2001...202220232024

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2023/2024

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 21681 5716
5070
455
191
525 1822 2922 3344 1145
Ma OŠ K Šolsko    
Regijsko               32 32
Državno               ; 18 18
Skupaj     40 40
Ma OŠ Šolsko              
Regijsko               37 37
Državno               ; 17 17
Skupaj               44 44
Fi OŠ Šolsko               2827; f9 2649; f 5485 405 469 805 811 405
Regijsko               ; f ; f 39 39
Državno               ; 2 2
Skupaj               2827; f9 2649; f 5485 405 469 809 815 405
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko           1 1
Državno           ; 8 8
Skupaj           12 12
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko          
Državno           ; 4 4
Skupaj           4 4
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko             2 2
Državno             ; 14 14
Skupaj             14 14
Fi SŠ Regijsko             32 32
Državno             ; 1 1
Skupaj           32 32
Fi SŠ Č Čmrlj 820                 820 332 68 93 125 127 68
Skupaj 820                 820 332 68 93 125 127 68
PMa SŠ Šolsko               11 11
Državno               ;
Skupaj               11 11
Ek SŠ Šolsko             1 1
Državno             ;
Skupaj             1 1
Go SŠ Šolsko                 10 10
Državno                 ;
Skupaj                 10 10
Ra SŠ Šolsko               8 8
Državno               ;
Skupaj               8 8
Ma VŠ Kenguru              
Državno               ;
Skupaj              
As SŠ Šolsko 251 104               355 125 48 59 80 83 48
Državno 44 30               74 33; 22 23 26 20 34 6
Skupaj s295 s134               429 180 48 59 85 88 54
As OŠ Šolsko               833 790 1623 550 194 204 386 386 194
Državno               98 94 192 98; 53 84 85 44 97 6
Skupaj               o931 o884 1815 701 194 205 394 394 200
As OŠ U Šolsko           249 392     641 260 122 124 245 245 122
Državno           44 83     127 38; 25 71 72 28 81 6
Skupaj           o293 o475     768 323 122 125 252 252 128
RM Šolsko o766
s631
o1075
s532
o1067
s509
o1054
s360
o1176 o1286 o1187 o1194 o1050 11887 3803 284 1277 1075 1489 284
Državno s49 s42 s42 s34   o67 o83 o81 o79 477 286; 91 177 244 89 264 6
Skupaj o766
s680
o1075
s574
o1067
s551
o1054
s394
o1176 o1353 o1270 o1275 o1129 12364 4180 284 1278 1081 1492 290
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.