2001...202220232024

Statistika tekmovanj v šolskem letu 2022/2023

Stopnja Tekmovalna kategorija / razred / skupina Skupaj Število...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1P 2Š 3M 4K 5U 6G
DMFA skupaj 122038 47567
45216
1604
747
709 7957 10798 14676 2902
Ma OŠ K Šolsko 12286 10523 9093 6876 6689 5701 5642     56810 21021 541 6221 3948 6713 541
Regijsko           1094 1040     2134 1572 427 757 436 895 23
Državno           234 218     452 271; 89 239 314 102 352 7
Skupaj 12286 10523 9093 6876 6689 7029 6900     59396 22953 541 6230 4025 6747 571
Ma OŠ Šolsko               5317 4679 9996 3382 484 1023 1419 1560 484
Regijsko               1005 876 1881 1430 409 714 595 922 23
Državno               231 241 472 281; 90 235 318 197 411 7
Skupaj               6553 5796 12349 5183 484 1026 1497 1604 514
Fi OŠ Šolsko               3090; f12 2902; f14 6018 2260 418 494 844 849 418
Regijsko               781; f 664; f 1445 940 401 463 354 497 17
Državno               121 130 251 106; 91 160 169 11 178 2
Skupaj               3992; f12 3696; f14 7714 3397 418 496 857 859 437
Ma SŠ
ktg. A
Šolsko 1172 888 747 613           3420 1161 83 282 301 332 83
Državno 109 90 80 77           356 186; 97 49 129 79 172 8
Skupaj 1281 978 827 690           3776 1444 83 282 329 359 91
Ma SŠ
ktg. B
Šolsko 1076 763 587 484           2910 1186 94 283 320 351 94
Državno 86 73 49 61           269 145; 70 67 123 61 144 8
Skupaj 1162 836 636 545           3179 1401 94 283 329 357 102
Ma SŠ
ktg. C
Šolsko 355 236 131             722 259 63 121 201 214 63
Državno 42 32 22             96 43; 28 35 60 40 81 8
Skupaj 397 268 153             818 330 63 121 211 222 71
Fi SŠ Regijsko 422 184 148             754 233 62 103 92 113 8
Državno 57 45 40             142 66; 43 34 51 3 52 1
Skupaj 479 229 188           896 342 62 103 93 114 9
Fi SŠ Č Čmrlj 934                 934 365 65 97 121 132 65
Skupaj 934                 934 365 65 97 121 132 65
PMa SŠ Šolsko 130 79               209 77 14 17 34 35 14
Državno 30 20               50 11; 7 14 16 13 20 1
Skupaj 160 99               259 95 14 17 35 36 15
Ek SŠ Šolsko 172 38 1             211 80 18 29 47 52 18
Državno 49 17 1             67 12; 8 15 24 18 33 1
Skupaj 221 55 2             278 100 18 29 48 53 19
Go SŠ Šolsko 198                 198 78 20 24 51 51 20
Državno 58                 58 11; 6 20 22 18 24 1
Skupaj 256                 256 95 20 24 52 52 21
Ra SŠ Šolsko 226 187               413 139 20 32 56 56 20
Državno 26 22               48 22; 16 16 24 17 35 1
Skupaj 252 209               461 177 20 32 62 62 21
Ma VŠ Kenguru 362               362 124 23 28 28 14
Državno 41               41 18; 14 15 3 3 1
Skupaj 403               403 156 23 28 28 15
As SŠ Šolsko 236 141               377 131 44 56 82 84 44
Državno 32 40               72 33; 24 22 24 14 30 5
Skupaj s268 s181               449 188 44 56 84 86 49
As OŠ Šolsko               838 739 1577 592 187 201 371 375 187
Državno               94 83 177 89; 52 89 90 37 102 5
Skupaj               o932 o822 1754 733 187 201 378 382 192
As OŠ U Šolsko           240 331     571 231 101 103 207 207 101
Državno           40 76     116 32; 21 57 59 24 66 5
Skupaj           o280 o407     687 284 101 104 214 214 106
RM Šolsko o800
s710
o1100
s542
o1061
s428
o1080
s344
o1227 o1302 o1347 o1222 o1130 12293 4090 281 1211 1084 1433 281
Državno s44 s48 s49 s38   o55 o64 o76 o91 465 278; 91 170 235 111 261 6
Skupaj o800
s754
o1100
s590
o1061
s477
o1080
s382
o1227 o1357 o1411 o1298 o1221 12758 4459 281 1213 1091 1440 287
Na OŠ Kresnička 2988 3356 3053 2121 1957 1114 1082     15671 5865 317 1694 1344 1929 317
Skupaj 2988 3356 3053 2121 1957 1114 1082     15671 5865 317 1694 1344 1929 317

Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.