Poročilo o 77. Občnem zboru DMFA Slovenije na Bledu

77. Občni zbor DMFA Slovenije je potekal v petek, 15. 9. 2023 v Festivalni dvorani.

Po ugotovitvi sklepčnosti, imenovanju delovnega predsedstva in potrditvi dnevnega reda so prisotni člani društva najprej poslušali poročilo predsednika DMFA Slovenije prof. dr. Primoža Potočnika o delovanju društva v zadnjem obdobju. Predsednik je v poročilu izpostavil številne uspehe (organizacija EGMO 2023, organizacija 18 državnih tekmovanj v znanju z različnimi spremljevalnimi aktivnostmi, izjemne uspehe na mednarodnih tekmovanjih, različne promocijske in strokovne aktivnosti, delovanje v mednarodnih združenjih), opisal je spremembe v založniški dejavnosti, stanje in načrte za Plemljevo vilo, ukrepe za izboljšanje finančne situacije in pojasnil različne organizacijske spremembe v delovanju društva.

Nato so prisotni člani po krajših razpravah potrdili 3 pomembne sklepe. V zvezi z delovanjem društva je Občni zbor sprejel sklep, da se na izpraznjena mesta v Upravnem odboru DMFA Slovenije imenujejo Dunja Fabjan (tajnica komisije za popularizacijo astronomije), Vesna Parkelj (tajnica komisije za popularizacijo matematike v SŠ) in Jure Japelj (predsednik Odbora za astronomijo), mesto tajnika DMFA Slovenije pa ostane nezasedeno do rednih volitev, ki bodo v letu 2024. V zvezi s članarino je Občni zbor sprejel sklep, da članarina za leto 2024 znaša 25,00€ za vsakega člana ali članico, z izjemo novih članov, ki prva tri leta plačujejo članarino v višini 10,00€. Ostali popusti se ukinejo. V zvezi s kotizacijami za tekmovanja pa je Občni zbor sprejel sklep, da ostanejo kotizacije v šolskem letu 2023/24 enake kotizacijam v letu 2022/23.

Na slavnostnem delu Občnega zbora je bila izvoljena nova častna članica prof. dr. Nežka Mramor Kosta, podeljenih pa je bilo tudi 6 društvenih priznanj za prizadevno pedagoško in strokovno delo. Novi častni članici in vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Ob koncu Občnega zbora so prisotni člani izrazili še nekaj pohval in pobud, ki jih bo poskušal Upravni odbor realizirati v prihodnjem obdobju. Bilten Občnega zbora s poročili bo pripravljen in objavljen na spletišču DMFA v naslednjih tednih. 

Občni zbor se je zaključil z zahvalo predsednika prof. dr. Primoža Potočnika vsem, ki prispevajo k uspešnemu delu društva, še posebej pa članom Upravnega odbora in članom tekmovalnih komisij za res veliko opravljenega dela. Prijetno vzdušje se je nadaljevalo tudi na večerji v hotelu Bledrose in naslednji dan na Konferenci slovenskih matematikov ob 150-letnici rojstva akad. prof. dr. Josipa Plemlja