave do vsebin

Simulacija: https://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html

Pozor! Simulacija bo delovala le, če boste v svojem brskalniku omogočili delovanje Adobe Flash.

Vaja Kresnička: http://kresnicka.splet.arnes.si/files/2016/06/2014_15_opazuj_svojo_senco1.pdf

 

 • Navidezno letno gibanje Sonca po nebu

Potrebno je razumevanje nastanka letnih časov.

Povezave do vsebin

Simulacija: https://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html

 

 • Luna

Potrebno je razumevanje nastanka men, mrkov in poznavanje nekaterih površinskih tvorb na Luni. Znati je treba izmeriti premere kraterjev na Luni s poznavanjem premera Lune.

Povezave do vsebin

Simulacija: https://astro.unl.edu/naap/lps/animations/lps.html

 

 • Orientacija po nebu (zvezdna karta)

Potrebno je poznavanje sledečih pojmov: ozvezdje, asterizem, vzid in zaid nebesnega telesa, nadobzorniška ozvezdja. Znati je treba uporabljati vrtljivo zvezdno karto. Če bo tekmovanje na daljavo, potem bodo zaradi enakih možnosti naloge z vrtljivo karto nadomeščene z nalogami, pri katerih bo potrebno znanje uporabe karte, vrtljiva karta pri reševanju ne bo potrebna.

Povezave do vsebin

http://www.geogebr.si/visina-severnice-nad-obzorjem/

http://www.geogebr.si/astronomija/vrtljiva-zvezdna-karta/

http://www.geogebr.si/astronomija/zenitni-in-cirkumpolarni-krog/

 

8. razred

Zahtevanja znanja

Potrebno je poznati vsebine, opisane pri 7. razredih, dodatno pa še vsebine v nadaljevanju.

 

 • Osončje

Gibanje planetov okoli Sonca, glavne lege (opozicija, konjunkcije, elongacija).

Povezave do vsebin

http://www.geogebr.si/astronomija/konjunkcija-planetov/

 

Potrebno je poznati še sledeče pojme: astronomska enota, hitrost svetlobe.

Treba je poznati zvezo med potjo, časom in hitrostjo za enakomerno gibanje.

 

9. razred

Zahtevanja znanja

Potrebno je poznati vsebine, opisane pri 7. in 8. razredih, dodatno pa še vsebine v nadaljevanju.

 

 • Osončje

Znati je treba opisati gibanje planetov v poenostavljenem modelu enakomernega kroženja okoli Sonca in znati povezati navidezne lege planetov na nebu z dejanskim položajem v prostoru (v Osončju).

Povezave do vsebin

http://www.geogebr.si/astronomija/elongacija-merkurja-in-venere/

 

 • Optične naprave

Poznati je treba osnovne optične sheme teleskopov (refraktor, reflektor) in njihove osnovne lastnosti: goriščno razdaljo objektiva in okularja, povečava teleskopa.

Povezave do vsebin

http://www.geogebr.si/geometrijska-optika/galilejev-daljnogled/

 

Srednje šole

 

Srednješolke in srednješolci lahko uporabljajo delovno verzijo zbirke srednješolskih nalog.

Za zbirko klikni tukaj!

 

Zahtevanja znanja

Poznati morajo teme iz vsebinskega dela razpisa, s posebnim poudarkom na:

 

 • Osnove geometrijske optike (1. in 2. skupina SŠ)

Povezave do vsebin

http://www.geogebr.si

 

 • Gravitacija in Keplerjevi zakoni (1. in 2. skupina SŠ)

Povezave do vsebin

http://www.geogebr.si/astronomija/gibanje-notranjih-planetov-osoncja/

 

 • Fotometrija (samo 2. skupina SŠ)

 

Predavanja

 

Organizirali bomo spletna predavanja za učenke in učence (ob 15. uri) ter dijakinje in dijake (ob 17. uri):

 • petek, 13. november (2 šolski uri, vmes odmor);
 • petek, 20. november (2 šolski uri, vmes odmor).

 

Posnetki predavanj bodo na voljo tudi za kasnejši ogled.

Dodatno bomo člani komisije učencem in dijakom na voljo za vprašanja v petek, 27. november ob 17. uri (1 šolsko uro).

5. 11. 2020

Namesto IPhO 2020 → IdPhO 2020

Organizatorji 2. Evropske fizikalne olimpijade, znameniti Moskovski inštitut za fiziko in tehnologijo МФТИ, bodo izpeljali še en pomemben olimpijski projekt. Ker je letos poleti iz znanih razlogov odpadla Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO, IPhO), so se odločili, da bodo organizirali nadomestno mednarodno fizikalno tekmovanje. S tem želijo dijakom, ki so bili letos prikrajšani za enkratno izkušnjo sodelovanja na tem mednarodnem tekmovanju, omogočiti vsaj tekmovanje, če že odpadejo vse ostale, enako pomembne obtekmovalne vloge dogodka. Dogovarjanja o tekmovanju so potekala s predsednikom in svetovalno komisijo IPhO, ki nadomestno olimpijado podpira. Tekmovanje ima uradno ime, IdPhO:

Če bodo le razmere dopuščale, se bo olimpijade udeležila tudi ekipa dijakov iz Slovenije. Organizatorji bodo v vse države, ki bodo na IdPhO 2020 sodelovale, poslale svojega opazovalca, ki bo na lokaciji, kjer bo tekmovanje potekalo, s svojo prisotnostjo in nadzorovanjem dogajanja poskrbel za veljavnost tekmovanja. Predvidoma bo tekmovanje za slovensko ekipo potekalo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za naloge nas nič ne skrbi; bodo primerno zabeljene. Upamo pa, da bodo besedila nalog sprejemljivo kratka, ker bodo tudi osnovni prevod v slovenščino priskrbeli organizatorji (s pomočjo UI verjetno); za izboljševanje prevoda bomo imeli vodje ekip na voljo le malo časa (in seveda bomo to počeli pod nadzorom budnega očesa ruskega odposlanca).

V ekipo so se, po veljavnih merilih za izbiro članov olimpijskih ekip, uvrstili tile mojstri: Simon Bukovšek, Juš Kocutar, Marcel Malovrh, David Ošlaj in Lev Podbregar. Prostor v ekipi je bil rezerviran tudi za Tevža Lotriča, ki pa bo v času tekmovanja zadržan v Oxfordu, kjer študira. Si bo pa v mesecu pred tekmovanjem vzel čas za oddaljene priprave svojih sotekmovalcev na olimpijado. Dogovarjanja o terminih že potekajo.

     Deli

28. 10. 2020

Luka Horjak

Luka Horjak se je začel za mednarodna matematična tekmovanja zanimati zelo zgodaj, že kot osmošolec se je pridružil krožku svojega bodočega mentorja Kristijana Kocbeka ter kmalu zatem tudi dijakom na celoletnih pripravah na Mednarodno matematično olimpijado. Danes je študent, kot dijak I. gimnazije v Celju pa ima za seboj kar štiri tekmovalna leta, v katerih je dosegel nekaj najodmevnejših uspehov za Slovenijo doslej. Že v prvem letniku se je postavil na čelo slovenske ekipe z bronasto medaljo na Mednarodni matematični olimpijadi 2017 v Braziliji, naslednje leto v Romuniji pa je le za eno točko zgrešil zlato medaljo, s tem pa Sloveniji priboril prvo srebrno medaljo od leta 2006 na tem tekmovanju ter takratni rekord po številu točk.

Leta 2019 v Veliki Britaniji je Luka lanski uspeh ponovil in se domov vrnil s še eno srebrno medaljo, letos, ko je olimpijada potekala virtualno, pa je Sloveniji priboril najodmevnejši uspeh doslej - s 33 točkami je osvojil 22. mesto med 616 dijaki in s tem prvo zlato medaljo v zgodovini samostojne Slovenije.

Seveda Luka ni tekmoval samo na Mednarodni matematični olimpijadi: tudi na Srednjeevropski matematični olimpijadi 2017 si je priboril kar dve srebrni medalji, eno individualno in eno ekipno, na tekmovanju Romanian Master of Mathematics, ki slovi po izjemno težkih nalogah in hudi konkurenci med tekmovalci, pa je leta 2018 osvojil bronasto medaljo.

Na sliki je Luka s svojo srebrno medaljo iz leta 2019. Na pošiljko z zlato medaljo še čaka, ima pa zanjo na polici že rezervirano posebno mesto. Kljub temu, da bi brez težav lahko šel študirati tudi v tujino, se je raje odločil za študij matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, svoje znanje pa že predaja naprej novim generacijam tekmovalcem.

27. 10. 2020

Aktualni pozivi za mednarodne nominacije v matematiki

Odbor za matematiko pri DMFA Slovenije lahko kot predstavnik Slovenije v mednarodnih združenjih bodisi samostojno, bodisi v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami, sodeluje pri različnih nominacijah za nagrade ali predlogih za funkcije v mednarodnih telesih. Trenutno so aktualni spodnji razpisi. Člani DMFA Slovenije ali predstavniki slovenskih znanstvenih ustanov, ki bi želeli vložiti predlog nominacije preko DMFA Slovenije, lahko pošljejo svojo pobudo na naslov tajnik@dmfa.si in math@dmfa.si

Nagrade Mednarodne matematične unije (IMU prizes) se podelijo vsaka štiri leta na Mednarodnem matematičnem kongresu (ICM). Naslednji kongres bo predvidoma poleti 2022 v Sankt Petersburgu, rok za nominacije prejemnikov nagrad je 31. december 2020. Gre za naslednje nagrade:

 • Fieldsova medalja se podeli z namenom prepoznavanja izjemnih matematičnih dosežkov za minulo in obetajoče nadaljnje delo. Predsednik komisije je Carlos E. Kenig, predsednik IMU, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal.
 • Medalja IMU Abacus se podeli za izjemne prispevke posameznika v matematičnih vidikih informacijskih znanosti. Predsednik komisije je James Demmel, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/imu-abacus-medal.
 • Nagrada Carla Friedricha Gaussa se podeli z namenom počastitve znanstvenika, katerega matematične raziskave so imele izjemen vpliv na drugih področjih, bodisi v tehnologiji, poslovnem svetu, ali preprosto v vsakdanjem življenju. Predsednica komisije je Eva Tardos, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/carl-friedrich-gauss-prize.
 • Chernova medalja se podeli posamezniku, katerega dosežki zagotavljajo najvišjo stopnjo prepoznavnosti za izjemne dosežke na področju matematike. Predsednik komisije je Yakov Eliashberg, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/chern-medal-award.
 • Nagrada Leelavati je namenjena priznavanju visoke prepoznavnosti in velikega odobravanja s strani IMU in Infosys za izjemne prispevke pri povišanju družbenega zavedanja matematike kot intelektualne discipline in ključne vloge, ki jo igra v raznovrstnih človeških podvigih. Predsednik komisije je Pavel Etingof, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize
 • ICM predavanje Emmy Noether je posebno predavanje v okviru kongresa IMU, namenjeno počastitvi žensk, ki so ustvarile temeljne in trajne prispevke k matematičnim znanostim. Predsednica komisije je Sylvia Serfaty, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/icm-emmy-noether-lecture.

Nominacije za člane Nominacijskega odbora IMU, rok za vložitev je 1. december 2020. Gre za mednarodno telo v okviru IMU, ki pripravi seznam nominacij za Izvršni odbor IMU, izmed katerega se izvoli člane Izvršnega odbora na kongresu ICM 2022. Nominacijski odbor sestavljajo predsednik IMU, predsednik NO (ki ga izbere predsednik IMU), dve osebi s preteklimi izkušnjami pri IMU (ki ju izbereta predsednika IMU in NO) ter še 3 naključno izbrane nominirane osebe po regionalnem ključu, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/EC/Procedures_for_Election_2020-08-19.pdf

Nagrada Shaw Prize 2021 za matematične znanosti, rok za nominacije 30. november 2020.

Nagrade Shaw za področje matematike, astronomije in znanosti o življenju in medicini veljajo za Nobelove nagrade daljnega vzhoda. Predsednik komisije za matematiko v letu 2021 je Sir Timothy GowersVeč podrobnosti na www.shawprize.org.

24. 10. 2020

Velik uspeh na 1. spletni mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike

Na prvi spletni mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike GeCAA, ki letos zaradi pandemije nadomešča redno MOAA, so naši dijaki in dijakinja poželi izjemen uspeh. Domen Lisjak je osvojil srebrno medaljoVid KavčičUrša Mati Djuraki in Urban Razpotnik (vsi Gimnazija Bežigrad) bron, Simon Bukovšek (Gimnazija Kranj) pa pohvalo.

Na GeCAA, ki so jo organizirali estonski astronomi, je sodelovalo več kot 300 dijakov in dijakinj iz 40 držav.

Spletna stran tekmovanja: https://gecaa.ee/

 

20. 10. 2020

The first gold medal for Slovenia on the 61st International Mathematical Olympiad

Slovenia has achieved historic success at the 61st International Mathematical Olympiad. Luka Horjak from I. gimnazija v Celju placed 22nd among 616 competitors from 105 countries and was awarded the first ever gold medal for Slovenia. In addition to this incredible achievement, the team brings home a silver medal awarded to Lovro Drofenik and a bronze medal awarded to Job Petrovčič. The remaining team members, Tevž Lotrič, Jan Genc and Jaka Vrhovnik, were all awarded an honourable mention.

With 117 total points, the most ever, Slovenia placed 40th among 105 participating countries. China placed first, followed by Russia and the United States of America. Republic of Korea placed fourth and Thailand placed fifth.

Due to the pandemic, this edition of the International Mathematical Olympiad took place virtually. The contestants, supervised by international IMO commissioners, solved problems in their own countries on September 21 and 22, 2020. For Slovenia, the olympiad took place in Bled instead of St. Petersburg. The team leaders were Gregor Dolinar and Jakob Jurij Snoj from the Society of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Slovenia (DMFA Slovenije).

The organisation of this edition of the International Mathematical Olympiad, taking place virtually for the first time, was a very demanding project. The olympiad was largely supported by new technology, with Matjaž Željko from DMFA Slovenije, the Webmaster of the International Mathematical Olympiad, playing a very crucial role in this aspect of the organisation as the head of ICT support.

The 62nd International Mathematical Olympiad in 2021 will again be organised by Russia and hopefully, it will not take place virtually.

The closing ceremony of the 61st International Mathematical Olympiad can be viewed at the link
http://www.youtube.com/channel/UCYxJDBiB5_etj-B_HVqkOaQ.

More about the results on
https://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2020

28. 9. 2020

Prva zlata medalja za Slovenijo na 61. Mednarodni matematični olimpijadi

Slovenska ekipa je na Mednarodni matematični olimpijadi dosegla zgodovinski uspeh. Luka Horjak s I. gimnazije v Celju je med 616 tekmovalci iz 105 držav osvojil odlično 22. mesto in s tem priboril prvo zlato medaljo na matematičnih olimpijadah za Slovenijo.  Izjemen uspeh sta dopolnila Lovro Drofenik, ki je osvojil srebrno medaljo, in Job Petrovčič z bronasto medaljo.  Preostali trije člani ekipe Tevž Lotrič, Jan Genc in Jaka Vrhovnik so prejeli pohvalo.

Skupaj je slovenska ekipa tako osvojila največ točk doslej in se uvrstila na 40. mesto med 105 državami.  Ponovno je zmagala Kitajska, na drugem in tretjem mestu sledita Rusija in Združene države Amerike, četrta je bila Koreja in peta Tajska.

Mednarodna matematična olimpijada je tokrat zaradi pandemije potekala na daljavo, tekmovalci so pod nadzorom mednarodnih opazovalcev dva dni, 21. in 22. septembra 2020, reševali naloge v svojih državah, slovenska ekipa na Bledu namesto v Sankt Peterburgu. Ekipo sta spremljala dr. Gregor Dolinar in Jakob Jurij Snoj iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Organizacija Mednarodne matematične olimpijade, ki je bila prvič izvedena na daljavo, je bil izjemno zahteven projekt tudi s stališča informacijsko-komunikacijske podpore. In prav številne na novo razvite tehnološke rešitve so omogočile uspešno izvedbo MMO 2020, pri čemer je izjemno pomembno vlogo imel dr. Matjaž Željko z DMFA Slovenije, uradni skrbnik spletnih strani MMO, ki je bil s strani mednarodnega Odbora MMO in organizatorjev MMO 2020 zadolžen za IKT podporo MMO 2020.
Organizacijo MMO 2021, za katero upamo, da ne bo potekala na daljavo, je po odpovedi Združenih držav Amerike, ponovno prevzela Rusija, tako naj bi tekmovalci leta 2021 Sankt Peterburg videli tudi v živo.

Zaključna prireditev Mednarodne matematične olimpijade z razglasitvijo medalj je na povezavi
http://www.youtube.com/channel/UCYxJDBiB5_etj-B_HVqkOaQ.

Več o rezultatih na
https://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2020
https://www.imo-official.org/year_individual_r.aspx?year=2020&column=total&order=desc
https://www.imo-official.org/team_r.aspx?code=SVN&year=2020

18. 9. 2020

Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2020

Spoštovane članice in člani DMFA Slovenije.

Vabimo vas k vložitvi predlogov za podelitev priznanja DMFA Slovenije za leto 2020. Priznanje lahko prejme posameznik ali posameznica za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, posameznice oz. posamezniki ali ustanove pa tudi za uspešno sodelovanje z Društvom.

Predloge s pisnimi utemeljitvami pošljite po e-pošti na naslov tajnik@dmfa.si ali po običajni pošti na naslov DMFA Slovenije, Komisija za društvena priznanja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, do 20. septembra 2020. Predlogi naj bodo pripravljeni v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je objavljen na društveni spletni strani in v Obzorniku za matematiko in fiziko, letnik 65, št. 5.

Priznanja bodo podeljena na letošnjem Občnem zboru DMFA Slovenije, katerega termin in lokacija bosta zaradi trenutnih negotovih razmer objavljena naknadno. Predlagatelji in prejemniki priznanj bodo o odločitvi komisije obveščeni najkasneje 14 dni pred podelitvijo.

V imenu Komisije za društvena priznanja pripravil Boštjan Kuzman.

 

NOVO (18.9.2020) Rok za vložitev predlogov za priznanja je podaljšan do 30. septembra 2020.

Občni zbor DMFA Slovenije bo predvidoma potekal 19. novembra v Ljubljani. 

16. 9. 2020

Tekmovanja DMFA v šolskem letu 2020/2021

Vsa tekmovanja, ki jih organiziramo, načrtujemo tudi v letošnjem šolskem letu. 

Šolska stopnja tekmovanj poteka na posameznih šolah in če bo v terminu tekmovanja pouk potekal normalno (vsaj po načrtu B), bodo šolska tekmovanja lahko izvedena kot običajno.

Načrtujemo tudi področna in državna tekmovanja, ki jih bomo, če bodo razmere dopuščale, izvedli prilagojeno in skladno s priporočili NIJZ. Število tekmovalcev na posamezni lokaciji področnega ali državnega tekmovanja bo omejeno, omejeno bo tudi število tekmovalcev v posamezni učilnici. Med tekmovanjem bo zagotovljena minimalna razdalja 2 m med njimi. Tekmovalci se bodo pred začetkom tekmovanja zbrali pred tekmovališči in se organizirano in z maskami na obrazih odpravili naravnost do učilnic.

Glede na omejitve pri številu tekmovalcev bomo ustrezno povečali število lokacij, kjer se bodo področna oziroma državna tekmovanja odvijala. Morda bomo zamaknili pričetek tekmovanja na nekoliko poznejšo uro. Pri tem bomo potrebovali podporo učiteljev in šol; upamo, da jo bomo dobili in da bomo tekmovanja uspešno izpeljali do konca. 

 

11. 9. 2020

Srednjeevropska matematična olimpijada 2020

Od 28. avgusta do 4. septembra 2020 je potekala Srednjeevropska matematična olimpijada, ki je bila zaradi trenutne situacije podobno kot ostala tekmovanja izvedena virtualno. Na velikodušno povabilo švicarske ekipe je slovenska ekipa za čas tekmovanja gostovala v Švici. Slovenijo so zastopali Nejc Amon s I. gimnazije v Celju, Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Juš Kocutar z II. gimnazije Maribor, Lana Prijon z Gimnazije Bežigrad, Urban Vesel s ŠC Velenje, Gimnazija in Gal Zmazek z Gimnazije Ptuj. Gal, Nejc, Simon in Juš so dosegli pohvalo. Ekipo sta spremljala Andraž Maier in David Popović.

 

 

31. 7. 2020

Tevž Lotrič

Tevž je izjemen fant. Maturant programa mednarodne mature na Gimnaziji Kranj nas je tudi letos, kljub relativnemu pomanjkanju izzivov na živih mednarodnih tekmovanjih razveseljeval z odličnimi rezultati na tekmovanjih, ki so potekala na oddaljen način. V 4 letih svojega srednješolskega izobraževanja je na različnih državnih tekmovanjih dosegal krasne rezultate, od 2. letnika se je poleg tega še vsakič uvrstil na različne mednarodne olimpijade (fizikalno, matematično, naravoslovno). Za njegove uspehe na fizikalnih olimpijadah nam zmanjka superlativov: osvojil je štiri zlate medalje – dve na Evropski (letos in lani), eno na Mednarodni (lani; letošnja, ki bi bila 51., je odpadla) in še na Nordijsko-Baltski fizikalni olimpijadi (letos, prva udeležba Slovenije). V vseh letih, odkar dijaki iz Slovenije  sodelujejo na Mednarodni fizikalni olimpijadi (pred osamosvojitvijo Slovenije še kot člani jugoslovanske ekipe) so na tem tekmovanju osvojili vsega skupaj 3 zlate medalje; Tevž pa je lani dosegel tudi absolutno najboljši slovenski rezultat vseh časov, 17. mesto v hudi konkurenci 360 dijakov s celega sveta.

Letošnja Mednarodna fizikalna olimpijada je sicer odpadla, ni pa odpadla letošnja Mednarodna matematična olimpijada. V septembru bo na njej Tevž še zadnjič tekmoval kot srednješolec. Tudi pri matematiki je bil namreč uspešen; na letošnjem tekmovanju CMC je osvojil srebrno medaljo, prejšnja leta pa na različnih matematičnih olimpijadah še tri pohvale.

Čeprav gre na tekmovanjih zelo zelo zares (kitajska in indijska ekipa se na primer na MFO intenzivno pripravljata 1 leto, dobri dosežki na tem tekmovanju pa posamezniku odprejo vrata na najboljše univerze na svetu) je fizika za Tevža (delno tudi matematika), nekakšen hobi. O veliko naprednejših temah bere in se uči sam. Daleč najbolj je osredotočen na fiziko, kar se odraža tudi na njegovih rezultatih. Ker mu je fizika tako zanimiva, načrtuje, da se bo v življenju poklicno ukvarjal z nečim podobnim. Naslednje leto bo začel študirati fiziko na univerzi v Oxfordu.

Mogoče bo profesor. Že letos je na svoji šoli vodil priprave na tekmovanja iz fizike – mlajšim dijakom je predaval dodatno snov in pripravljal naloge za vajo. Na žalost njegovi učenci zaradi odpovedi državnega tekmovanja niso imeli priložnosti pokazati svojega znanja na tekmovanju, bo pa držal pesti za njih naslednje leto (kar sicer ne pomaga toliko, kot to, da se je trudil z njimi {ker časa ima pa res dovolj}).

Našli smo 5 let staro fotografijo, na kateri je Tevž maja 2015: na prireditvi Bistroumi je prejel nagrado za osvojeno 1. mesto na 35. Državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike v 8. razredu (potem je prvo mesto osvojil še v 9. razredu, naslednje leto). Nagrade je  leta 2015 podeljeval prof. Janez Strnad. (Na fotografiji je poleg Tevža še nekaj članov 'bodočih' olimpijskih ekip.)

     Deli 

30. 7. 2020

MaRS 2020 uspešno zaključen

Matematično raziskovalno srečanje za srednješolce MaRS 2020 je bilo zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19 izvedeno preko spleta od 28. 7. in 30. 7. Več informacij na mars.dmfa.si.
logo_2020_crn
27. 7. 2020

Dve srebrni in bronasta medalja na Cyberspace Mathematical Competition

Od 13. do 21. julija 2020 je potekalo tekmovanje Cyberspace Mathematical Competition. Tekmovanje se je odvilo prek spleta, v Sloveniji so ga tekmovalci pisali v Ljubljani. Sodelovale so osemčlanske ekipe držav z vsega sveta.

Luka Horjak s I. gimnazije v Celju in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj sta na tekmovanju v močni konkurenci osvojila srebrni medalji, Lovro Drofenik s I. gimnazije v Celju pa je prejel bronasto medaljo. Vsi ostali tekmovalci - Jan Genc z II. gimnazije Maribor, Job Petrovčič z Gimnazije Vič, Lana Prijon z Gimnazije Bežigrad, Neža Vipavc s ŠC Velenje, Gimnazija ter Gal Zmazek z Gimnazije Ptuj - so prejeli pohvalo za popolnoma pravilno rešitev vsaj ene naloge. Ekipo je vodil Jakob Jurij Snoj.

Tekmovalcem iskreno čestitamo za njihove dosežke!

26. 7. 2020

Tevž Lotrič je osvojil zlato medaljo na 4. EuPhO

Danes je preko kanala na YouTube potekal prenos zaključne prireditve 4. Evropske fizikalne olimpijade, "online edition".

Na olimpijadi je sodelovalo 54 držav in 257 tekmovalcev, med njimi tudi 5 dijakov iz Slovenije. Po pravilih olimpijade je bilo podeljenih 26 zlatih medalj, 50 srebrnih medalj, 60 bronastih medalj in 39 pohval. Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj je na tekmovanju osvojil zlato medaljo, absolutno 9. mesto in nagrado za najboljšo rešitev prve teoretične naloge. Job Petrovčič z Gimnazije Vič je osvojil bronasto medaljo, Simon Bukovšek z Gimnazije Kranj, Gregor Gajič z Gimnazije Bežigrad in Lev Podbregar s Šolskega centra Celja, Gimnazije Lava pa so osvojili pohvalo.

Dijakom za uspeh iskreno čestitamo.

Tevž Lotrič na zelenici pred Pedagoško fakulteto UL, kjer sta potekala v živo oba dela tekmovanja za slovenske dijake.  

 

Za Tevža, Joba in Simona tekmovalna sezona še ni končana; so kot Ester Ledecka; uspešno tekmujejo v več disciplinah. Tevž in Job sta se julija že udeležila tekmovanja Cyberspace Mathematical Competition, ki se je godilo 13. in 14. julija 2020, in se še bosta udeležila Mednarodne matematične olimpijade, ki bo med 19. in 28. septembrom 2020. Simon je v ekipi za Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo predvidoma potekala od 28. avgusta do 4. septembra 2020, ter v ekipi za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2020.

     Deli

20. 7. 2020

1. tekmovalni dan na 4. EFO, "online edition"

Danes ob 7:00, 10:00 ali 12:00 GMT (Greenwiški srednji čas) so dijaki v 57 sodelujočih državah pričeli z reševanjem teoretičnih nalog na 4. Evropski fizikalni olimpijadi, ki poteka na oddaljen način. Za prevajanje nalog smo vodje ekip vstali bolj zgodaj; po našem času smo angleška besedila nalog dobili malo po 6. uri zjutraj (tekmovanje pa se je pri nas pričelo ob 9h po našem trenutnem času).

Veliko število sodelujočih držav je izkaz potrebe po takih izzivih, ki so letos v živih izvedbah, glede na svetovne okoliščine, en za drugim odpadali -- tudi Evropska in Mednarodna fizikalna olimpijada. Poleg evropskih držav  zato letos na Evropski fizikalni olimpijadi sodeluje veliko število gostujočih ne-evropskih držav.

V učilnicah, kjer so dijaki reševali naloge, smo postavili kamero, preko katere in nam že dobro znane aplikacije Zoom so organizatorji tekmovanja spremljali dogajanje na različnih koncih sveta: na Japonskem, v Braziliji, Indoneziji in še 54 drugih državah. Jutri bo na isti način potekal tudi eksperimentalni del tekmovanja, ki bo dvojno "online" -- eksperiment bo virtualni (eksperimentalna naloga pa realna).

Idejni vodja in neumorni poganjalec Evropske fizikalne olimpijade je Jaan Kalda, profesor teoretične fizike na Tehniški univerzi v Talinu v Estoniji. Tudi EuPhO 2020 - Online Edition - je v največji meri njegova zasluga (in rezultat truda kroga njegovih podobno entuziastičnih sodelavcev).

     Deli

13. 7. 2020

Slovenske ekipe za mednarodna matematična tekmovanja v letu 2020

V sredo, 24. junija 2020, je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal 3. izbirni test za Mednarodno matematično olimpijado. Tekmovalci so se potegovali za mesta v ekipah za Mednarodno matematično olimpijado, Srednjeevropsko matematično olimpijado in Cyberspace Mathematical Competition, tekmovanje, ki letos poteka prvič. Vsa tri tekmovanja se bodo v letošnjem šolskem letu zaradi trenutnih razmer odvila virtualno in jih bodo tekmovalci pisali na skupni lokaciji v Sloveniji.

V ekipo za Mednarodno matematično olimpijado, ki bo potekala od 19. do 28. septembra 2020, so se uvrstili:

Lovro Drofenik, I. gimnazija v Celju
Jan Genc, II. gimnazija Maribor
Luka Horjak, I. gimnazija v Celju
Tevž Lotrič, Gimnazija Kranj
Job Petrovčič, Gimnazija Vič
Jaka Vrhovnik, I. gimnazija v Celju
 

V ekipo za Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo predvidoma potekala od 28. avgusta do 4. septembra 2020, so se uvrstili:

Nejc Amon, I. gimnazija v Celju
Simon Bukovšek, Gimnazija Kranj
Juš Kocutar, II. gimnazija Maribor
Lana Prijon, Gimnazija Bežigrad
Urban Vesel, ŠC Velenje, Gimnazija
Gal Zmazek, Gimnazija Ptuj
 

V ekipo za Cyberspace Mathematical Competition, ki poteka 13. in 14. julija 2020, so se uvrstili:

Lovro Drofenik, I. gimnazija v Celju
Jan Genc, II. gimnazija Maribor
Luka Horjak, I. gimnazija v Celju
Tevž Lotrič, Gimnazija Kranj
Job Petrovčič, Gimnazija Vič
Lana Prijon, Gimnazija Bežigrad
Neža Vipavc, ŠC Velenje, Gimnazija
Gal Zmazek, Gimnazija Ptuj
 

Vsem uvrščenim tekmovalcem čestitamo in jim želimo veliko uspeha!

27. 6. 2020

Didaktične igrače

Didakticne igrače Na naših spletnih straneh je možno kupiti nekatere didaktične igrače, ki so jih za darilo v preteklih letih prejeli naši najmlajši tekmovalci - udeleženci tekmovanja Mednarodni matematični kenguru. Na voljo so tudi Kengučrvi 27 - darila v šolskem letu 2019/2020. Več »

22. 6. 2020

Poslovila se je mag. Marija Vencelj, častna članica DMFA Slovenije

Mag. Marija Vencelj je bila rojena leta 1941. Študirala je na oddelkih za matematiko Univerze v Ljubljani, Univerze v Nancyju in Univerze v Zagrebu. Od diplome leta 1963 do upokojitve 2001 je bila zaposlena na Oddelku za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Od tega je več kot 25 let predavala Elementarno matematiko z metodiko študentom pedagoške smeri matematike in s tem zaznamovala generacije srednješolskih profesorjev. Napisala je več srednješolskih učbenikov za matematiko, kot avtor sodelovala pri učbeniku Višja matematika II za tehniške fakultete in bila 12 let odgovorna urednica Preseka in njegova podurednica za matematiko. Za Presek je napisala več kot  dvesto strokovnih in poljudnih člankov iz matematike. V okviru DMFA je pogosto predavala učiteljem in profesorjem matematike. Leta 2003 je postala častna članica Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

vencelj
Predavanje na taboru MARS 2017 za srednješolce
Na slovesnosti ob podelitvi Srebrnega reda za zasluge DMFA Slovenije leta 2019.
Na slovesnosti ob podelitvi Srebrnega reda za zasluge DMFA Slovenije leta 2019.
18. 6. 2020

Informacija o tekmovanjih DMFA v času pandemije 2019/20

Sezona letošnjih DMFA tekmovanj je iz razumljivih vzrokov okrnjena. Nekatera tekmovanja smo zaključili v celoti pred uvedbo karantene ali po končani karanteni (Astronomija, Razvedrilna matematika, Čmrlj, Kresnička, Matematika OŠ - 1. triada), pri drugih se je odvila le šolska stopnja (Fizika OŠ in SŠ ter Poslovna matematika), tretja se niso niti začela (Matematika OŠ za 2. in 3. triado, Matematika SŠ).

Tekmovanja, ki jih organiziramo, financiramo večinoma sami (iz kotizacij za tekmovanja) in moramo stroške, ki ob tem nastanejo, pokriti. Za tekmovanja, ki so zaključena, ni dileme; kotizacija je tolikšna, kot je bilo objavljeno v Razpisu tekmovanj. Za tekmovanja, ki se niso odvila niti na šolski ravni, kotizacije ne bomo računali. S tekmovanji, ki so se uspešno odvila na šolski ravni, pa so bila v nadaljevanju odpovedana, smo imeli nekoliko manj stroškov in bomo zato zaračunali ustrezno znižano kotizacijo 1.22 evra (z vključenim DDV).

Za dodatne informacije so vam na voljo tajniki komisij za tekmovanja.

5. 6. 2020

Misija MaRS 2020 ostaja v načrtu

Matematično raziskovalno srečanje za srednješolce MaRS 2020 bo letos potekalo od 26. julija do 1. avgusta v CŠOD Škorpijon, Veliki Boč 31a, 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Srednješolci iz vse Slovenije, ki jih matematika zanima, se bodo skupaj z mentorsko ekipo zbrali v objemu narave in preživeli nepozaben družabno-matematičen teden.
 
Več informacij o taboru je na spletni strani mars.dmfa.si.  Rok za prijave je podaljšan do 15. 6. 2020! Prijave so preko projektov RaST (za Vzhodno kohezijsko regijo) in SKOZ (za Zahodno kohezijsko regijo). Natančne informacije o načinu prijave so dostopne na straneh http://prijava.projekt-rast.si/podrobnosti_aktivnosti/207  in https://platforma.skoz.si/projects/191/description/.  V primeru vprašanj nam pišite na mars@dmfa.si.
logo_2020_crn
3. 6. 2020

Prilagoditev IMO in MEMO 2020 ter 3. izbirni test

Mednarodna matematična olimpijada, ki je bila letos zaradi razmer prestavljena na 16. - 26. septembra 2020, se bo po najnovejših uradnih informacijah odvijala na daljavo, saj bi bilo za veliko sodelujočih držav potovanje v St. Petersburg verjetno precej oteženo, če ne nemogoče. Točen način, na katerega bo olimpijada potekala v Sloveniji, zaenkrat še ni znan, tekmovalci pa bodo pravočasno seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami.

Srednjeevropska matematična olimpijada, ki naj bi potekala avgusta 2020 na Slovaškem, je žal letos odpovedana. Zelo verjetno je, da bo olimpijada podobno kot EGMO (in IMO) potekala na daljavo. Tekmovalci bodo prav tako pravočasno seznanjeni z vsemi potrebnimi informacijami.

Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje, ki naj bi potekalo julija v Rimu, je letos odpovedano.

Izbirni proces za obe preostali tekmovanji se ne bo spreminjal. Tretji izbirni test bo predvidoma potekal v sredo, 24. junija 2020, ob 13. uri, lokacija bo objavljena naknadno. Ker državno tekmovanje v letošnjem letu ni bilo izvedeno, so na test vabljeni vsi tekmovalci, ki jih morajo mentorji pravočasno prijaviti na Infoserverju.

20. 5. 2020

Tekmovanja v znanju fizike 2020 so odpovedana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načelno ne nasprotuje ideji, da bi nekatera tekmovanja v znanju, ki so se na začetnih stopnjah že odvila, nekako pripeljali do konca. Ob tem pa postavlja organizatorjem nemogoč pogoj in sicer, da učenci in dijaki v tem času ne smejo obiskati druge šole kot svoje. Ker področno in/ali državno tekmovanje ne more potekati pod nadzorom le lastnega učitelja -- v izogib dvomom v nevmešavanje -- smo se odločili, da nad letošnjo izpeljavo tekmovanj za Stefanova priznanja obupamo. Naloge imamo sicer pripravljene (že zdavnaj) in tudi upali smo, da se bodo reči iztekle tako, da tekmovanja regularno zaključimo. Zdaj pa je vprašljiva tudi udeležba osmošolcev in dijakov od 1. do 3. letnika, ki po trenutnih predvidevanjih pouka v šoli ne bodo imeli do konca tega šolskega leta. Glede priznanj in njihovega uveljavljanja za pridobitev Zoisove štipendije pa je že nekaj časa znano, da se letošnjih tekmovanj ne bo upoštevalo (niti tistih, ki so bila pripeljana do konca še pred izbruhom epidemije).

Ker ste v tem času tudi učitelji obremenjeni bolj kot prejšnja leta, na vas ne bomo naslovili prošenj za pomoč pri izpeljavi tekmovanj ... ker tekmovanj ne bo.

     Deli

 

19. 5. 2020

Tevž Lotrič zmagal na Nordijsko-baltski fizikalni olimpijadi

V množici 110 udeležencev letošnje Nordijsko - baltske fizikalne olimpijade so kot gostje sodelovali tudi trije slovenski dijaki. Tevž Lotrič, dijak 4. letnika Gimnazije Kranj, je med vsemi udeleženci dosegel najboljši rezultat in na olimpijadi zmagal. Simon Bukovšek, dijak 3. letnika Gimnazije Kranj, je dosegel absolutno 22. mesto, kar ga umesti v petino dijakov, ki so naloge reševali najuspešneje. Simon je osvojil srebrno medaljo. Vladimir Smrkolj, dijak 4. letnika Gimnazije Bežigrad, je dosegel 31. mesto, kar je odličen rezultat glede na to, da nima fizike na maturi. Vladimir bo po pošti prejel bronasto medaljo.

Vsem trem dijakom iskreno čestitamo!

     Deli

 

Vladimir med eksperimentiranjem Simon nad izpeljavami

 

 Tevž med predavanjem na TEDx-youth

 

19. 5. 2020

Matematika je povsod okoli nas

V zadnjem desetletju se je marsikje po svetu razširila navada, da se 14. marca (3.14) obeleži dan števila Pi z raznovrstnimi, pogosto nekoliko šaljivimi, aktivnostmi za popularizacijo matematike, kot so npr. peka Pit, recitiranje decimalk števila Pi in pisanje matematične poezije ali Pi-ezije. To je navdihnilo mednarodno organizacijo UNESCO, ki je skupaj z največjim svetovnim matematičnim združenjem IMU (International Mathematical Union) novembra 2019 razglasila 14. marec za Mednarodni dan matematike. Pod okriljem IMU bodo od letošnjega leta dalje vsako leto po vsem svetu potekali matematično obarvani natečaji in drugi dogodki na izbrano skupno temo.

Tema za letošnji mednarodni dan je bila "Matematika je povsod okoli nas", koordinator aktivnosti v Sloveniji pa DMFA Slovenije. Mentorje in mentorice na osnovnih in srednjih šolah smo povabili, da učence spodbudijo k ustvarjanju plakatov, videoposnetkov, poezije ali drugih del, ki na izviren način prikazujejo prisotnost matematike v vsakdanjem življenju, in te izdelke predstavijo na svojih šolah 13. marca 2020. 

Na natečaju so tako dobili svojo priložnost tudi učenci, ki morda niso tekmovalci ali odlični v matematiki, imajo pa veselje do ustvarjanja in jim lahko matematiko na ta način približamo z drugega zornega kota. Do 1. aprila smo zbirali poslane izdelke na krovnem natečaju DMFA Slovenije. Predstavitev izdelkov smo načrtovali na prireditvi Bistroumi 2020, žal pa nam je to preprečila pandemija koronavirusa, ki je ustavila tudi številne načrtovane aktivnosti v slovenskih šolah.

Kljub temu se je v našem nabiralniku znašla obilica zanimivih in simpatičnih izdelkov. Nekaj izbranih izdelkov predstavljamo v nadaljevanju, na naslednji povezavi pa si lahko ogledate celotno spletno galerijo. V reviji Logika in razvedrilna matematika je objavljen tudi daljši članek s fotografijami (pdf), ki je primeren za tiskanje. 

Začnimo z najmlajšimi. Učenci 1. a in 1. b OŠ Stična, podružnična šola Višnja gora (mentorice Maja Berčon, Katarina Pajk, Petra Kermelj, Barbara Polajžer) so pripravili vsak svoj plakat o živalih z zlogom Pi v imenu, tisti prvošolci, ki obiskujejo tudi podaljšano bivanje pa so v PIskrček zbrali še predmete, povezane s tem zlogom (mentorica Maja Godec).  

Piskrcek2
PIskrček s predmeti z zlogom Pi

Učenci 1. razreda OŠ 8 talcev v Logatcu (mentorica Simona Nagode) so nam poslali fotografijo, ki je nastala med njihovimi matematičnimi aktivnostmi pri obisku gozda v naravi, učenci 2. razreda OŠ Košana (mentorica Marija Mršnik) pa so s pomočjo lesenih blokov na domiseln način spoznavali števila do 100. 

20200131_104326 - Vesna Soster
Prvošolci OŠ 8 talcev, Logatec

Učenci OŠ Stična so nam poleg že omenjenih poslali še dva skupinska izdelka. Učenci 4. b razreda so izdelali PIco velikanko (mentorica Tina Štupar). 

sticna
Učenci OŠ Stična s pico

Učenci 5.a razreda pa so napisali duhovito pesem, ki vsebuje veliko število zlogov Pi (mentorica Bernarda Kunstelj Lepojić).

pesmopis
Pesmopis

Na OŠ Stična so skupaj s PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec matematiki posvetili vse mesec marec (koordinatorji: Jaka Keše, Jožica Knez, Lucija Medimurec, Barbara Pavovec, Magdalena Pirman, Darja Strah in Dragica Šteh). Ustvarjali so matematične rebuse, likovne, pesniške in kuharske mojstrovine na temo števila π ter pripravili matematično čajanko za nekdanje in sedanje učiteljice in učitelje matematike. 

Veliko število izdelkov smo prejeli tudi iz OŠ Dob. Najmlajši, tretješolci, so pripravili plakat na temo simetrije (mentorica Nina Buerger). Petošolci so poslali 5 pesmi, navdihnjenih z matematiko v šoli ali okolici (mentorica Metka Dimnik Vilar).
pesem-pia
Primer pesmi učenke OŠ Dob

Šestošolci so izdelali 4 zanimive matematične igre in veliko maketo, ki prikazuje vsakodnevno srečevanje z matematiko (mentorica Ksenija Božak). 

maketa
Maketa učencev OŠ Dob

Iz OŠ 8 talcev v Logatcu smo prejeli 3 fotografije skupinskih izdelkov učencev 6., 8. in 9. razreda (mentorja U. Župec Mele in R. Štemberger), na katerih so učenci znanje geometrije uporabili pri izdelavi mandal, risanju svojih imen in tlakovanju zemljevida Slovenije.

mandale
Mandale

Iz OŠ Bistrica pri Tržiču smo prav tako prejeli tri plakate, pri katerih je sodelovalo več učencev (mentorica Sonja Sedej). Plakati prikazujejo matematično vesolje ter matematiko in računanje v vsakdanjem življenju.

vesolje
Eden od plakatov iz OŠ Bistrica pri Tržiču

Učenci predmetne stopnje OŠ II Murska Sobota (mentorica Helena Nemec) so pripravili 4 zanimive predstavitve na teme matematike kraljice znanosti (Lana Cigut), matematičnega vsakdanjika (David Rituper), števila Pi (Roko Kolmanič) ter zgodovine matematike (Evelina Balaško). Ob ogledu predstavitev si zlahka predstavljamo njihove duhovite in domiselne nastope v živo. 

predstavitve
Predstavitve učencev OŠ II Murska Sobota

Učenci predmetne stopnje OŠ Apače Rebeka Drev, Nina Šebjanič, Žiga Lah so nam poslali 3 matematične pesmi in še videoposnetek o tem, kako nas matematika spremlja vsak dan (mentorica Barbara Kovač).

pesem
Primer pesmi iz OŠ Apače

Največje število posameznih izdelkov izmed vseh sodelujočih šol smo prejeli iz OŠ Žetale, kar 14. Izdelki so res raznovrstni: dva stripa, plakat in 11 pesmi, med njimi 3 z akrostihom in 1 lepo ilustrirana, svoje izdelke pa so prispevali posamezni učenci in učenke od 2. do 9. razreda (mentorici Saša Peršoh in dr. Iris Merkač).  

strip
Strip Anje Bukšek, OŠ Žetale
 
pesmica
Pesmica Nuše Plajnšek, OŠ Žetale

 

Nekaj posamičnih izdelkov smo prejeli še iz drugih snovnih šol. Učenka Nina Čadež iz OŠ Braslovče je izdelala imeniten plakat.

braslovce
Plakat Nine Čadež, OŠ Braslovče

Učenka Tanisa Potočnik Marčič iz Waldorfske šole Maribor je izdelala plakat, ilustracijo in napisala pesem.

plakat-w
Plakat Tanise Potočnik Marčič, Waldorfska šola Maribor

Edina Srednja šola, ki se je na naš natečaj odzvala s poslanimi izdelki, je SŠ Josipa Jurčiča Ivančna gorica. Poslali so nam 7 umetniških ilustracij in fotografij, navdahnjenih z matematičnimi temami: fraktali, tlakovanja, šahovnice, umetna inteligenca, simetrija, vzorci, delovanje možganov (mentor Matko Peteh). Izdelki naj bi postali del razstave ob praznovanju 70-letnice šole. Ob tem imenitnem jubileju čestitamo tako učiteljem kot učencem!

tlakovanja
Tlakovanja Neže Bregar, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

 

Posebej omenimo še 4 prejete videoposnetke.

Prvi film z naslovom Matematika me spremlja vsak dan je pripravil Žiga Lah, OŠ Apače.

Drugi film z naslovom Matematika v vsakdanjem življenju so pripravili Armando Hočevar, Tajda Dolgan, Miha Morelj iz OŠ Košana.

 

Tretji posnetek ima naslov Manj je več, gre za humoristični film, ki naj bi ga pripravili člani društva anonimnih matematikov iz OŠ Hruševec Šentjur (mentorici Mateja Rezar Ulaga in Katja Gajšek).

 

Najbolj pa nas je pritegnil film Matematika je povsod okoli nas skupine učencev OŠ Gradec, Litija (mentorica Astrid Žibert), ki so prikazali nekaj nerodnih vsakodnevnih situacij, ki se nam lahko pripetijo brez zadostnega znanja matematike. 

 

 

In kaj je odpadlo zaradi pandemije?

Za konec omenimo še številne aktivnosti, ki ste jih slovenski učitelji z učenci načrtovali za 13. marec 2020, pa so bile zaradi pandemije okrnjene. Na OŠ Prule so načrtovali Matematični dan 4 osnovnih šol (OŠ Prule, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Oskarja Kovačiča in Waldorfske šole Ljubljana) z ustvarjanjem učencev na temo števila Pi (glasbena, besedna, likovna umetnost, kulinarika,...), delavnico Pijevi iracionalni prijatelji in tekmovanjem učencev v recitiranju števila Pi. Kljub odpovedi ostalih aktivnosti so na OŠ Prule 14.3. po medmrežju predvajali že prej posneti matematični šolski radio, v katerem so nastopili številni učenci z zelo domiselnimi glasbenimi točkami. Matematična avantura z razstavo in potepom bi morala potekati na OŠ Olge Meglič Ptuj, različne aktivnosti ob matematičnem dnevu na OŠ in vrtec Apače, matematični dan z matematično dirko in sestavljanjem Rubikove 2x2x2 kocke na OŠ Toneta Pavčka. Nekatere načrtovane aktivnosti so na teh šolah vseeno izvedli v skromnejši obliki in nastale izdelke poslali tudi na naš natečaj. Med srednjimi šolami pa so različne aktivnosti načrtovali še na ŠC Novo Mesto, Gimnaziji Vič in SŠ J. Jurčiča Ivančna Gorica.

Pa nagrajenci?

Komisija je imela zelo težko delo.  Med zelo raznolikimi izdelki se je na koncu odločila izpostaviti naslednje.

 • Posebno π-nagrado za številne π-aktivnosti prejme OŠ Stična PŠ Višnja gora.
 • Nagrado za najmlajše udeležence so si prislužili učenci 1. razreda OŠ Logatec.
 • Kot filmski ustvarjalci so se izkazali učenci višjih razredov OŠ Gradec, Litija.  
 • Umetniško so se posebej lepo izrazili naslednji učenci: Pia Ilija (OŠ Dob), Ana Plajnšek (OŠ Žetale), Anja Bukšek (OŠ Žetale), Nuša Plajnšek (OŠ Žetale), Brina Ros (OŠ Žetale), Neža Bregar (SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica).
 • Posebej pohvaljeni mentorji so: Metka Dimnik Vilar (OŠ Dob), Iris Merkač (OŠ Žetale), Helena Nemec (OŠ II Murska Sobota) in Matko Peteh (SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica). 

Izpostavljenim bomo poslali simbolične nagrade. Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za njihov trud in delo, za nagrade pa se lepo zahvaljujemo Izidorju Hafnerju in podjetju Logika, d.o.o., ter DMFA Slovenije.

Člani komisije Sandra Cigula, Marjeta Kramar Fijavž in Boštjan Kuzman.

 

Čisto za konec
Tukaj pa je še mednarodni videoposnetek, ki je nastal na osnovi mednarodnega natečaja in je doživel spletno premiero 14. marca, 2020.

 
18. 5. 2020

3 slovenski dijaki gostje na Nordijsko - baltski fizikalni olimpijadi

V soboto, 16. maja 2020, je po spletu potekala teoretično-eksperimentalna (!!) Nordijsko-baltska fizikalna olimpijada, ki so se jo udeležili tudi trije slovenski dijaki: Tevž Lotrič iz 4. letnika in Simon Bukovšek iz 3. letnika Gimnazije Kranj ter Vladimir Smrkolj iz Gimnazije Bežigrad

Tevž Simon Vladimir

 

Na olimpijado so bili povabljeni na osnovi svojih lanskih rezultatov z Evropske in Mednarodne fizikalne olimpijade.

Reševali so 5 nalog; 4 teoretične in 1 eksperimentalno. Naloge, prevedene v slovenščino, so objavljene tu. Rezultate dijakov bomo objavili, ko bodo. Na spletni strani tekmovanja so objavljene tudi naloge v angleščini, estonščini, ruščini .... 

     Deli

 

12. 5. 2020

Mednarodni dan žensk v matematiki

12. maja obeležujemo mednarodni dan žensk v matematiki. Na ta dan je bila pred 43 letu rojena iranska matematičarka Maryam Mirzakhani, dobitnica Fieldsove medalje. Več o tem najdete na povezavi  https://may12.womeninmaths.org/. V času trenutnih omejitev glede pademije Covid-19 filmski studio Zalafilms ponuja film "Secrets of the surface" posvečen Maryam Mirzakani. Za brezplačen ogled filma do 19.maja se je potrebno registrirati na naslovu: https://may12.womeninmaths.org/screening-secrets.
 
1. 5. 2020

Odpovedana je tudi 51. MFO v Litvi

Mednarodne fizikalne olimpijade letos ne bo; vsaj ne v običajni obliki in v napovedanem terminu. Najverjetneje bo prestavljena in se bo odvijala v Vilni prihodnje leto (in ne v Belorusiji, kot je bilo pred izbruhom covid-19 načrtovano za 2021). Morda bo letos potekala alternativna spletna fizikalna olimpijada, a tudi to še ni zanesljivo. Ko bodo odločitve sprejete in dokončne (če ne bo covid-20 ali nekajdrugega-20 ali -21), jih sporočimo.

     Deli

24. 4. 2020

Evropske fizikalne olimpijade 2020 ne bo

4. EuPhO (European Physics Olympiad), ki bi se morala odvijati med 2. in 6. junijem 2020 v Romuniji, je odpovedana. Nadomestnega termina ni. Četrta evropska fizikalna olimpijada se bo torej, upamo, odvijala prihodnje leto, upamo, v Ljubljani.

     Deli

24. 4. 2020

Prestavitev Mednarodne matematične olimpijade 2020

Mednarodna matematična olimpijada 2020, ki bo potekala v St. Petersburgu v Rusiji, je uradno prestavljena na datume od 16. do 26. septembra 2020. Organizatorji sporočajo, da upajo, da jo bo mogoče v največji možni meri izvesti na predvideni način. Nov letni pravilnik s prilagojenimi datumi je trenutno objavljen na uradni strani olimpijade (https://www.imo-official.org/documents.aspx).

Na olimpijado se bodo po novem pravilniku lahko uvrstili enaki tekmovalci, kot bi se nanjo lahko uvrstili, če bi bila olimpijada organizirana v predvidenem terminu julija. V skladu s tem tudi v Sloveniji izbirni postopek predvidoma ne bo prilagojen. Tretji izbirni test je zaenkrat preložen za nedoločen čas, o novem datumu pa bodo tekmovalci obveščeni v najkrajšem možnem času.

Mednarodna matematična olimpijada 2021 ne bo organizirana v Združenih državah Amerike, kot je bilo do sedaj načrtovano. Nadomestni organizator še ni znan, zagotovljeno pa je, da bo olimpijada vseeno potekala, čeprav ne v ZDA.

15. 4. 2020

Virtualna 9. Evropska dekliška matematična olimpijada

Med 15. in 21. aprilom bo potekala 9. Evropska dekliška matematična olimpijada. Letos jo organizira Nizozemska, zaradi razmer pa se bo izvajala virtualno. Slovenijo zastopajo Katarina Grilj (Gimnazija Slovenska Bistrica), Ana Opalič (I. gimnazija v Celju), Lana Prijon (Gimnazija Bežigrad) ter Neža Vipavc (ŠC Velenje, Gimnazija). Spremljevalki ekipe, ki bosta prevedli ter popravljali naloge, sta Ana Meta Dolinar in Tea Jeličić. Tekmovalna dneva bosta 17. in 18. april, tekmovanje pa se bo izvedlo na domu vsake tekmovalke pod nadzorom staršev ter spletnim nadzorom spremljevalk ekipe. Držimo pesti za naše tekmovalke!

26. 3. 2020

Znana je ekipa za MOAA 2020!

Po napornem izbirnem postopku so se v slovensko olimpijsko ekipo za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2020 uvrstili Vid Kavčič, Sr. šola Črnomelj, Simon Bukovšek, Gimnazija Kranj, Urban RazpotnikDomen Lisjak in Urša Mati Djuraki, vsi Gimnazija Bežigrad, Gimnazija.

 

25. 3. 2020

Rezultati 27. sanktpeterburške astronomske olimpijade

25. marca 2020 so organizatorji Sanktpeterburške astronomske olimpijade (SAO) objavili končne rezultate letošnje že 27. SAO. Naši tekmovalci in tekmovalke so se odlično odrezali. V kategoriji 8. razredov je Tomaž Holc, OŠ Breg, Ptuj, prejel zlato medaljo, Žan Arsov, OŠ Brezovica pri Ljubljani, in Elizabeta Končan, OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka, pa sta prejela bronasto medaljo. V kategoriji 9. razredov je Peter Andolšek, OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica, prejel srebrno medaljo, Brest Lenarčič, OŠ Kozje, pa bronasto medaljo. V kategoriji srednjih šol je Vid Kavčič, Sr. šola Črnomelj, prejel srebrno medaljo, Marcel Malovrh, Gimnazija Kranj, pa bronasto medaljo. Vsem tekmovalcem in tekmovalkam, mentorjem in mentoricam čestitamo za izjemen uspeh!

Uradni rezultati tukaj.

20. 3. 2020

Verjetnost prestavitve Mednarodne matematične olimpijade 2020

Organizatorji Mednarodne matematične olimpijade 2020 (IMO 2020), ki je trenutno načrtovana v St. Petersburgu v Rusiji od 8. do 18. julija 2020, vsem potencialnim tekmovalcem sporočajo, da zaradi trenutnega stanja obstaja zelo velika verjetnost, da se bo olimpijada prestavila na datume od 16. do 26. septembra 2020 (natanko 10 tednov kasneje) na isti lokaciji v upanju, da se bo do takrat stanje že umirilo.

Novica še ni uradno potrjena, v primeru potrditve pa bodo za potencialne tekmovalce veljali enaki starostni in izobraževalni pogoji za udeležbo, kot bi veljali, če bi bila olimpijada v načrtovanih datumih julija.

13. 3. 2020

ODPOVED TEKMOVANJ

Področno tekmovanje v znanju fizike za osnovnošolce in srednješolce je odpovedano / prestavljeno na kasnejši termin. Situacijo seveda spremljamo in se ji prilagajamo. Ko sprejmemo odločitve o novih datumih (ali drugih spremembah), bomo učitelje o tem obvestili.

     Deli

12. 3. 2020

Odpoved Messierovega maratona!

Zaradi razglasitve epidemije, zaprtja šol in ukinitve obšolskih dejavnosti je Messierov maraton odpovedan. Odpoved je dokončna in ni nadomestnega termina.

Pojasnilo glede izbirnega postopka za MOAA 2020.

Tekmovalna komisija za astronomijo se je zaradi velike gostote drugih tekmovanj (matematika, fizika …) v prihodnjih mesecih odločila, da opazovalni del izbirnega postopka za MOAA 2020 v celoti odpade. To pomeni, da bodo za uvrstitev v ekipo štele točke državnega tekmovanja, izbirnega testa in Sanktpeterburške olimpijade SAO.

Rezultati SAO bodo znani predvidoma 22. marca. Takrat bomo po tudi objavili končne rezultate izbirnega postopka in razglasili člane ekipe za MOAA.

12. 3. 2020

MARS 2020 - vabilo k prijavi

Matematično raziskovalno srečanje za srednješolce MaRS 2020 bo letos potekalo od 26. julija do 1. avgusta v CŠOD Škorpijon, Veliki Boč 31a, 2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Srednješolci iz vse Slovenije, ki jih matematika zanima, se bodo skupaj z mentorsko ekipo zbrali v objemu narave in preživeli nepozaben družabno-matematičen teden.
 
Več informacij o taboru je na spletni strani mars.dmfa.si.  Prijave so že odprte! Potekajo preko projektov RaST (za Vzhodno kohezijsko regijo) in SKOZ (za Zahodno kohezijsko regijo). Natančne informacije o načinu prijave so dostopne na straneh http://prijava.projekt-rast.si/podrobnosti_aktivnosti/207  in https://platforma.skoz.si/projects/191/description/.
3. 3. 2020

Mednarodni dan matematike 14. 3. 2020

International Day of Mathematics. March 14.

Zaradi posebnih ukrepov že napovedane aktivnosti v slovenskih šolah večinoma odpadejo. Kljub temu vabljeni k ogledu mednarodnega videoposnetka, katerega premiera bo v soboto ob 10:00 po našem času na mednarodni strani https://www.idm314.org/launch-2020.html. Pri DMFA Slovenije bomo v naslednjih dnevih pripravili nekaj matematičnih aktivnosti za učence v spletni obliki. Spremljajte tudi Facebook stran DMFA Slovenije. 

--------------------

UNESCO je lanskega novembra razglasil 14. marec za Mednarodni dan matematike. Na ta dan bodo v sodelovanju z Mednarodno matematično unijo (IMU) vsako leto po vsem svetu potekali matematično obarvani natečaji in drugi dogodki pod izbrano skupno temo.

V Sloveniji na številnih šolah tovrstne aktivnosti že potekajo, želimo pa si, da bi jih sodelovalo še več. Zato DMFA Slovenije vabi k sodelovanju na natečaju "Matematika je povsod okoli nas", ki je letošnja skupna mednarodna tema.

Mentorje in mentorice na osnovnih in srednjih šolah vabimo, da učence spodbudijo k ustvarjanju plakatov, videoposnetkov, poezije ali drugih del, ki na izviren način prikazujejo prisotnost matematike v vsakdanjem življenju in te izdelke predstavijo na svojih šolah 13. marca 2020. Tu lahko dobijo svojo priložnost tudi učenci, ki morda niso tekmovalci ali odlični v matematiki, imajo pa veselje do ustvarjanja in jim lahko matematiko na ta način približamo z drugega zornega kota.

Mentorje pozivamo, da nato izberejo in prijavijo najboljše izdelke na krovni natečaj DMFA Slovenije do 1. aprila 2020. Prijava bo potekala preko spletnega obrazca (https://forms.gle/75ZiJypKMi8wVE6G9). Najzanimivejše izdelke bo komisija DMFA Slovenije nagradila s knjižnimi nagradami in njihove avtorje in mentorje povabila na prireditev Bistroumi 2020, ki bo 24. maja v Ljubljani, ter na enodnevni obisk Evropskega matematičnega kongresa, ki bo julija v Portorožu. Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala starost udeležencev, izvirnost in matematični navdih izdelkov. 

Na tej spletni strani bomo sproti posodabljali informacije o aktivnostih na šolah. Če boste na vaši šoli izvedli kakšno aktivnost, nam prosim sporočite informacijo o tem na e-naslov matematicnidan@dmfa.si (šola, datum, ime in kratek opis aktivnosti, ime koordinatorja, neobvezno še spletna stran ali fotografija iz preteklega leta...).

NOVO (4.3.): Na mednarodni spletni strani so pripravili logotipe, plakate in različne grafične elemente, ki jih lahko uporabite za predstavitev svojih aktivnosti. 

Koordinatorja pri DMFA Slovenije: dr. Marjeta Kramar Fijavž,  UL FAGG, in dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta

 

SEZNAM AKTIVNOSTI OB MEDNARODNEM DNEVU MATEMATIKE NA SLOVENSKIH ŠOLAH:
(koordinatorji nam lahko pošljete kratek opis svojih aktivnosti na naslov matematicnidan@gmail.com)

 • 13. 3. 2020 Matematični dan štirih osnovnih šol, OŠ Prule Ljubljana, 
  sodelujejo učenci in učitelji OŠ Prule, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Oskarja Kovačiča in Waldorfska OŠ Ljubljana, 
  koordinatorica Katja Kmetec, prof. mat. in fizike
  Predvideni program:
  • ustvarjanje učencev na temo števila Pi (glasbena, besedna, likovna umetnost, kulinarika,...),
  • delavnica Pijevi iracionalni prijatelji, 
  • tekmovanje učencev v recitiranju števila Pi.

Povezava na lanski dogodek: http://osprule.splet.arnes.si/dan-stevila-%cf%80/

 

 • 12. 3. 2020 ob 12h: Tekmovanje v recitiranju števila Pi, na Fakulteti za matematiko in fiziko ULVeč informacij

 

 • 13. in 14. 3. 2020 Matematična avantura na OŠ Olge Meglič, Ptuj.
  Sodelujejo učenci in mentorice Darja Šprah, Vida Lačen, Urška Bezjak, Simona Jakomin Predvideni program
  • Razstava izdelkov (13. 3.)
  • Matematični potep po Ptuju (14. 3., od 8h-13h)
  • Reševanje zabavnih matematičnih nalog
  • Priprave na tekmovanje

 

 • 13. 4. 2020: Matematični dan na OŠ in vrtec Apače
  Sodelujejo učenci, aktivnosti vodi mentorica mag. Barbara Kopač
  • tekmovanje v poznavanju števila pi
  • razstava (likovno matematični izdelki, plakati znanih matematikov in njihovih odkritij, poezija...)
  • videoposnetek učencev na temo "Matematika je povsod okoli nas"
  • sestavljanje tangramov
    
 • 13. 4. 2020: Matematični dan na OŠ Toneta Pavčka
  • Matematična dirka za učence od 1. do 4. razreda in za učence od 5. do 9. razreda (hitro reševanje matematičnih nalog, ki so skrite po celi šoli. S pomočjo ene rešitve poiščeš drugo nalogo)
  • šolsko tekmovanje v sestavljanju rubikove kocke (2x2, 3x3, piramida)
    
    

 

 • 12. marca 2020 matematični dan na ŠC Krško-Sevnica

  Planiramo izvedbo naslednje aktivnosti (mentorici Nataša Rostohar in Bernarda Novosel):

  • dijaške predstavitve;
  • matematična delavnica;
  • reševanje matematičnih izzivov;
  • razstava dijaških izdelkov.

   

 • Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica ob mednarodnem dnevu matematike razpisujemo likovni natečaj. Izdelki bodo razstavljeni tudi na proslavi ob 70 - letnici šole (mentor Marko Peteh).

 

 

 

 

 

31. 1. 2020

16. Verižni eksperiment

Čas gre hitro, in ko se staramo, še hitreje. Nenadoma je minilo že 15 let od 1. Verižnega eksperimenta (VE), ki je bil ena od najbolj množičnih in uspešnih tematskih prireditev v Mednarodnem letu fizike 2005. V vseh minulih letih se je Verižnega eksperimenta udeležilo nekaj tisoč ljudi: od otrok iz vrtcev, šolarjev, dijakov, mentorjev, staršev, dedkov in babic. Kakšno leto je bilo udeležencev ogromno, drugo leto malo manj, pa potem spet nekaj več in tako naprej. Želimo si, da bi pri 16. ponovitvi VE sodelovalo čim več udeležencev in da bi bila veriga naprav, ki jih bodo prispevali, zelo dooooooooooooooolga! Zaključna prireditev 16. Verižnega eksperimenta se bo odvijala 

v petek, 8. maja 2020, od 12h dalje v dvorani Kolpern na Jesenicah.

O okvirnem programu prireditve vas bomo obvestili v sredini aprila 2020. Prijavnine ni, lahko pa na koncu osvojite katero od nagrad. Če se odločite za sodelovanje, izpolnite prijavnico, ki jo najdete na spletni strani VE, www.verizni.si in nam jo pošljite preko navadne pošte (Pedagoška fakulteta, Saša Ziherl, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana) ali e-pošte (sasa.ziherl@pef.uni-lj.si). Na spletni strani najdete tudi natančna navodila glede pomembnih podrobnosti: velikosti naprave, trajanju dogajanja v napravi, o tem, kako se dogajanje začne in kako konča (za vse naprave mora biti prehod usklajen, da jih lahko sestavimo v poljubno zaporedje). Projekt Verižni eksperiment organizirajo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo upokojencev Jesenice. Upamo, da se srečamo na 16. veriženju!

V imenu organizatorjev 16. Verižnega eksperimenta vas lepo pozdravljamo,

Jurij Bajc, Orest Jarh, Barbara Rovšek, Katarina Susman, Saša Ziherl in Stane Arh

27. 1. 2020

Vabilo na izobraževanje za srednješolske učitelje/učiteljice fizike

ELETTRA-INFN v marcu 2020 organizira izobraževanje srednješolskih učiteljev/učiteljic fizike s področja jedrske fizike in sorodnih ved. Podrobnosti tukaj.

23. 1. 2020

Messierov maraton 2020

DMFA Slovenije in Astronomsko amatersko društvo Teleskop vabita na Messierov maraton, ki bo 21./22. marca 2020 na Trnovem nad Novo Gorico. Letos smo pripravili poseben izziv za šole - tekmovanje šolskih skupin v iskanju Messierovih objektov. S tem izzivom bi radi šole, mentorje in mlade astronome spodbudili k aktivnejšemu prakticiranju opazovalne astronomije. Šolske skupine bodo tekmovale po pravilih za Messierov maraton, le da bodo v posamezni ekipi oz. na enem teleskopu lahko trije tekmovalci. 

Prijave šolskih skupin (šola, člani ekipe) pošljite na astro@dmfa.si.

Posamezna šola lahko prijavi več ekip.

Prijavnine ni.

Nadomestni termin za Messierov maraton je 28./29. marec na isti lokaciji.

 

Splošna pravila Messierovega maratona

 1. Cilj tekmovanja je najti čim več Messierovih objektov v času tekmovanja (od mraka do zore). Zmagovalec/zmagovalka Messierovega maratona je tisti/tista, ki je v krajšem času našel/našla več objektov. Če je našlo več tekmovalcev/tekmovalk enako število objektov, se pri razvrstitvi upošteva čas potrditve zadnjega objekta.
 2. Vsak tekmovalec/tekmovalka opazuje samostojno. Ker je Messierov maraton del izbirnega postopka za ekipo MOAA, pomočniki/pomočnice niso dovoljeni/dovoljene.
 3. Na enem teleskopu lahko tekmuje le en tekmovalec oz. tekmovalka.
 4. Uporaba funkcije GO-TO ni dovoljena.
 5. Tekmovalec/tekmovalka razen teleskopa lahko uporablja še binokular (dvogled), vendar mora vse objekte sodniku/sodnici pokazati skozi isti teleskop.
 6. Tekmujemo s 110 objekti, kar pomeni, da za M 102 štejemo NGC 5866 v Zmaju.
 7. Najdene objekte potrjuje sodnik/sodnica. Njegova oz njena odločitev je končna.
 8. Sodnik/sodnica oznani začetek in konec tekmovanja ter morebitne vmesne odmore ali prekinitve, če so le te potrebne.
 9. Tekmovalci/tekmovalke morajo uporabljati svetila zastrta z rdečim filtrom. Svetila z belo svetlobo niso dovoljena!
 10. Objekt, ki ga tekmovalec/tekmovalka prijavlja, naj bo v sredini zornega polja. Če je v zornem polju več Messierovih objektov hkrati, je tekmovalec dolžan posamezne objekte identificirati sodniku/sodnici.

 

23. 1. 2020

Rezultati izbirnega dela SAO

Znani so rezultati izbirnega dela 27. sanktpeterburške astronomske olimpijade SAO: http://school.astro.spbu.ru/?q=node/593.

Na teoretični del SAO so se uvrstili tisti tekmovalci, ki so dosegli 20 ali več točk.

Termini teoretičnega in praktičnega kroga

Srednje šole

3. 2. 2020, 15.00, Gimnazija  Bežigrad, Ljubljana - teoretični del zaključnega kroga.

2. 3. 2020, 15.00, Gimnazija  Bežigrad, Ljubljana - praktični del zaključnega kroga.

Osnovne šole

Severovzhodna Slovenija

3. 2. 2020, 15.00, OŠ Turnišče, Turnišče - teoretični del zaključnega kroga.

2. 3. 2020, 15.00, OŠ Turnišče, Turnišče - praktični del zaključnega kroga.

Osrednja in zahodna Slovenija

3. 2. 2020, 15.00, OŠ Domžale, Domžale - teoretični del zaključnega kroga.

2. 3. 2020, 15.00, OŠ Domžale, Domžale - praktični del zaključnega kroga.

Prijavo tekmovalcev oz. tekmovalk na tekmovanje opravi tekmovalna komisija pri DMFA Slovenije.

Mentorji/mentorice naj svojih tekmovalcev/tekmovalk ne prijavljajo na Ruskem strežniku!

O podrobnostih tekmovanja bodo mentorji obveščeni po elektronski pošti.

 

13. 12. 2019

16. IJSO, Doha, Katar, 2 bronasti medalji

Med 3. in 12. decembrom 2019 je v Dohi v Katarju potekala 16. Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada (MJNO, IJSO - International Junior Science Olympiad). Olimpijade se je na povabilo organizatorjev kot gostujoča ekipa udeležila tudi ekipa 6 devetošolcev in 3 vodij ekipe iz Slovenije. 
Učence, ki so sestavljali ekipo, smo izbrali manj kot 2 meseca pred odhodom na olimpijado na osnovi njihovih rezultatov na državnih tekmovanjih v znanju fizike in kemije v preteklem šolskem letu (2018/2019): Brest Lenarčič (OŠ Kozje) in Vid Bauman (OŠ Kajetana Koviča Poljčane) sta bila prvo- in drugouvrščeni na 39. državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja, Jožica Bec (OŠ Milana Majcna Šentjanž), Matic Prevec (OŠ Bežigrad), Nino Kolander (JZOŠ Marjana Nemca Radeče) in Sofija Štefan (OŠ Šmarje pri Kopru) pa zmagovalci tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja v 8. razredu. Ekipo so vodili Barbara Rovšek (DMFA Slovenije) ter Margareta Obrovnik Hlačar in Domen Vaupotič (oba ZOTKS).

Pred odhodom na olimpijado smo uspeli za člane ekipe organizirati kratke, a intenzivne priprave na olimpijado. Učni načrt olimpijade je namreč kar precej obsežnejši od učnih načrtov naravoslovnih predmetov v predmetniku slovenske osnovne šole — in tudi kjer ni, to ne pomeni, da so vsebine že znane in utrjene (člani ekipe so trenutno šele v 9. razredu, in letošnje šolsko leto še ni niti na polovici). Zelo motivirani devetošolci so prišli v Ljubljano 3-krat. V petek popoldne so imeli dobre 4 ure priprav, v soboto dopoldne še enkrat toliko, in to 3 vikende zapored. Priprave so organizirali in izvedli Domen Vaupotič, Margareta Obrovnik Hlačar, Tinka Bačič, Iztok Tomažič in Barbara Rovšek. Odvijale so se na Pedagoški fakulteti in na Biotehniški fakulteti UL.

V 9-dnevnem urniku olimpijade MJNO so 3 dnevi tekmovalni. Na prvi tekmovalni dan so učenci 4 ure reševali 30 nalog izbirnega tipa, pri katerih so vsebine fizike, kemije in biologije zastopane enakomerno. Enakomerno so te vede zastopane tudi v teoretičnih nalogah, s katerimi so se učenci ukvarjali 4 ure v drugem tekmovalnem dnevu, ter eksperimentalnih, ki so jih reševali na tretji tekmovalni dan. Teoretične naloge so reševali posamezno (individualno), pri poskusih pa so po 3 učenci združili moči v eni eksperimentalni ekipi (naši učenci so tekmovali v 2 eksperimentalnih ekipah).

Na olimpijadi je sodelovalo 70 držav, od katerih je bilo 15 držav gostujočih — na olimpijado povabljenih prvič; med njimi tudi Slovenija. Na olimpijadi je sodelovalo 409 tekmovalcev, ki so bili v povprečju 1 leto starejši od naših. Najboljših 10 % je osvojilo zlate medalje; njihovi prejemniki so v veliki večini mladi iz dežel Daljnega vzhoda. Naslednjih 20 % je prejemnikov srebrnih medalj in naslednjih 30 % prejemnikov bronastih medalj. Sloveniji sta 2 bronasti medalji priborila Brest Lenarčič in Nino Kolander, le malo je do nje manjkalo tudi Vidu Baumanu. Poudariti pa moramo, da so se tudi preostali 3 učenci izkazali in upamo, da bodo vsi skupaj še naprej vlagali toliko energije in volje v razvozljavanje naravoslovnih problemov, kot v preteklih dveh mesecih.

Otvoritvena slovesnost je potekala v Katarskem kongresnem centru v Dohi. 

Na sliki, od leve: Nino, Brest, Jožica, Sofija, Matic in Vid.

Pri organizaciji odprave slovenske ekipe na olimpijado sta moči in sredstva združili dve društvi, ki sta tradicionalna organizatorja najpomembnejših tekmovanj v znanju učencev in dijakov slovenskih osnovnih in srednjih šol, DMFA Slovenije in ZOTKS. Sodelovanje načrtujemo tudi vnaprej. V prihodnosti bomo izpopolnili merila izbora učencev v ekipo in tudi načrt priprav na olimpijado.

Glede na kratek rok, ki je potekel od odločitve, da na olimpijadi sodelujemo, in olimpijado, smo lahko z rezultati in — nič manj pomembno, najbrž celo bolj — izkušnjo — zadovoljni vsi, učenci, vodje ekipe in obe društvi.

9. 11. 2019

Priprave na IJSO

Pred odhodom na 16. Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado v Doho se ekipa, ki jo sestavljata 2 devetošolki (Jožica in Sofija) in 4 devetošolci (Brest, Matic, Nino in Vid), intenzivno, kolikor se da, pripravlja na tekmovanje. Z mentorji Domnom Vaupotičem, Margareto Obrovnik Hlačar, Tinko Bačič, Iztokom Tomažičem in Barbaro Rovšek se bodo srečevali 3 vikende zapored. Prvo srečanje je bilo v petek, 8. novembra 2019 popoldne na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, drugo pa v soboto, 9. novembra, dopoldne, na istem mestu. Na Pedagoški fakulteti se bomo pripravljali na fizikalni in kemijski del tekmovanja še naslednja 2 petka. Na biološki del tekmovanja pa se bodo devetošlci pripravljali v bolje opremljenih laboratorijih Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete prihodnji dve soboti. 

Z leve: Vid, Matic, Brest, Sofija, Jožica in Nino. (foto: Jan Šuntajs)

     Deli

23. 10. 2019

Prva udeležba Slovenije na IJSO (International Junior Science Olympiad)

 

DMFA Slovenije in ZOTKS (Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije) bosta v začetku decembra 2019 na 16. Mednarodno naravoslovno olimpijado mladih (IJSO) peljali ekipo slovenskih devetošolcev. Ker se olimpijade udeležujemo prvič in ker so organizatorji nanjo v zadnjem hipu povabili celotno ekipo tekmovalcev in vodij (in na olimpijado prvič ne potuje le opazovalec, kot praviloma in običajno), smo opravili izbor učencev, ki potujejo na olimpijado, na osnovi njihovih lanskih rezultatov na državnih tekmovanjih iz fizike in kemije.

V ekipo so se uvrstili učenci, ki so lani obiskovali 8. razred, letos pa so v 9.:

Brest Lenarčič z OŠ Kozje in Vid Bauman z OŠ Kajetana Koviča Poljčane, zmagovalec in drugouvrščeni na lanskem državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja za osmošolce, ter 4 zmagovalci na lanskem državnem tekmovanju v znanju kemije za Preglova priznanja Sofija ŠtefanOŠ Šmarje pri KopruMatic Prevec z OŠ BežigradNino Kolander z JZOŠ Marjana Nemca Radeče in Jožica Bec z OŠ Milana Majcna Šentjanž.

16. Mednarodna naravoslovna olimpijada mladih bo med 3. in 12. decembrom 2019 v Dohi v Katarju.

     Deli

17. 10. 2019

Oddaja referata za Zbornik 1. konference o poučevanju matematike, fizike in astronomije

Na TEJ POVEZAVI je obrazec, preko katerega lahko najkasneje do 3. novembra 2019 oddate referat za Zbornik. Pri oblikovanju in vsebini referata upoštevajte navodila. Referati bodo recenzirani. Izbrane referate bomo objavili v Zborniku konference.

19. 9. 2019

Program in urnik konference

Konferenca o poučevanju matematike, fizike in astronomije se bo odvijala prihodnji konec tedna na Bledu. Tule je program za PETEK, 27. septembra, in tule za SOBOTO, 28. septembra.

24. 7. 2019

Oddaja povzetka za Konferenco o poučevanju

Na TEJ POVEZAVI lahko oddate povzetek prispevka (v obliki Word dokumenta) za konferenco, ki bo 27. in 28. septembra 2019 na Bledu.

     Deli

23. 7. 2019

Dve srebrni medalji na Mednarodni matematični olimpijadi!

Na 60. Mednarodni matematični olimpijadi, ki je potekala v Bathu v Veliki Britaniji od 11. do 22. julija 2019, je slovenska ekipa znova dosegla izvrsten uspeh. Marko Čmrlec (Gimnazija Bežigrad) in Luka Horjak (I. gimnazija v Celju) sta osvojila srebrni medalji, s čimer sta poskrbela, da je Slovenija le v dveh zaporednih letih podvojila število srebrnih medalj na tej olimpijadi. To je bilo tudi prvič, da smo osvojili več kot eno srebrno medaljo v istem letu. Uspeh je z bronasto medaljo okrepil še Lovro Drofenik (I. gimnazija v Celju). Tudi preostali člani ekipe, Tea Jeličić (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana), Jaka Vrhovnik (I. gimnazija v Celju) in Tevž Lotrič (Gimnazija Kranj), so se izkazali in prejeli pohvale za pravilno rešitev vsaj ene naloge.

S 109 točkami je Slovenija za 5 točk izboljšala svoj lanski rekord. Ekipno smo se uvrstili na 44. mesto od 112 sodelujočih držav. Zmago sta si letos delili ekipi Združenih držav Amerike in Kitajske, obe sta zbrali 227 točk. Tekmovalce sta na tekmovanje spremljala Gregor Dolinar in Jakob Jurij Snoj.


16. 7. 2019

Plenarna predavanja / Plenary Lectures in URNIK

URNIK petek, 27. september 2019, in sobota, 28. september 2019.

 

 

Marián Kireš

Faculty of Science Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

Student skills and physics teacher professional development within Young Physicists’ Tournament

Abstract

Solving open problems at the expected level and preparing students for participation in the Young Physicists' Tournament competition is a professionally demanding activity, for both pupils and physics teachers. Pupils' teamwork in solving 17 problems focuses on the understanding of the problem, designing the apparatus, making measurements, collecting and evaluating data, interpreting them and defending own solution in physics fight. A few months’ work of a group of pupils under the guidance of a teacher supports the development of inquiry skills, conceptual understanding, group work and presentation skills of pupils. For a teacher, a Young physicist tournament is a space for self-development, building an informal relationship with students, strengthening natural authority. By action research, we verified the proposed model of preparation of the pupils' team, whose key stages will be presented by the case study carried out in Slovakia. The impact of targeted and systematic work with talented youth on national and international achievements is proven. We introduce students' solutions of selected physical problems from other years of the tournament, whose processing follows our proposed methodology. We will present the potential of problem-solving through selected publications, topics for school laboratory measurements at the level of guided inquiry as well as interactive demonstrations.

Since 2011 he is Assoc. prof. at Faculty of Mathematics, Physics and Informatics at Comenius University in Bratislava, Slovakia in the field of Theory of Physics Education. His scientific focus is on the research of inquiry-based education with an emphasis on conceptual understanding and development of selected pupils' skills and in action research on gifted youth education.

He is a co-author of 2 university scripts, Co-author of 3 upper secondary physics school-books (Mechanics, Dynamics, Molecular physics and Thermodynamics) a workbook for Informatics (Work with multimedia), Co-author of 18 textbooks, Co-author of 2 scientific monographs, author more than 165 original scientific work, 16 WoS or Scopus publications, with 13 citations, other 70 citations, 44 lectures at foreign scientific conferences, 82 lectures at home scientific conferences.

He participated in many international projects, including ones within the FP 7 program.

       
 

Hrvoje Mesić

Udruga PRIRODOPOLIS, Zagreb, Hrvatska

Ionizirajoče – neionizirajoče

Povzetek

Delitev elektromagnetnega spektra na ionizirajoče in neionizirajoče sevanje izhaja iz energijske sposobnosti fotona, da iz atoma izbije ali ne izbije elektrona. Dokazi o delčnih lastnostih svetlobe so zahtevali spremembo zasidrane paradigme o izključno valovni naravi svetlobe. Omejeni obseg učnih načrtov je povzročil razpršenost obravnave delov elektromagnetnega spektra po šolskem programu za fiziko. Sevanje gama se obravnava v okviru jedrske fizike, rentgensko sevanje v okviru sodobne fizike, vidni del spektra pri optiki, infrardeče sevanje pri termodinamiki, radiofrekvenčno sevanje pri elektromagnetnih nihanjih in električnih nihanjih, itd. Zato je potrebno zagotoviti celosten pogled in v ospredje postaviti pomen elektromagnetnega spektra za družbo kot celoto. Pomembno je tudi predstaviti lastnosti delov spektra in poudariti koristne in škodljive učinke elektromagnetnega sevanja na naše zdravje in kako se lahko po potrebi zaščitimo. Elektromagnetni spektra je danes del človeške kulture in je to, da imamo celovit pregled nad njim, bistven del splošne razgledanosti.

Hrvoje Mesić je rojen v Zagrebu, kjer se je tudi šolal. Po študiju fizike je sedem let poučeval v srednji šoli, preostanek delovne dobe pa preživel na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko v Zagrebu kot vodja laboratorija za demonstracijske eksperimente.

Je izkušen predavatelj, ki je pogosto predaval  učiteljem fizike na Hrvaškem in v Srbiji v programih strokovnega izpopolnjevanja ter velik popularizator znanosti, ki je pogosto nastopal tudi v TV oddajah (arhiv oddaj je na tem YouTube kanalu). Je ustanovitelj društva Prirodopolis, ki organizira in prireja potujoče interaktivne razstave, namenjene predšolskim otrokom, in dejavnosti, podobne dejavnostim v  Hiši eksperimentov.

Zdaj je upokojen, a še vedno zelo aktiven popularizator znanosti.

       
 

Grzegorz Stachowski

Kraków Pedagogical University, Kraków, Poland

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics

Abstract

The main goal of IOAA is to promote the growing interest in Astronomy and related subjects, especially through the general education of young people, and enhancing the development of international contacts among different countries in promoting Astronomy and Astrophysics in schools. It is expected through the event like IOAA more bright high school students will be eager to study astronomy at the university level to become the next generation astronomers. As a longtime general secretary and now president of the IOAA, I will share my experience of popularizing astronomy among young people. I will present experiences and different approaches to popularizing astronomy in many countries around the world.

Dr. Greg Stachowski is currently an Assistant Professor in the Department of Astronomy at the Pedagogical University of Krakow, Poland. His primary research interests are observations of variable stars, digitization and preservation of legacy astronomical data, and providing access to digital archives through the Virtual Observatory. He has been involved in astronomical olympiads for the last twenty years, and with the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics since 2007. Since 2017 he has been the President of the IOAA.
       
 

Péter Juhász

Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences; a math teacher at Szent István High School, Budapest, Hungary

Talent nurturing with Pósa method

Abstract

Lajos Pósa has been organizing weekend mathematics camps for highly gifted students to foster their development with a special method since 1988. During these 30 years, he and his colleagues led more than 350 camps for more than 1500 students. Students’ work dominantly takes the form of a special team work, and the camps are based on a five-year-long coherent curriculum organized around problem threads, which form a complex web. These threads run parallel, in ‘harmony’, supplementing and assisting each other’s development. Effectiveness of the camps is reflected in the fact that in the past 25 years, almost all members of the Hungarian IMO teams participated in these camps before. The talk is about the history and present of these camps, and this special way of teaching, the Pósa method.

Péter Juhász is a research fellow at Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences; a math teacher at Szent István High School, Budapest; and an instructor at Budapest Semesters in Mathematics Education.

 

 

 

14. 7. 2019

ZLATA MEDALJA za Slovenijo na 50. MFO v Tel Avivu

 

Danes, 14. julija 2019, se je v Tel Avivu v Izraelu slovesno zaključila 50. Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO oz. IPhO, International Physics Olympiad). Nismo se še naveličali objavljanja bombastičnih novic; tule je nova: TEVŽ LOTRIČ, dijak (šele) 3. letnika Gimnazije Kranj, je v Tel Avivu osvojil  zlato medaljo  in v absolutni konkurenci 360 dijakov iz 78 držav osvojil 17. mesto. Od evropskih tekmovalcev so pred njim višje uvrščeni le 3 Rusi. To je neizpodbitno največji dosežek posameznika iz Slovenije v polstoletni zgodovini tega tekmovanja in šele 3. zlata medalja za Slovenijo (prvo zlato je osvojil Matija Perne leta 2002 na Baliju v Indoneziji, drugo pa Aleksej Jurca leta 2017 v Yogyakarti Indoneziji). 

Ob tem omenimo še dobre dosežke ostalih 4 mušketirjev: poleg Tevža sta medalji - bronasti - osvojila še Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka in Sašo Domadenik iz II. gimnazije Maribor. Vladimir Smrkolj iz Gimnazije Bežigrad Ljubljana je prejel pohvalo, Alešu Globočniku iz Gimnazije Kranj pa je do pohvale zmanjkala 1 točka.

Tevž Lotrič medalje ni odnesel naravnost domov, ampak že opravljata skupen ovinek mimo Batha v Angliji, kjer bodo jutri, 15. julija 2019, otvorili 60. Mednarodno matematično olimpijado. Ker je Tevž letos zaključil šele 3. letnik gimnazije, bo lahko svoje izjemne fizikalne in matematične sposobnosti na olimpijadah preverjal tudi prihodnje leto in trenutni beri dveh zlatih medalj z mednarodnih olimpijad v znanju - prvo je letos osvojil na 3. evropski fizikalni olimpijadi v Rigi - dodal še kakšen uspeh (da ne zremo predaleč v prihodnost).

     Deli


 

9. 7. 2019

Tudi Instagram

Ni še en teden mimo, odkar smo pričeli objavljati foto-vtise tudi na Instagramu. Trenutno se javljamo iz Izraela, kjer 5 slovenskih dijakov tekmuje na 50. mednarodni fizikalni olimpijadi. Spremljajte nas!

20. 6. 2019

1. konferenca o poučevanju matematike, fizike in astronomije

   BLED,  27. in 28. september 2019                                 

TULE JE povezava na obrazec, preko katerega lahko oddate referat za zbornik. Rok za oddajo je 3. november 2019. Zbrane referate bomo recenzirali, izbrane pa objavili v Zborniku konference.


Ob 70-letnici DMFA Slovenije na Bledu organiziramo 1. mednarodno konferenco o poučevanju matematike, fizike in astronomije. 

Ker je najbrž najpomembnejša, najzanesljivejša in tudi tradicionalna dejavnost društva organizacija različnih tekmovanj v znanju, smo temu ustrezno izbrali vodilno temo konference: delo z nadarjenimi učenci (tekmovanja, krožki, tabori, raziskovalne naloge…). Poleg prispevkov o različnih metodah dela z nadarjenimi bodo na konferenci dobili čas in prostor tudi prispevki o sodobnih vsebinah in pristopih k poučevanju. Učiteljice in učitelje na osnovnih in srednjih šolah vabimo, da se konference udeležite s svojimi prispevki, ki so lahko v obliki kratkih 15-minutnih predavanj. Po konferenci bodo prispevki izšli v zborniku referatov.

Konferenca se bo odvijala v prenovljenem hotelu Bled Rose (nekdaj Jelovica). V hotelu jamčijo cene nočitev z zajtrkom za udeležence konference za prijave do 1.8.2019. Obrazec za rezervacijo nočitve je tu, rezervacijo urejate naravnost s hotelom.

 

POMEMBNI DATUMI:

18. 7. 2019 zgodnja registracija (podaljšana za 3 dni)
20. 8. 2019 oddaja povzetkov prispevkov
2. 9. 2019 povratna informacija o sprejemu prispevkov
6. 9. 2019 rok za popravke
13. 9. 2019 rok za plačilo kotizacije
3.11.2019 rok za oddajo referata (prispevka) za zbornik konference

 

 

KOTIZACIJA za konferenco znaša

 • 150 evrov za nečlane DMFA,
 • 105 evrov za člane DMFA,
 • 100 evrov za nečlane DMFA - zgodnja registracija,
 • 70 evrov za člane DMFA Slovenije - zgodnja registracija.

Plačilo kotizacije boste uredili s prijavo na konferenco preko InfoServerja DMFA. Kotizacija vključuje svečano večerjo, zbornik ter prigrizke s kavo in čajem med odmori.

 

TULE JE povezava na obrazec, s katerim se na konferenco registrirate.

TULE JE povezava na obrazec, preko katerega lahko oddate povzetek svojega prispevka (in kasneje referat za zbornik). Pri oddaji povzetka vas bomo vprašali po podatkih, da bomo vaš prispevek lahko uvrstili v ustrezno sekcijo: je s področja nadarjenih, modernih pristopov ali kaj tretjega; je o poučevanju v osnovni ali srednji šoli ter ali je o poučevanju matematike, fizike ali astronomije.

VZOREC za pripravo POVZETKA (Word)

VZOREC za pripravo PRISPEVKA za zbornik konference (Word)

PROGRAM KONFERENCE in povzetki plenarnih predavanj

POVZETKI SPREJETIH PRISPEVKOV

 

Konferenca je eden od 5-ih dogodkov, ki se bodo odvila sočasno ob 70-letnici DMFA Slovenije. Ti dogodki bodo:

 

Programski odbor konference:

doc. dr. Aleš Mohorič, UL FMF, predsednik

mag. Sandra Cigula, Šolski center Rogaška,

mag. Ciril Dominko, Gimnazija Bežigrad,

izr. prof. dr. Darjo Felda, UP PEF,

prof. dr. Andreja Gomboc, UNG FN,

doc. dr. Boštjan Kuzman, UL PEF,

doc. dr. Barbara Rovšek, UL PEF,

prof. dr. Nataša Vaupotič,  UM FNM,

prof. dr. Blaž Zmazek, UM FNM.

Organizacijski odbor konference:

Andrej Guštin, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, predsednik,

izr. prof. dr. Marjeta Kramar-Fijavž, UL FGG,

doc. dr. Aleš Mohorič, UL FMF,

dr. Nada Razpet, DMFA Slovenije.

 

20. 6. 2019

DMFA Slovenije čivka

Dan pred poletnim obratom je primeren za tale dogodek: DMFA Slovenije je od 20. junija 2019 uporabnik Twitterja, @DMFASlovenije 

8. 6. 2019

Poročanje o dosežkih na 3. EFO doma in po svetu

O svojih izjemnih dosežkih na 3. Evropski fizikalni olimpijadi so se razpisali časopisi v različnih državah. Turška ekipa se je med ekipami iz 35 sodelujočih držav odrezala najbolje: osvojili so 3 zlate medalje. Turška tiskovna agencija navaja tudi skupne ekipne točke: njihova ekipa je bila prva, dosegli so 136.5 točk. Druga je bila Estonija s 117.8 točkami, tretja pa Slovenija s 112.3 točkami. Sledita Bolgarija  s 107.4 in Singapur s 106.6 točkami.

V indonezijskem spletnem časopisu The Jakarta Post ponosno objavljajo novico, da je njihova ekipa (s 6 člani) na istem tekmovanju prejela zlato, srebrno in bronasto medaljo. Vietnam breaking news poroča, da Vietnamese students shine at European Physics Olympiad 2019, pri čemer se jim svetijo osvojene in okoli vratov obešene srebrna in 2 bronasti medalji ter pohvala. In tako naprej.

Vietnam ima okoli 95 milijonov prebivalcev, Turčija 80 milijonov, Estonija 1,3 milijona, Bolgarija 7 milijonov, Indonezija 264 milijonov (leta 2017), Slovenija pa 2 milijona. Koliko štejejo in kolikšen odmev imajo medalje, ki so jih na 3. EFO osvojili naši dijaki (spomnimo: 2 zlati, srebrna, bronasta in pohvala)? Toliko, da je STA (slovenska tiskovna agencija) za objavo novice na STA znanost potrebovala 2 dni, ostali časopisi pa se (zaenkrat?) sploh še niso odzvali, čeprav smo jih o uspehu slovenske ekipe obvestili 1 uro po zaključni slovesnosti.

4. 6. 2019

Fenomenalen uspeh mladih fizikov na 3. EFO v Rigi

V glavnem mestu baltske države Latvije, Rigi, se je pravkar zaključila 3. Evropska fizikalna olimpijada (EFO). Na njej je sodelovalo 170 dijakov iz 35 evropskih in gostujočih držav. Slovensko ekipo so sestavljali 3 dijaki Gimnazije Bežigrad iz Ljubljane; maturanta Marko Čmrlec in Andraž Jelinčič ter dijak 3. letnika Vladimir Smrkolj, pa še dijak 3. letnika Gimnazije Kranj Tevž Lotrič in dijak 2. letnika Gimnazije Škofja Loka Simon Bukovšek.

Marko Čmrlec ...

... in Tevž Lotrič na Bistroumih 2019, foto: Jan Šuntajs

Slovenska ekipa je na olimpijadi dosegla fenomenalen uspeh. Marko Čmrlec in Tevž Lotrič sta v absolutni konkurenci vseh udeležencev (evropskih in gostov) osvojila 3. in 5. mesto ter zlati medalji, Andraž Jelinčič srebrno, Vladimir Smrkolj bronasto medaljo in najmlajši, Simon Bukovšek, pohvalo. Marko Čmrlec je prejel tudi posebno pohvalo za najboljši dosežek pri teoretičnem delu tekmovanja, kar je zgodovinski podvig, ki doslej ni uspel še nobenemu slovenskemu dijaku, čeprav se fizikalnih olimpijad udeležujemo že dolga leta. Marko Čmrlec in Tevž Lotrič se bosta poleti udeležila tudi Mednarodne matematične olimpijade, ki se bo odvijala v Bathu v Veliki Britaniji, po matematični olimpijadi se bo v začetku avgusta Marko udeležil Mednarodne olimpijade v astronomiji in astrofiziki na Blatnem jezeru na Madžarskem, Tevž Lotrič in Vladimir Smrkolj pa se bosta udeležila še 50. Mednarodne fizikalne olimpijade, ki bo drugi teden julija v Tel Avivu v Izraelu.

V Rigo so dijaki z vodjema ekipe Jurijem Bajcem in Barbaro Rovšek pripotovali v petek, 31. maja. V soboto, 1. junija so od 9.30 do 14.30 eksperimentirali z radijskimi valovi; preučevali so potovanje radijskih valov skozi kovinske cevi in vodo ter določali koeficiente dušenja ter lomni količnik vode za to elektromagnetno valovanje. V nedeljo so z delom začeli ob 9.00 in 5 ur reševali 3 teoretične naloge: določali temperaturo zrn sodre v ozračju s temperaturnim obratom, računali tirnico kotaleče se enakomerno nabite krogle v homogenem magnetnem polju ter hitrost, s katero iz poljubno vrteče se šobe izteka voda, kar so lahko določili z analizo grafa, ki je prikazoval obliko izteklega curka v nekem trenutku. Besedilo nalog v angleščini je tukaj, tu pa še slovenski prevod teoretičnih nalog, eksperimentalne naloge in fotografija pripomočkov.

Na prehodu prihodnje pomladi v poletje bo v Bukarešti v Romuniji potekala 4. EFO, čez 2 leti pa, kot načrtujemo pri DMFA Slovenije, 5. EFO v Ljubljani. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije organizira tekmovanja srednješolcev v znanju fizike že 57 let, in leta 2021 bomo organizirali tudi  Evropsko fizikalno olimpijado. Na slikah sta dobitnika zlatih medalj Marko in Tevž ter celotna super uspešna ekipa mladih slovenskih fizikov. 

27. 5. 2019

Tea Jeličić ...

... je glasbenica, ki zaključuje 4. letnik Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Čeprav že dolgo ve, da bo pianistka, ko bo velika, je to ne ovira, da se v prostem času ne bi nekoliko ukvarjala tudi z matematiko. Nadarjena glasbenica in matematičarka (pa saj vemo, da gresta ta dva talenta pogosto z roko v roki) se je udeleževala glasbenih in matematičnih tekmovanj in pri obojih osvajala najvišja mesta. Na letošnjih Bistroumih se je Tea na oder sprehodila kar 5x: dvakrat nam je zaigrala na klavir, enkrat je prejela nagrado za osvojeno 2. mesto na tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja in dvakrat kot članica ekip na dveh mednarodnih matematičnih tekmovanjih, EDMO in MMO. Evropska dekliška matematična olimpijada (EDMO) se je odvijala med 7. in 13. aprilom 2019 v Kijevu v Ukrajini: z nje se je Tea vrnila s srebrno medaljo, kar je doslej najboljši dosežek Slovenije na tem tekmovanju. Poleti, med 11. in 22. julijem 2019 pa bo Tea udeleženka 60. Mednarodne matematične olimpijade (MMO), ki bo potekala  v Bathu v Veliki Britaniji.  

Prihodnje leto bo Tea študirala klavir.

(Foto: Jan Šuntajs)

20. 5. 2019

15. verižni eksperiment

Na Bistroumih 2019, ki so se godili na deževno nedeljsko popoldne pod streho Cankarjevega doma v Ljubljani 19. maja 2019, je svoje naprave na odru Gallusove dvorane predstavilo 13 ekip, ki so sodelovale pri 15. izvedbi verižnega eksperimenta

Enakovredne nagrade strokovne komisije, ki so jo sestavljali kompetentni člani Dragan Mihailović, predsednik DMFA Slovenije, Orest Jarh, predstavnik Tehniškega muzeja Slovenije in neumorni podpornik projekta Verižni eksperiment, ter Gregor Udovč, mentor številnih verižnih ekip v preteklih 14 letih, so prejele naprave Reciklirani Urban (ki so jo zasnovali in zgradili učenci iz OŠ dr. Franceta Prešerna iz Ribnice), Vodni krog (ekipe iz OŠ Prežihovega Voranca z Jesenic) in naprava Pozor, gradbišče (delo ekipe učencev iz OŠ Loka v Črnomlju). Nagrado občinstva je prejela naprava Astronomius, ki so si jo izmislili in udejanili učenci iz OŠ dr. Josipa Plemlja z Bleda. Posebno pohvalo strokovne komisije je prejela še naprava Rekreacija pod stolom ... ups... Stolom, ki so jo skup spravili vzgojiteljici in njuni otroci, pri gradnji pa so pomagali še starši in drugi prostovoljci iz Vrtca pri OŠ Žirovnica. 

Zagon je potekal brez vidnih zapletov in kroglice so se kotalile od začetka do konca, kar so lahko prisotni v polni Gallusovi dvorani opazovali tudi na platnu (in niso potrebovali gledališčnih daljnogledov, da bi lahko sledili dogajanju v verigi naprav). 

Fotografije nekaterih ekip je posnel Jan Šuntajs.

Pri 15. verižnem eksperimentu so sodelovali mentorji 

Ana Marija Podboršek,

Stane Arh, 

Tina Kralj, 

Andreja Zdravič Bauer,

Janez Andoljšek, 

Goran Ilić, 

Helena Vojvoda,

Jana Lavtižar, 

Jožica Višnar, 

Katrca Horvat,

Boris Bregant, 

Nika Per,

Vesna Sušnik, 

Peter Mravinec, 

Eva Razinger in

Vanja Bračko Božič.

 

Naprave so predstavljali učenci in otroci iz šol in vrtcev: 

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, napravi Potovanje po vesolju in Gozdne dogodivščine

OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, napravo Reciklirani Urban,

OŠ Toneta Čufarja Jesenice, napravo Vodni park

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, napravo Astronomius,

OŠ Koroška Bela, POŠ Blejska Dobrava, Jesenice, napravo Dobravski grad,

OŠ 16. decembra Mojstrana, napravi Luna park in Vesolje,

OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, napravo Vodni krog,

VVZ Zagorje ob Savi, napravo Olimpijske igre,

OŠ Loka Črnomelj, napravo Pozor gradbišče,

Vrtec pri OŠ Žirovnica, napravi Rekreacija pod Stolom in Harmonija.

9. 5. 2019

Andraž Jelinčič ...

... je trenutno še dijak Gimnazije Bežigrad, kmalu bo maturant. Ne le, da se je uvrstil v ekipe za vse največje MFA olimpijade - 59. MMO, 50. MFO in 13. MOAA -; na vseh tekmovanjih, ki se jih je letos udeležil, je tudi zmagal. Prve nagrade je pobral na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja in državnem tekmovanju iz astronomije in astrofizike za Dominkova priznanja. Študirat se odpravlja v Anglijo. Ko ne rešuje matematičnih, fizikalnih in astrofizikalnih problemov, bere fantazijsko literaturo in je vodnik pri tabornikih.

Foto: Jan Šuntajs

17. 4. 2019

Zgodovinski uspeh na Evropski dekliški matematični olimpijadi

Naša dekleta so se, kot je zdaj že tradicija, udeležile 8. Evropske dekliške matematične olimpijade, ki je potekala med 7. in 13. aprilom 2019 v Kijevu v Ukrajini. Ekipo so zastopale Tea Jeličić s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Ana Meta Dolinar z Gimnazije Bežigrad, Ema Mlinar z Gimnazije Vič ter Špela Polak s I. gimnazije v Celju. Spremljala sta jih Domen Vreš in David Opalič.

Za zgodovinski uspeh Slovenije na tekmovanju je poskrbela Tea Jeličić, saj je osvojila prvo srebrno medaljo za Slovenijo. Prav tako so se izkazala tudi ostala dekleta, saj smo bili še z dvema bronastima medaljama (Ana Meta Dolinar in Ema Mlinar) ter pohvalo (Špela Polak) prvič uvrščeni v zgornji polovici držav udeleženk.

Poleg medalj in priznanj pa so dekleta s sabo domov odnesla tudi neprecenljive spomine na nepozaben teden v Ukrajini. Vsem puncam, še posebej pa Tei, iskreno čestitamo, se jim zahvaljujemo za izjemno zastopanje Slovenije na olimpijadi ter jim želimo veliko sreče na nadaljnji poti.

1. 3. 2019

Bronasta medalja na Romunskem matematičnem masterju

Naši dijaki so se letos že tretjič udeležili mednarodnega tekmovanja Romanian Master of Mathematics, ki je v svoji enajsti izdaji potekalo med 20. in 25. februarjem v Bukarešti v Romuniji. Tekmovanja so se udeležili Marko Čmrlec iz Gimnazije Bežigrad ter Lovro Drofenik, Luka Horjak in Jaka Vrhovnik iz I. gimnazije v Celju, spremljal jih je Jakob Jurij Snoj.

Slovenska ekipa se je v izredno močni konkurenci na tekmovanju, ki je organizirano za prvih 20 držav na Mednarodni matematični olimpijadi, zopet dobro odrezala. Lovro Drofenik je bil za svoj dosežek nagrajen z bronasto medaljo, preostali trije tekmovalci pa so prejeli pohvale. Medaljo je za le eno točko zgrešil tudi Luka Horjak.

 

29. 12. 2018

Reportaža o Kresnički na Valu 202

 

Novinarka Vala 202 Maja Stepančič se je na osnovni šoli Vide Pregarc v ljubljanskih Mostah pogovarjala s prvo-, drugo- in tretje-šolci o naravoslovju, eksperimentiranju in Kresnički ter iz posnetkov skupaj zložila reportažo o tekmovanju iz naravoslovja Kresnička. Reportaža je šla v eter 29. 12. 2018, njen zvočni zapis pa lahko še vedno poslušate tudi na spletni strani radijske postaje.

27. 7. 2018

Portugalska, Lizbona, julij 2018: 3 bronaste in pohvala

Slovenski dijaki se z 49. Mednarodne fizikalne olimpijade v Lizboni vračajo ovenčani s tremi bronastimi medaljami in pohvalo. Medalje so osvojili Luka Govedič z Druge gimnazije Maribor, Natan Dominko Kobilica in Marko Čmrlec z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, pohvalo pa Urban Duh z Druge gimnazije Maribor. Luka, Natan in Urban so z olimpijadami opravili, v jeseni se bodo posvetili študiju fizike. Luka bo študiral na MIT v Bostonu, Natan in Urban pa na FMF v Ljubljani. Marko in Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja Loka, v prihodnjem letu oba dijaka 4. letnika gimnazije, pa bosta ponovno lovila kriterije za uvrstitev v olimpijski ekipi (ker smo kriterije nekoliko spremenili, se bo za sodelovanje na prihodnji olimpijadi moral boriti tudi Marko, kljub letos osvojeni bronasti medalji).

Na fotografiji so dijaki po svečani podelitvi medalj, ki je potekala v soboto, 29. julija 2018 v muzeju Gulbenkian, v parku muzeja. 

 

1. 6. 2018

Bronaste medalje na 2. EFO

Med 28. majem in 1. junijem 2018 se je v Moskvi v Rusiji odvijala 2. Evropska fizikalna olimpijada (EFO). Med ekipami iz 23 sodelujočih držav s 115 udeleženci je bila tudi ekipa petih slovenskih dijakov. Vanjo so se z dobrimi dosežki na tekmovanjih v znanju fizike za Stefanova priznanja, ki jih je v iztekajočem se šolskem letu organizirala DMFA Slovenije, uvrstili trije dijaki Gimnazije Bežigrad; Marko Čmrlec, Andraž Jelinčič in Luka Školč, dijak Gimnazije Škofja Loka Klemen Bogataj ter dijak Šolskega centra Novo mesto Gregor Kikelj.

Bežigrajčani Andraž Jelinčič, Marko Čmrlec in Luka Školč se iz Moskve vračajo z bronastimi medaljami, Škofjeločan Klemen Bogataj pa s pohvalo.

Luka Školč zaključuje program mednarodne mature in bo svoje šolanje v prihodnjem letu nadaljeval v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer bo študiral fiziko. Gregor Kikelj bo na isti fakulteti študiral matematiko. Ostali trije mušketirji so dijaki 3. letnika in bomo lahko o njihovih dosežkih na olimpijadah brali tudi prihodnje leto. Ali pa še letos: Andraž in Marko se bosta že kmalu udeležila 59. Mednarodne matematične olimpijade, ki bo potekala v začetku julija 2018 v mestu Cluj - Napoca v Romuniji, pozimi pa še 12. Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike v Pekingu na Kitajskem. Vmes, konec julija,  bodo Marko, Klemen, dijaka Druge gimnazije Maribor Urban Duh in Luka Govedič ter dijak Gimnazije Bežigrad Natan Dominko Kobilica spet trli olimpijske teoretične in eksperimentalne fizikalne orehe na 49. Mednarodni fizikalni olimpijadi v Lizboni na Portugalskem.

Evropsko olimpijado 2018 je uspešno organiziral in gostil Moskovski inštitut za fiziko in tehniko, Московский Физико-Технический институт, ali na kratko, Физтех. Zaključne prireditve, ki je potekala na svežem zraku (milo rečeno) na prostem, v novem parku Zarjadje, se je udeležila tudi sodelavka veleposlaništva Republike Slovenije v Rusiji gospa Andreja Šimenc.

Tretja EFO bo prihodnje leto med 31. majem in 4. junijem v glavnem mestu Latvije, Rigi.

Na fotografiji so, z leve, Klemen, Marko, Luka, Andraž in Gregor, v parku Zarjadje, 1. junija 2018. Levo in desno od Luke stojita vodički Daša in Vlada.

26. 5. 2018

Marko Čmrlec ...

... je dijak Gimnazije Bežigrad, kjer zaključuje 3. letnik. Uvrstil se je v ekipe za vse 3 največje letošnje MFA olimpijade: na 59. MMO v Cluj - Napoco v Romunijo potuje v začetku julija 2018, na 49. MFO v Lizbono na Portugalskem konec julija in na 12. MOAA v Peking na Kitajskem pozimi. Poleg tega se bo udeležil še 2. EFO v Moskvi (ki se začne že 28. maja 2018). (Foto: Jan Šuntajs)

 

14. 5. 2018

14. Verižni eksperiment

V petek, 11. maja 2018, je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekala zaključna prireditev 14. Verižnega eksperimenta

Nagrado občinstva in posebno nagrado Tehniškega muzeja Slovenije je prejela naprava PIRATI Z JESENIC, ki so jo skupaj z mentorji z Društva upokojencev Jesenice izdelali učenci osnovne šole Prežihovega Voranca z Jesenic. Strokovna komisija je podelila še dve nagradi; eno je prejela naprava z zgodbo PREBAVNA POT učencev z OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, drugo pa naprava MEN SE ROLA skupine študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki prikazuje različne nenavadne načine neenakomernega gibanja. Poleg strokovnih nagrad je komisija podelila še dve posebni pohvali: eno so prejele učenke OŠ 16. decembra iz Mojstrane za napravo SLADKARIJE, drugo pa učenci z OŠ Rovte, ki pri Verižnem eksperimentu sodelujejo tradicionalno in množično, tokrat s tremi nadpovprečno delujočimi napravami.

Verižni eksperiment je projekt, ki poteka redno od leta 2005 - mednarodnega leta fizike - naprej in ki ima enkrat več, drugič malo manj udeležencev starih med 3 in 99 let. Verižni eksperiment organizirajo Tehniški muzej Slovenije, Društvo upokojencev Jesenice, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Pedagoška fakulteta v Ljubljani in je že tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja v Sloveniji.

Prihodnje leto bo jubilejno, 15. Vabljeni k sodelovanju s svojo napravo - pozanimajte se pri šefu projekta Juretu Bajcu ali na spletni strani Verižnega eksperimenta.

Udeleženci 14. Verižnega eksperimenta (2018) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. (Foto: Maja Pečar); data-name=
Udeleženci 14. Verižnega eksperimenta (2018) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. (Foto: Maja Pečar)
10. 5. 2018

Mednarodni dan svetlobe

V letošnjem letu prvič praznujemo Mednarodni dan svetlobe, ki ga je UNESCO določil na predlog European Physical Society. Ob tem Slovensko društvo za razsvetljavo (SDR) na Fakulteti za Elektrotehniko organizira kratek poljudni nabor predavanj

Vabljeni!

10. 5. 2018

Pripomočki za eksperimentalni nalogi na DT

Kot lani, tudi letos po zaključku državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja odprodajamo komplete pripomočkov za obe eksperimentalni nalogi, ki so ju na tekmovanju reševali udeleženci tekmovanja. Cena škatle s pripomočki je 43 evrov. Število škatel je omejeno.

V škatli sta 2 silomera (za 1 N in za 5 N), merilni valj (50 ml), dve telesi (eno s premičnimi obročki, za merjenje sil - navorov, drugo sestavljeno iz aluminijaste cevi in PVC cevi za merjenje vzgona), merilo (50 cm, ni na fotografiji), podpora. Priložen je komplet nalog z državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja 2018.

Če želite škatlo naročiti, to lahko opravite tule.

 

8. 5. 2018

Zaključna prireditev 14. Verižnega eksperimenta

V petek, 11. maja 2018, bo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana) potekala zaključna prireditev 14. Verižnega eksperimenta

Verižni eksperiment je projekt, ki poteka redno od leta 2005 - mednarodnega leta fizike - naprej in ki ima enkrat več, drugič malo manj udeležencev starih med 3 in 99 let. Verižni eksperiment organizirajo Tehniški muzej Slovenije, Društvo upokojencev Jesenice, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Pedagoška fakulteta v Ljubljani in je že tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja v Sloveniji.

  

 Otvoritev 14. zaključne prireditve bo ob 14. uri, prvi zagon verige naprav bo ob 14.14, drugi ob 15.00 in tretji ob 15.45.

 VABLJENI k ogledu!

(In prihodnje leto, ki bo jubilejno 15., k sodelovanju s svojo napravo - pozanimajte se pri šefu projekta Juretu Bajcu ali na spletni strani Verižnega eksperimenta.)

Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
20. 11. 2017

Aleksej Jurca je absolutni zmagovalec 11. MOAA!!!

Na 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, ki je potekala na Tajskem, je še ne 18-letni Aleksej Jurca zmagal. Dosegel je največ točk med vsemi tekmovalci in tako postal prvi slovenski absolutni zmagovalec na katerikoli naravoslovni olimpijadi iz znanja. Luka Govedič in Marko Čmrlec sta prejela pohvali. 

 

14. 11. 2017

Dr. Peter Legiša novi častni član, dr. Marko Jagodič, Anja Draksler in Zinka Muhič prejemniki priznanj DMFA za leto 2017

20. oktobra 2017 je v Vipavi potekal že 70. občni zbor DMFA Slovenije. Dogodek je gostila Univerza v Novi Gorici, ki domuje v čudovitem Lanthierijevem dvorcu v središču Vipave. Uvodnemu ogledu raziskovalnih laboratorijev sta sledili vabljeni predavanji, ki sta jih pripravila lanskoletna državna nagrajenca dr. Darjo Felda, prejemnik nagrade RS na področju šolstva, in dr. Jernej Fesel Kamenik, prejemnik Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju fizike. Predavanjema je sledila okrogla miza, posvečena državnim tekmovanjem iz znanja, na kateri so imeli prisotni možnost postaviti nekaj vprašanj članom državnih tekmovalnih komisij pri DMFA Slovenije.

Po potrditvi delovnega predsedstva in dnevnega reda smo se prisotni na občnem zboru z minuto molka najprej poklonili v minulem letu preminulim članom društva dr. Petru Venclju, dr. Jožetu Pahorju in dr. Marku Vakslju.

Za novega častnega člana DMFA je bil na predlog Upravnega odbora imenovan dr. Peter Legiša, upokojeni profesor matematike na UL FMF, izjemno prepoznavni visokošolski pedagog, ki je s svojimi učbeniki vplival tudi na številne generacije srednješolcev, z znanstvenim, uredniškim in organizacijskim delom pa je pustil izjemen pečat v slovenski matematiki in našem društvu. 

Na srečanju so bila podeljena tudi tri priznanja DMFA Slovenije. Dr. Marko Jagodič, profesor fizike na II. gimnaziji v Mariboru, je prejel priznanje DMFA Slovenije za uspešno uvajanje nadarjenih srednješolcev v raziskovalno delo na področju fizike. Zinka Muhič, učiteljica matematike in fizike na OŠ Center, Novo Mesto, in Jana Draksler, učiteljica matematike in fizike na OŠ Frana Kranjca Celje, pa sta prejeli priznanje predvsem za svoje kvalitetno pedagoško in mentorsko delo pri pouku matematike. 

Podrobnejša poročila o delu društva v minulem letu so zbrana v biltenu občnega zbora. Med pobudami članov, izpostavljenimi na občnem zboru, omenimo še pobudo Mitja Rosine k večji uporabi Plemljeve vile za strokovne dejavnosti, in zanimive utrinke iz zgodovine DMFA, ki jih je predstavil častni član Dušan Modic.

Fotografije iz Občnega zbora (avtor P. Legiša) 

 

11. 10. 2017

Znanstveni blog na spletnem Delu

Na spletnih straneh časnika Delo lahko že dolgo spremljate zapise znanstvenikov in znanstvenic v Znanstvenem blogu. Odslej bodo občasno svoja razmišljanja za blog prispevali tudi nastajajoči znanstveniki in znanstvenice. Prvega lahko berete od danes tule; kako je zbral pogum za znanost opisuje dvakratni udeleženec Mednarodne fizikalne olimpijade, trenutno pa študent 2. letnika fizike na ljubljanski univerzi Tomaž Cvetko.

22. 8. 2017

Celoletne sobotne priprave na tekmovanja iz fizike

V šolskem letu 2017/2018 bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Predvidoma bomo pripravili 8 srečanj, ki se bodo dogajala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, ob sobotah.

Prvo srečanje bo 23. septembra 2017. Začelo se bo ob 9.00.

Datume naslednjih srečanj bomo določili in objavili kasneje.

Vsakokrat se bomo dobili ob 9.00, posamezno srečanje bo trajalo 6 šolskih ur (do 13.30). Del srečanja (2-3 šolske ure) bo namenjen teoretičnim nalogam, del srečanja (3-4 šolske ure) pa eksperimentom. Naloge, ki jih bomo reševali, bodo s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo. 

Če bi se radi priprav udeležili, nam pišite na naslov fiss@pef.uni-lj.si. Nadaljnje informacije boste dobili po elektronski pošti. Število udeležencev na vsakem srečanju je omejeno s številom eksperimentalnih kompletov, velja pravilo: kdor prej pride, ima prednost.

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Vabljeni ste vsi, ki vas fizika zanima!

Jurij Bajc in Barbara Rovšek, organizatorja priprav.

22. 7. 2017

Zlata, srebrna, bronasta medalja in pohvala na IPhO 2017

Dijaki, ki so zastopali Slovenijo na 48. mednarodni fizikalni olimpijadi, ki se je odvijala med 16. in 24. julijem 2017 v Yogyakarti na indonezijskem otoku Java, se domov vračajo z eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo ter eno pohvalo. Aleksejeva tretja MFO je zanj zlata, Lukova druga MFO je zanj srebrna, prva Markova MFO je zanj bronasta, Urbanov dosežek pa je pohvala. Čestitamo!

24. 5. 2017

Uspeh slovenskih dijakov na 1. EFO v Tartuju v Estoniji: 3 srebrne in 1 bronasta medalja

Med 20. in 24. majem 2017 je v Tartuju in Talinu v Estoniji potekala 1. EFO, evropska fizikalna olimpijada. Tekmovalo je 91 dijakov iz 20 držav, med katerimi so bile poleg 16 evropskih še Brazilija, Singapur, Tadžikistan in Turčija. Slovensko ekipo smo izbrali na izbirnem tekmovanju 21. aprila 2017. V ekipo so se uvrstili dijaki Aleksej Jurca in Marko Čmrlec iz Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Luka Govedič in Urban Duh iz II. gimnazije v Mariboru ter Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka.

Evropska fizikalna olimpijada je sestavljena iz eksperimentalnega in teoretičnega dela. Prvi dan so dijaki tekmovali v reševanju eksperimenalne naloge, naslednji dan v reševanju treh teoretičnih nalog. Vsak del tekmovanja je trajal 5 celih ur. V tem je evropska olimpijada podobna mednarodni fizikalni olimpijadi (MFO). Precej drugačne pa so bile naloge – spremljevalca ekipe sva imela s prevajanjem bistveno manj dela kot običajno na mednarodni olimpijadi. Če so na MFO naloge podrobno strukturirane in imajo precej dolga spremljevalna besedila, so bila na 1. EFO besedila nalog kratka, naloge pa zastavljene problemsko, brez usmerjanj in namigov – in zato precej težje ter velik izziv ne le za tekmovalce, ampak tudi za vodje ekip. Take vrste nalog lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Kogar zanimajo naloge, jih lahko najde v jezikih vseh sodelujočih držav na spletnih straneh organizatorja.

Urban in Marko med reševanjem eksperimentalne naloge.  

 

In bera nagrad? Odlična. Aleksej, Luka in Marko so si prislužili srebrne medalje, Urban bronasto, Klemnu se je medalja izmuznila (si pa je po objavi neuradnih rezultatov z uspešno utemeljitvijo svojega originalnega načina reševanja dela eksperimentalne naloge priboril kar veliko dodatnih točk).

Na sliki so Marko, Urban, Luka, Aleksej in Klemen, po slavnostni podelitvi medalj, kjer je udeležencem olimpijade uvodne spodbudne besede namenila tudi estonska predsednica Kersti Kaljulaid.

 

Letošnja ekipa potuje v isti zasedbi v juliju 2017 tudi na 48. MFO v Indonezijo. Za prihodnost si želimo, da se mednarodnih fizikalnih tekmovanj udeleži več različnih dijakov in po možnosti tudi dijakinj. Pravila za izbor ekip, ki se bodo udeležile EFO v prihodnjih letih, bomo objavili na spletnih straneh DMFA Slovenije. Predvidoma bo 2. EFO v Rusiji, 3. v Romuniji in 4., leta 2020, v Sloveniji.

 

28. 4. 2017

Udeleženci IPhO 2017 in EuPhO 2017

Na izbirnem tekmovanju so se v ekipo, ki se bo konec maja udeležila 1. evropske fizikalne olimpijade v Estoniji, julija pa 48. mednarodne fizikalne olimpijade v Indoneziji, uvrstili dijaki Aleksej Jurca in Marko Čmrlec z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Luka Govedič in Urban Duh z II. gimnazije Maribor ter Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja Loka.

 

15. 3. 2017

1. evropska fizikalna olimpijada

V Tartuju v Estoniji bo od 20. do 24. maja 2017 potekala 1. evropska fizikalna olimpijada (EuPhO). Udeležila se jo bo tudi ekipa dijakov iz Slovenije. V ekipo se bodo po merilih izbora, ki so letos ista kot za Mednarodno fizikalno olimpijado, uvrstili dijaki po izbirnem tekmovanju. Upoštevali bomo rezultate na državnem in izbirnem tekmovanju.

24. 1. 2017

Soorganizatorji državnega tekmovanja iz fizike

Letošnje državno tekmovanje osnovnošolcev iz fizike za zlata Stefanova priznanja soorganizirajo

 

PeF UL     

15. 9. 2016

1. srečanje na celoletnih pripravah za dijake

Bo v soboto, 24. septembra 2016, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Začelo se bo ob 9:00. Kdor bi se ga želel udeležiti, mora to nujno sporočiti (če še ni) na elektronski naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si najkasneje do srede, 21. septembra do 24:00.

5. 9. 2016

IPHO 2016: Zürich, Švica

Tomaž Cvetko

Od 11. do 17. julija letos je v Zürichu potekala 47. mednarodna fizikalna olimpijada. Na njej je sodelovalo 400 dijakov srednjih šol iz 86 držav. Slovenska ekipa se je po desetih urah tekmovanja in po tednu, polnem vtisov, domov vrnila s štirimi bronastimi medaljami in pohvalo.

»Tu dum tu dum,« se je 9. julija zvečer zaslišalo po ljubljanski glavni železniški postaji, ko je redni nočni vlak, ki povezuje Beograd in Zürich, odpeljal s perona. Po enajstih urah zatiskanja oči pred skoraj neizbežno budnostjo na policah-posteljah spalnega vagona, smo prispeli v najdražje mesto v Evropi: Zürich. Na postaji sta nas pričakala predstavnik organizatorjev in vodič slovenske ekipe. Že je bilo slutiti, da Švicarji ničesar niso prepustili naključju. Nedelja je bila namenjena prihodu in registraciji, popoldne pa so si ekipe lahko ogledale mesto v spremstvu vodičev, saj je izredno zmogljivi javni prevoz omogočil hitro in svobodno gibanje po največjem švicarskem mestu. Več »

21. 8. 2016

Člani komisije za popularizacijo fizike v OŠ v letu 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 so člani komisije Vesna Harej, Barbara Rovšek, Jelka Sakelšek, Mojca Štembergar in Gregor Udovč. Gregor Udovč je novi član komisije, ki je zamenjal dolgoletno sodelavko Lucijo Željko.

21. 8. 2016

Člani komisije za Kresničko v letu 2016/2017

Poskuse za 3. sezono Kresničke je razpisala komisija, v kateri so Barbara Rovšek, Andrej Guštin, Dušan Krnel, Luka Praprotnik, Gregor Torkar in Sašo Žigon.

21. 8. 2016

Dodatne spletne strani Kresničke

Čez poletje smo postavili dodatne spletne strani Kresničke. Vabimo na obisk!
19. 8. 2016

Ocenjevalci na področnem tekmovanju

Organizacija in izvedba področnega tekmovanja iz fizike je odvisna od učiteljev fizike z vseh šol, ki na področno tekmovanje pripeljejo svoje učence. V nekaterih regijah organizatorji praviloma, v nekaterih drugih pa v zadnjih letih, težko pridobijo dovolj pomoči za ocenjevanje. Zato smo čez poletje spremenili pravila. Opozarjamo na dodatno besedilo v Razpisu, kjer piše, da se mora iz vsake šole, ki pripelje tekmovalce na PT, v področno tekmovalno komisijo prijaviti vsaj en učitelj fizike. Organizatorji bodo potem sestavili primerno številčno ekipo za ocenjevanje, ki bo lahko svoje delo opravila hitro in učinkovito. To ne pomeni, da bodo vsi prijavljeni učitelji ocenjevalci; pomeni pa, da organizatorji ne bodo v kadrovski stiski in zato dvomih, ali se organizacije PT sploh lotiti. Prosimo za razumevanje.

18. 8. 2016

Celoletne priprave dijakov na tekmovanje iz fizike

V šolskem letu 2016/2017 bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Predvidoma bomo pripravili 8 srečanj, ki se bodo dogajala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, ob sobotah (točne datume bomo določili in objavili kasneje).

Vsakokrat se bomo dobili ob 9.00, posamezno srečanje bo trajalo 6 šolskih ur (do 13.30). Del srečanja (2-3 šolske ure) bo namenjen teoretičnim nalogam, del srečanja (3-4 šolske ure) pa eksperimentom. Naloge, ki jih bomo reševali, bodo s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo.

Če bi se radi priprav udeležili, nam pišite na naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si. Nadaljnje informacije boste dobili po elektronski pošti. Število udeležencev na vsakem srečanju je omejeno, velja pravilo: kdor prej pride, ima prednost.

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Sicer pa vabljeni!

Jurij Bajc in Barbara Rovšek, organizatorja priprav.

 

 

19. 7. 2016

Slovenski dijaki na fizikalni olimpijadi ponovno odlični

Logo IPhO 2016                 

Od 11. do 17. julija 2016 je v zimsko-poletnem vremenu v Zürichu potekala 47. Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO) v skupni organizaciji Švice in Lihtenštajna. Pri reševanju treh teoretičnih in dveh eksperimentalnih nalog se je v dveh dnevih in skupaj 10 urah pomerilo skoraj 400 dijakov iz 84 držav s celega sveta. Člani slovenske ekipe so bili Tomaž CvetkoAleksej Jurca in Jakob Robnik, vsi trije z Gimnazije Bežigrad, Jernej Debevc s Prve gimnazije Maribor in Luka Govedič z II. gimnazije Maribor. 

 
Tudi letošnje uvrstitve slovenskih dijakov so izjemne: štirje so se domov vrnili ovenčani z bronastimi medaljami, eden je prejel pohvalo. Trije maturanti iz ekipe bodo v prihodnjem letu  v Ljubljani študirali fiziko. Dvema iz ekipe se bo nova priložnost za osvajanje medalj ponudila prihodnje leto na Baliju v Indoneziji. 
 
Na fotografiji so zadovoljni osvajalci medalj in pohvale po slovesni podelitvi medalj v koncertni dvorani Tonhalle v Zürichu. Stojijo, z leve, Tomaž, Jakob, Luka, Jernej in Aleksej.
 
Slovenska ekipa na IPho 2016
1. 3. 2015

Mednarodna fizikalna olimpijada 2014

Od 13. do 21. julija je v Kazahstanu potekala 45. mednarodna fizikalna olimpijada, ki so se je udeležili tudi naši srednješolci. V ekipi so bili Aljaž Draškovič-Bračun (Dvojezična srednja šola Lendava), Jakob Jazbec (ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola), Blaž Karner (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Žiga Krajnik (Gimnazija Škofja Loka), Žiga Nosan (Gimnazija Ledina, Ljubljana) Žiga Krajnik in Žiga Nosan sta osvojila bronasti medalji, Blaž Karner pa pohvalo.

1. 3. 2015

Mednarodna fizikalna olimpijada 2015

Od 5. do 12. julija je v Mumbaju (Indija) potekala 46. mednarodna fizikalna olimpijada, ki so se je udeležili tudi naši srednješolci. V ekipi so bili Tomaž Cvetko (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Jakob Jazbec (ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola), Aleksej Jurca (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Blaž Karner (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Žan Kokalj (II. gimnazija Maribor). Vseh pet olimpijcev je osvojilo bronaste medalje. Kako je olimpijado doživljal in preživel udeleženec Tomaž Cvetko, si lahko preberete tukaj >>.

1. 9. 2014

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Kresnička V šolskem letu 2014/2015 bomo po zgledu tekmovanja matematični Kenguru organizirali novo tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička za učence od 1. do 7. razreda. Tekmovanje bo enostopenjsko (samo šolsko) in bo potekalo na isti dan kot šolska stopnja tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja, 11. februarja 2015. Bistveni del tekmovanja bodo eksperimenti, ki naj bi jih tekmovalci naredili še pred tekmovanjem.

1. 8. 2013

36. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 9. aprila 2016. Na postrani Arhiv nalog je na voljo bilten tekmovanja, kot tudi bilteni tekmovanj iz preteklih let ter naloge in kratke rešitve nalog iz vseh ravni tekmovanja za nekaj let (v nastajanju...).