2001...202120222023

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2022/2023

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 98589 35985
35365
432
188
707 7600 10287 13598 2475
Ma OŠ K Šolsko 12284 10521 9088 6876 6687 5701 5642     56799 20979 541 6210 3948 6703 541
Regijsko               329 329
Državno               ; 18 18
Skupaj 12284 10521 9088 6876 6687 5701 5642     56799 20979 541 6210 4000 6727 541
Ma OŠ Šolsko               5317 4679 9996 3382 484 1023 1430 1571 484
Regijsko               446 446
Državno               ; 18 18
Skupaj               5317 4679 9996 3382 484 1023 1476 1595 484
Fi OŠ Šolsko               3090; f12 2902; f14 6018 2260 418 494 844 849 418
Regijsko               ; f ; f 236 236
Državno               ; 8 8
Skupaj               3090; f12 2902; f14 6018 2260 418 494 849 851 418
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1172 888 747 613           3420 1161 83 282 302 333 83
Državno           ; 44 44
Skupaj 1172 888 747 613           3420 1161 83 282 307 336 83
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1076 763 587 484           2910 1186 94 283 324 355 94
Državno           ; 35 35
Skupaj 1076 763 587 484           2910 1186 94 283 328 358 94
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 355 236 131             722 259 63 121 206 219 63
Državno             ; 26 26
Skupaj 355 236 131             722 259 63 121 212 224 63
Fi SŠ Regijsko 422 184 148             754 233 62 103 92 113 8
Državno             ; 1 1
Skupaj 422 184 148           754 233 62 103 92 113 8
Fi SŠ Č Čmrlj 934                 934 365 65 97 129 140 65
Skupaj 934                 934 365 65 97 129 140 65
PMa SŠ Šolsko 130 79               209 77 14 16 34 35 14
Državno               ; 13 13
Skupaj 130 79               209 77 14 16 35 36 14
Ek SŠ Šolsko 172 38 1             211 80 18 29 48 53 18
Državno             ; 10 10
Skupaj 172 38 1             211 80 18 29 48 53 18
Go SŠ Šolsko 198                 198 78 20 24 51 51 20
Državno                 ; 8 8
Skupaj 198                 198 78 20 24 52 52 20
Ra SŠ Šolsko 226 187               413 139 20 32 56 56 20
Državno               ; 11 11
Skupaj 226 187               413 139 20 32 56 56 20
Ma VŠ Kenguru 357               357 122 22 4 28 29 13
Državno               ;
Skupaj 357               357 122 22 4 28 29 13
As SŠ Šolsko 236 141               377 131 44 56 86 88 44
Državno 32 40               72 33; 24 22 24 14 30 5
Skupaj s268 s181               449 188 44 56 88 90 49
As OŠ Šolsko               838 739 1577 592 187 201 375 379 187
Državno               94 83 177 89; 52 89 90 37 102 5
Skupaj               o932 o822 1754 733 187 201 382 386 192
As OŠ U Šolsko           240 331     571 231 101 103 216 216 101
Državno           40 76     116 32; 21 57 59 24 66 5
Skupaj           o280 o407     687 284 101 104 223 223 106
RM Šolsko o800
s710
o1100
s542
o1061
s428
o1080
s344
o1227 o1302 o1347 o1222 o1130 12293 4090 281 1209 1086 1433 281
Državno s44 s48 s49 s38   o55 o64 o76 o91 465 278; 91 170 235 111 261 6
Skupaj o800
s754
o1100
s590
o1061
s477
o1080
s382
o1227 o1357 o1411 o1298 o1221 12758 4459 281 1211 1093 1440 287
Na OŠ Kresnička     889 889
Skupaj     889 889

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.