Statistika tekmovanj v šolskem letu 2021/2022

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 117839 46023
43819
1495
709
704 8363 12212 16510 2791
Ma OŠ K Šolsko 12447 11155 8513 7128 6612 5697 5400     56952 21146 535 6674 4362 7386 535
Regijsko           1085 1026     2111 1716 425 761 479 930 23
Državno           251 230     481 285; 90 250 335 136 391 7
Skupaj 12447 11155 8513 7128 6612 7033 6656     59544 23237 535 6680 4463 7445 565
Ma OŠ Šolsko               5225 4603 9828 3323 482 1067 1937 2094 482
Regijsko               989 872 1861 1163 399 740 489 912 23
Državno               235 223 458 269; 91 230 318 133 381 7
Skupaj               6449 5698 12147 4846 482 1069 2024 2148 512
Fi OŠ Šolsko               2438; f18 2498; f12 4966 1836 407 480 1034 1038 407
Regijsko               663; f 645; f 1308 787 384 436 356 490 17
Državno               135 126 261 116; 90 161 173 34 198 2
Skupaj               3236; f18 3269; f12 6535 2829 407 481 1066 1071 426
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1174 848 773 579           3374 1170 80 278 301 330 80
Državno 100 90 86 74           350 180; 94 48 127 84 180 8
Skupaj 1274 938 859 653           3724 1444 80 278 338 364 88
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1062 812 612 533           3019 1228 97 290 349 378 97
Državno 92 67 56 59           274 135; 70 66 117 51 134 8
Skupaj 1154 879 668 592           3293 1433 97 290 355 383 105
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 362 222 158             742 276 61 122 205 219 61
Državno 46 34 20             100 44; 29 30 51 37 72 8
Skupaj 408 256 178             842 349 61 123 218 232 69
Fi SŠ Regijsko 311 211 113             635 209 62 101 94 113 8
Državno 56 50 35             141 56; 36 35 57 12 68 1
Skupaj 367 261 148           776 301 62 101 105 124 9
Fi SŠ Č Čmrlj 1022                 1022 409 65 103 142 150 65
Skupaj 1022                 1022 409 65 103 142 150 65
PMa SŠ Šolsko 79 25               104 39 11 12 31 31 11
Državno 23 11               34 6; 4 11 12 14 18 1
Skupaj 102 36               138 49 11 12 33 33 12
EK SŠ Šolsko 112 45               157 56 14 23 46 50 14
Državno 43 21               64 9; 6 14 23 19 31 1
Skupaj 155 66               221 71 14 23 48 52 15
Go SŠ Šolsko 112                 112 41 13 15 38 38 13
Državno 34                 34 5; 4 12 14 9 18 1
Skupaj 146                 146 50 13 15 41 41 14
Ma VŠ Kenguru 402               402 143 25 5 41 43 14
Državno 35               35 11; 16 12 6 6 1
Skupaj 437               437 170 25 5 42 43 15
As SŠ Šolsko 203 135               338 119 41 55 85 87 41
Državno 20 29               49 19; 20 20 20 15 29 4
Skupaj s223 s164               387 158 41 55 89 91 45
As OŠ Šolsko               892 653 1545 583 186 202 433 439 186
Državno               85 70 155 73; 49 82 83 32 95 4
Skupaj               o977 o723 1700 705 186 202 439 444 190
As OŠ U Šolsko           153 327     480 179 84 87 215 218 84
Državno           22 42     64 28; 19 40 41 13 50 4
Skupaj           o175 o369     544 226 84 87 219 222 88
RM Šolsko o816
s688
o974
s446
o921
s371
o972
s356
o1017 o1177 o1155 o1163 o1034 11090 3785 257 1194 1161 1553 257
Državno s47 s43 s29 s38   o54 o63 o71 o93 438 259; 91 166 227 95 257 6
Skupaj o816
s735
o974
s489
o921
s400
o972
s394
o1017 o1231 o1218 o1234 o1127 11528 4135 257 1196 1169 1559 263
Na OŠ Kresnička 3038 3195 2748 2075 1796 971 1032     14855 5611 310 1753 1421 2108 310
Skupaj 3038 3195 2748 2075 1796 971 1032     14855 5611 310 1753 1421 2108 310

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.