200120022003...2023

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2000/2001

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 1P 2Š 3M 4K
DMFA skupaj 78143 25670 589 4087 3904
Ma OŠ Šolsko 7928 8606 9366 *7473 *7477 *6909 *6250 54009 18192 447 3272 1422
Področno 1303 1275 1224 3802 1151 443 935 632
Državno 210 306 516 202 269 340 74
Skupaj 7928 8606 9366 7473 8780 8394 7780 58327 19545 447 3272 2128
Fi OŠ Šolsko 3631 3222 6853 2110 338 425 540
Področno 762 730 746 500 339 409 167
Državno 80 80 160 85 70 74 25
Skupaj 4473 4032 8505 2695 339 425 732
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1496 1192 919 529 4136 1277 67 245 227
Izbirno 384 310 204 108 1006 223 60 212 168
Državno 56 43 35 32 166 68 43 89 18
Skupaj 1936 1545 1158 669 5308 1568 67 245 413
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 700 713 470 655 2538 658 85 218 207
Regijsko 94 125 65 101 385 127 67 148 86
Državno 18 23 20 23 84 34 38 58 19
Skupaj 812 861 555 779 3007 819 85 218 312
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 679 497 191 1367 390 62 111 146
Regijsko 93 93 34 220 69 52 82 54
Državno 22 21 19 62 20 34 47 14
Skupaj 794 611 244 1649 479 62 111 214
Fi SŠ Regijsko 350 163 98 611 418 53 88 83
Državno 44 55 29 128 128;18 39 55 22
Skupaj 743 380 224 1347 564 53 88 105

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
* Upoštevani so tudi tekmovalci, ki so na šolskem tekmovanju reševali interne naloge.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število različnih učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.