2001...202220232024

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2023/2024

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 103387 40087
37690
1653
744
709 7659 9570 12876 2616
Ma OŠ K Šolsko 12403 10714 8717 6911 6270 5378 5289     55682 20343 537 6245 4023 6755 537
Regijsko           1068 1072     2140 1621 482 876 493 1035 23
Državno           238 237     475 281; 90 254 332 131 398 7
Skupaj 12403 10714 8717 6911 6270 6684 6598     58297 22335 537 6247 4118 6799 567
Ma OŠ Šolsko               5086 4163 9249 3124 484 1031 1421 1539 484
Regijsko               1021 863 1884 1347 468 837 534 1013 23
Državno               228 235 463 275; 88 238 321 175 403 7
Skupaj               6335 5261 11596 4834 484 1032 1489 1588 514
Fi OŠ Šolsko               2846; f9 2676; f8 5539 2120 410 476 803 808 410
Regijsko               671; f 709; f 1380 757 380 435 324 454 17
Državno               112 117 229 92; 91 151 157 7 162 2
Skupaj               3629; f9 3502; f8 7148 3060 410 477 812 815 429
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1003 886 753 506           3148 1074 84 292 304 342 84
Državno 109 101 92 78           380 210; 92 54 140 87 185 8
Skupaj 1112 987 845 584           3528 1376 84 292 335 370 92
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1014 804 592 443           2853 1204 96 302 341 370 96
Državno 91 86 67 45           289 162; 69 71 142 64 167 8
Skupaj 1105 890 659 488           3142 1435 96 302 351 377 104
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 331 199 116             646 243 63 133 208 225 63
Državno 37 37 23             97 37; 25 39 55 43 83 8
Skupaj 368 236 139             743 305 63 133 220 237 71
Fi SŠ Regijsko 390 204 117             711 215 59 99 95 112 8
Državno 54 43 45             142 61; 40 39 56 2 57 1
Skupaj 444 247 162           853 316 59 99 97 114 9
Fi SŠ Č Čmrlj 820                 820 332 68 93 121 123 68
Skupaj 820                 820 332 68 93 121 123 68
PMa SŠ Šolsko 142 71               213 72 13 16 31 32 13
Državno 31 20               51 12; 8 13 15 18 26 1
Skupaj 173 91               264 92 13 16 39 40 14
Ek SŠ Šolsko 166 44 3             213 84 18 31 41 53 18
Državno 42 26 2             70 12; 8 11 21 27 39 1
Skupaj 208 70 5             283 104 18 31 51 62 19
Go SŠ Šolsko 249                 249 89 20 27 50 50 20
Državno 51                 51 14; 5 19 24 15 26 1
Skupaj 300                 300 108 20 27 51 51 21
Ra SŠ Šolsko 317 242               559 187 22 35 63 63 22
Državno 28 28               56 22; 22 19 26 13 30 1
Skupaj 345 270               615 231 22 35 63 63 23
Ma VŠ Kenguru 378               378 140 27 6 23 23 12
Državno 44               44 20; 15 14 5 5 1
Skupaj 422               422 175 27 6 26 26 13
As SŠ Šolsko 251 104               355 125 48 59 78 81 48
Državno 44 30               74 33; 22 23 26 20 34 6
Skupaj s295 s134               429 180 48 59 83 86 54
As OŠ Šolsko               833 790 1623 550 194 204 379 379 194
Državno               98 94 192 98; 53 84 85 44 97 6
Skupaj               o931 o884 1815 701 194 205 387 387 200
As OŠ U Šolsko           249 392     641 260 122 124 242 242 122
Državno           44 83     127 38; 25 71 72 28 81 6
Skupaj           o293 o475     768 323 122 125 249 249 128
RM Šolsko o766
s631
o1075
s532
o1067
s509
o1054
s360
o1176 o1286 o1187 o1194 o1050 11887 3803 284 1277 1072 1486 284
Državno s49 s42 s42 s34   o67 o83 o81 o79 477 286; 91 177 244 89 264 6
Skupaj o766
s680
o1075
s574
o1067
s551
o1054
s394
o1176 o1353 o1270 o1275 o1129 12364 4180 284 1278 1078 1489 290
Na OŠ Kresnička    
Skupaj    

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.